Solo pjevanje

Home / Solo pjevanje

Solo pjevanje

Ljudski glas je najstarije glazbalo, a vokalna glazba postoji koliko i čovječanstvo, jer je ljudski glas prvo dostupno glazbalo koje je čovjek mogao koristiti. Vokalna glazba prisutna je u gotovo svim glazbenim stilovima:  umjetničkoj, popularnoj i tradicionalnoj glazbi, jazzu, rocku ili hip hopu, a različite glazbene vrste zahtijevaju i različite načine pjevanja.

Solističko pjevanje uz instrumentalnu pratnju ima dugu tradiciju, od antičke Grčke (kitarodija, aulodija), u srednjem vijeku njegovali su ga trubaduri i Minnesängeri. U baroku ponešto zanemareno, u drugoj pol. XVIII. st. počinje ponovni uspon, da bi u razdoblju bečkoga klasicizma i romantizma došlo do visokih dometa posebno u zemljama njemačkog govornoga područja (Lied).

Obrazovanje solo-pjevača danas uključuje savladavanje raznolikog repertoara, od starih majstora XVII. i XVIII. st., opernog i oratorijskog programa, solo popijevke romantizma do suvremenog vokalnog izričaja.

U Glazbenoj školi Požega solo pjevanje se može učiti u pripremnom i srednjem obrazovanju.

Detaljnjije o obrazovanju možete pročitati OVDJE.

Poslušajte komorni pjevački sastav!