Učionice

Home / Učionice

Učionice

Glazbena škola Požega kao suvremena škola glazbenog obrazovanja ima 32 učionice za individualnu i grupnu nastavu opremljene standardnim namještajem za učionice te glazbenim instrumentima. U suterenu Škole nalazi se devet učionica za individualnu nastavu te dvije vježbaonice. Na prvom katu je osam učionica za individualnu nastavu, na drugom je pet učionica za teorijske predmete te tonski studio s režijom i pomoćnom režijom koji služi za održavanje nastave, dok se na trećem katu nalazi devet učionica za individualnu nastavu i jedna učionica za teorijske predmete.

 

 • Zelena dvorana
 • 000 – Spremište
 • 001 – Učionica za udaraljke – Milan Filić, mag. mus.; Igor Kovačević
 • 002 – Kabinet za udaraljke – Milan Filić, mag. mus.; Igor Kovačević
 • 003 – Kabinet za harmoniku – Matej Marjanović, mrg. art.; Mateja Kovačević, mag. mus.
 • 004 – Učionica za harmoniku – Nikolina Furić, mag. art.; Jasmina Posedi, mag. mus.
 • 005 – Učionica za rog – Kristina Banovac, mag. mus.
 • 006 – Učionica za trubu, tubu i trombon – Matija Šeremet, prof. mentor; Ivan Luladžić, mag. mus.
 • 007 – Učionica za flautu – Iva Sessa Štancl, mag. mus.; Marko Rušnov, mag. mus.
 • 008 – Učionica za klarinet i saksofon – Nenad Jurčić, mag. mus.
 • 009 – Domar – Domagoj Škrabal
 • 010 – Vježbaonica
 • 011 – Vježbaonica
 • 012 – Učionica za klarinet, saksofon – Matija Ciglenečki, mag. mus.

 

 • Knjižnica
 • 104 – Učionica za klavir – Jana Kolić Kovačić, mag. mus.; Bernard Štancl, mag. mus.
 • 105 – Učionica za klavir – Emilija Navratil, prof.
 • 106 – Učionica za klavir – Matea Šeremet, mag. mus.; Ana Orić, mag. mus.
 • 107 – Učionica za klavir – Marija Milinković, prof. mentor; Marija Tonković, mag. mus.
 • 108 – Učionica za klavir – Miroslav Majić, prof.; Martina Mikić Kovač, mag. mus.
 • 109 – Učionica za klavir – Ivan Polić, mag. mus., Elizabeta Marjanović, mag. mus.
 • 110 – Učionica za klavir – Valentina Krajačić Mikić, prof.
 • 111 – Učionica za klavir – Andrej Šeper, mag. mus.
 • 112 – Pedagog
 • 113 – Zbornica
 • 114 – Ured ravnatelja – Alen Kovačević, mag. mus.
 • 115 – Tajništvo – Daniela Mandić, dipl. iur.
 • 116 – Računovodstvo – Mirjana Raguž, dipl. oec.
 • 117 – Mrežna i komunikacijska oprema

 

 • Koncertna dvorana
 • 200 – Učionica za teorijiske predmete glazbene predmete – Monika Sakač Botički, mag. mus.; Josipa Šimurda, mag. mus.
 • 201 – Učionica za teorijiske glazbene predmete – 3.S
 • 202 – Učionica za teorijiske glazbene predmete – Lidija Džidić Markulić, prof.; Vesna Flajsig Mirković, prof.; Branka Horvat, prof. mentor
 • 203 – Učionica za teorijiske predmete – 1.S
 • 204 – Učionica za teorijiske predmete – 4.S
 • 205 – Pomoćna režija
 • 206 – Režija – Damjan Pirović, bacc.
 • 207 – Tonski studio
 • 208 – Spremište
 • Plava dvorana
 • 301 – Učionica za teorijsku nastavu – 2.S
 • 302 – Učionica za gitaru – Antun Markulić, mag. mus.; Lucija Ticl Polić, mag. mus.
 • 303 – Učionica za gitaru – Stjepan Blažanin; Filip Marinić
 • 304 – Učionica za violinu i violončelo – Višnja Sekula, mag. mus.; Željko Štrbac, prof.
 • 305 – Učionica za tambure – Saša Botički, prof. mentor; Antun Adžić, mag. mus.
 • 306 – Učionica za tambure – Valentin Petranović, mag. mus.; Lara Piletić, mag. mus.
 • 307 – Učionica za tambure i gitaru – Marijan Paurić, mag. mus.; Ivan Karadža, mag. mus.; Tena Vlašić Pavić
 • 308 – Kabinet za tambure – Dominik Škrabal, mag. mus.
 • 309 – Učionica za pjevanje – Draženka Hačka, mag. mus.
 • 310 – Učionica za pjevanje – Marija Ticl, mag. mus.

Galerija slika