Festival instrumenata

Home / Festival instrumenata

Festival instrumenata

O projektu

Projekt Festival instrumenata namijenjen je svim budućim polaznicima osnovnog i pripremnog obrazovanja u Glazbenoj školi Požega. Učenici 2. i 6. razreda opće obrazovnih škola dolaze kod nas na druženje gdje imaju prilike poslušati instrumente i pogledati ih izbliza. Posjetitelji, a ujedno i potencijalni budući polaznici Škole, upoznaju se s instrumentima, profesorima glazbenog obrazovanja i načinom održavanja nastave Glazbene škole Požega.

Instrumenti koji se mogu učiti u osnovnoj školi: klavir, harmonika, gitara, tambure, saksofon, truba, tuba, trombon, klarinet, flauta, rog, udaraljke, violina i violončelo.

Smjerovi koji se mogu upisati u pripremnim razredima: tambure, saksofon, truba, tuba, trombon, klarinet, flauta, rog, udaraljke, solo pjevanje i teorijski smjer.  

 

Voditaljica projekta:
Bernarda Mautner, mag. cult.

Raspored događanja – 10. lipnja 2019.

 • 1. GRUPA: OŠ D. Cesarića: 2.a (15) + 2.c (22) = 37 učenika
 • 2. GRUPA: OŠ J. Kempfa: 6.c (18) + 6.d (16) = 34 učenika
 • 3. GRUPA: OŠ A. Kanižlića: 6.a (18) + 6.d (20) = 38 učenika

Raspored kretanja grupa:

 • 1. GRUPA – koncertna, zelena, predvorje
 • 2. GRUPA – zelena, predvorje, koncertna
 • 3. GRUPA – predvorje, koncertna, zelena
 • 1. GRUPA: Katolička OŠ: 2.a + 2.b = 42 učenika
 • 2. GRUPA: OŠ J. Kempfa: 2.a (26) + 2.c (18) + 2.d (18) = 62 učenika
 • 3. GRUPA: OŠ A. Kanižlića: 2.a (18) + 2.c (23) = 41 učenik

Raspored kretanja grupa:

 • 1. GRUPA – koncertna, zelena, predvorje
 • 2. GRUPA – zelena, predvorje, koncertna
 • 3. GRUPA – predvorje, koncertna, zelena
 • 1. GRUPA: OŠ D. Cesarića:  6.b = 22 učenika
 • 2. GRUPA: OŠ D. Cesarića: 6.a (23) + 6.c (23) = 46 učenika
 • 3. GRUPA: OŠ A. Kanižlića: 6.b (17) + 6.c (14) = 31 učenik

Raspored kretanja grupa

 • 1. GRUPA – koncertna, zelena, predvorje
 • 2. GRUPA – zelena, predvorje, koncertna
 • 3. GRUPA – predvorje, koncertna, zelena
 • 1. GRUPA: OŠ A. Kanižlića: 2.b = 17 učenika
 • 2. GRUPA: OŠ D. Cesarića: 2.b = 23 učenika
 • 3. GRUPA: OŠ J. Kempfa: 6.a = 25 učenika

Raspored kretanja grupa

 • 1. GRUPA – koncertna, zelena, predvorje
 • 2. GRUPA – zelena, predvorje, koncertna
 • 3. GRUPA – predvorje, koncertna, zelena

Poslušajte naše učenike