Vremenik izradbe i obrane završnog rada u šk. god. 2020./2021.

Vremenik izradbe i obrane završnog rada u šk. god. 2020./2021.

Četvrtak, 15.10.2020. – Zadnji dan za donošenje tema za završni rad (donosi ravnatelj u suradnji s nastavnicima)

Četvrtak, 29.10.2020. – Zadnji dan odabira tema za završni rad (učenici)

Petak,  27.11.2020. – Zadnji dan prijava Obrane završnog rada / ispita za zimski rok – do 14:00, Tajništvo škole

Srijeda, 24.02.2021. – Obrana završnog rada / ispita (zimski rok) – 12:00, Plava dvorana

Petak, 19.03.2021. – Zadnji dan prijava Obrane završnog rada / ispita za ljetni rok – do 14:00, Tajništvo škole

Četvrtak, 20.05.2021. – Zadnji dan predaje ZAVRŠNE RADNJE (pregledanu od mentora) ili PROGRAM ZAVRŠNOG ISPITA (preuzimanje potvrde o predaji) – do 15:00, Tajništvo škole

Petak, 28.05.2021.:
  • Podjela svjedodžbi za maturante – 12:00, Plava dvorana
  • Prijava polaganja završnog ispita (sa svim svjedodžbama od 1. do 4. razreda) – 12:30 – 15:00, Tajništvo škole
Ponedjeljak, 31.05.2021. – ZAVRŠNI ISPITI LJETNI ROK:
  • TEORETIČARI  (rad) -10:00, Učionica br. 201
  • Harmonika (1) – 12:00, Zelena dvorana
  • Solo-pjevanje (1) – 12:00, Plava dvorana
  • Tambure (4) – 12:30, Plava dvorana

Utorak, 01.06.2021. – Maturalni koncert (klavir, solo-pjevanje, truba) – 19:30, Koncertna dvorana

Srijeda, 02.06.2021. – Maturalni koncert (klavir, solo-pjevanje, tambure) – 19:30, Koncertna dvorana

Petak, 04.06.2021. – Maturalni koncert (klavir, solo-pjevanje, harmonika) – 19:30, Koncertna dvorana

Četvrtak, 01.07.2021. – Prijava polaganja završnog ispita za jesenski rok (sa svim svjedodžbama od 1. do 4. razreda SŠ) – do 10:00, Tajništvo Škole

Srijeda, 25.08.2021. – ZAVRŠNI ISPITI (Jesenski rok):
  • Teoretičari – 12:00, Učionica br. 202
  • Instrumentalisti – 12:00, Plava dvorana
Petak, 27.08.2021. – Prijava polaganja završnog ispita za zimski rok (sa svim svjedodžbama od 1. do 4. razreda SŠ) 09:00 – 10:00, Tajništvo škole