Prijemni ispiti i upisi

Home / Prijemni ispiti i upisi

PRIJEMNI ISPITI I UPISI U GLAZBENU ŠKOLU POŽEGA

Upisi u 1. razred osnovne glazbene škole

Svi učenici koji će u šk. god. 2024./2025. pohađati 3. razred općeobrazovne škole (iznimno 4. razred) mogu se upisati u Glazbenu školu Požega nakon položenog prijemnog ispita.

PROGRAMI

U sklopu osnovnoškolskog glazbenog obrazovanja u našoj školi mogu se upisati sljedeći glazbeni programi:

 • u matičnoj školi u Požegi: klavir, gitara, tambure, harmonika, flauta, klarinet, saksofon, truba, rog, trombon, tuba, udaraljke, violina, violončelo i kontrabas,
 • u Područnom odjeljenju Pleternica: klavir, gitara, tambure, harmonika, flauta, klarinet i saksofon,
 • u Područnom odjeljenju Kutjevo: klavir, gitara, tambure, harmonika, flauta, klarinet i saksofon.
 • u Područnom odjeljenju Velika: klavir, gitara, tambure, harmonika, rog, tuba, trombon, klarinet i saksofon.

Na mrežnom mjestu Glazbene škole Požega, u rubrici Glazbala, možete poslušati kako zvuče instrumenti koji se mogu učiti u našoj školi.

Škola učenicima daje na posudbu određeni broj puhačkih i gudačkih instrumenata.

Uz glavni predmet (instrument) učenik pohađa Solfeggio (predmet u okviru kojega se uče note, pjevanje i glazbena teorija) te Zbor ili Orkestar. Nastava se, u pravilu, odvija dva puta tjedno.

PRIJEMNI ISPIT

PRIJAVE:

 • putem ONLINE PRIJAVNICE do petka, 14. lipnja 2024. godine ili
 • popunjavanjem prijavnice na samom prijemnom ispitu.

Ako online prijavnici pristupate putem mobilnog uređaja te vam se ista ne otvara u ispravnom formatu, pokušajte to učiniti držeći mobilni uređaj u vodoravnom položaju ili koristite mogućnost “Klasični prikaz”.

Učenici koji se neće stići prijaviti putem online prijavnice, istu će moći popuniti na prijemnom ispitu.

Polaznici Početničkog solfeggia (predškolskog programa) ne popunjavaju online prijavnicu – za njih prijemni ispit održat će se na redovnom satu.

PRIJEMNI ISPIT – ponedjeljak, 17. lipnja 2024. godine:

 • u matičnoj školi u Požegi – Plava dvorana Glazbene škole Požega – prema rasporedu prvog slova prezimena:
 • A – F – od 17:00 do 18:00 sati
 • G – NJ – od 18:00 do 19:00 sati
 • O – Ž – od 19:00 do 20:00 sati,
 • u Područnom odjeljenju Pleternica – Plavi salon OŠ fra K. Adžića – od 18:00 do 19:00 sati,
 • u Područnom odjeljenju Kutjevo – OŠ Z. Turkovića – od 18:00 do 19:00 sati,
 • u Područnom odjeljenju Velika – OŠ “I. G. Kovačić” – od 18:00 do 19:00 sati.

Za prijemni ispit učenik treba znati otpjevati jednu pjesmu po slobodnom izboru.

OBJAVA REZULTATA

Rezultati prijemnih ispita za upis u 1. razred osnovne glazbene škole bit će objavljeni u četvrtak, 27. lipnja 2024. god., u 9:00 sati na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Škole.

UPISI

Za učenike koji su položili prijemni ispit, upis će se održati u petak, 28. lipnja 2024. god.:

 • u matičnoj školi u Požegi – Plava dvorana Glazbene škole Požega (zadnji kat) prema rasporedu prvog slova prezimena:
 • A – F – od 12:00 do 13:00 sati
 • G – NJ – od 13:00 do 14:00 sati
 • O – Ž – od 14:00 do 15:00 sati
 • u Područnom odjeljenju Pleternica – Plavi salon OŠ fra K. Adžića – od 9:00 do 10:00 sati
 • u Područnom odjeljenju Kutjevo – OŠ Z. Turkovića – od 15:00 do 16:00 sati.
 • u Područnom odjeljenju Velika – OŠ “I. G. Kovačić” – od 9:00 do 10:00 sati

DOKUMENTACIJA ZA UPIS

 • Upisnica
 • Ugovor o participaciji – potrebno je oba primjerka ugovora donijeti na upis, a nakon njihove ovjere jedan primjerak ćemo dostaviti roditelju/skrbniku početkom nove nastavne godine
 • Privola
 • Molba za izbornu ili fakultativnu nastavuza učenike matične škole koji žele pohađati izbornu nastavu (Dječji zbor Tintilinići) u šk. god. 2024./2025. (ne vrijedi za učenike područnih odjeljenja)
 • Fotokopija domovnice i rodnog lista.

Navedena dokumentacija uručuje se učenicima na prijemnom ispitu. Ispunjenu i potpisanu dokumentaciju potrebno je donijeti na upise prema gore navedenom rasporedu. Ako roditelj/staratelj ili učenik neće biti u prilici doći na upis, dokumentaciju može dostaviti drugi član obitelji.

PLAĆANJE PARTICIPACIJE

Učenici tijekom školske godine plaćaju participaciju za opremu i školske programe u iznosu od 250,00 € podijeljenu na 10 rata (od rujna do lipnja – 25,00 € mjesečno).

NAJAM INSTRUMENATA

Škola učenicima daje mogućnost najma određenog broja instrumenata uz naknadu od 50,00 € godišnje (od rujna do lipnja – 5,00 € mjesečno).

PRIJEVREMENI ISPIS UČENIKA

Ugovor se potpisuje na jednu godinu.

Ispis učenika (raskid ugovora) moguć je u prvom obrazovnom razdoblju, tj. do zadnjeg radnog dana škole u prosincu 2024. god., uz uvjet povrata zadužene knjižnične građe, zaduženog instrumenta, podnošenja ispisnice u tajništvu škole te podmirenja troškova participacije za prethodni mjesec ako se učenik ispisuje do 7. dana u mjesecu, a ako se ispisuje nakon 7. dana u mjesecu uvjet je podmirenje troškova participacije i za mjesec u kojem se ispisuje.

Upis u 1. razred pripremnoga obrazovanja

Svi učenici koji će u šk. god. 2024./2025. pohađati 7. razred općeobrazovne škole (iznimno 6. ili  8. razred) mogu se upisati u dvogodišnji program pripremnog obrazovanja nakon položenoga prijemnog ispita. Nakon završenih pripremnih razreda učenik se može upisati u srednju glazbenu školu.

PRIPREMNI PROGRAM SREDNJE GLAZBENE ŠKOLE

U pripremni program srednje glazbene škole I. razred 2024./2025. školske godine mogu se upisati:

Glazbenik – pripremno obrazovanje:

 • Klarinet – temeljni predmet – 2
 • Saksofon – temeljni predmet – 1
 • Truba – temeljni predmet – 2
 • Rog – temeljni predmet – 2
 • Trombon – temeljni predmet – 1
 • Tuba – temeljni predmet – 1
 • Udaraljke – temeljni predmet – 2
 • Pjevanje – temeljni predmet – 3
 • Tambure – temeljni predmet – 2
 • Flauta– temeljni predmet – 1
 • Teorijski smjer – 3

ukupno 20 učenika.

Trajanje obrazovanja – dvije (2) godine

 

UVJETI (I. PR)

 • Za upis u I. PRIPREMNI razred ( I.PR) – dvogodišnji program koji upisuju učenici koji nisu pohađali i završili osnovnu glazbenu školu – uvjet je položena prijemna audicija koja obuhvaća ispit sluha, glazbenog pamćenja i ritma.
 • Natjecanja iz znanja koja se boduju pri upisu: Matematika.

LJETNI UPISNI ROK (I. PR)

 • PRIJAVA učenika (sa svojim OIB-om) u tajništvu Glazbene škole Požega – radnim danom od 27. svibnja do 27.lipnja 2024. god., od 8 do 13 sati.
 • PRIJAVA U SUSTAV na upisi.hr (s korisničkim imenom i lozinkom koje će dobiti od razrednika u općeobrazovnoj školi) – od 27. svibnja do 27. lipnja 2024. god.
 • PRIJAVA OBRAZOVNIH PROGRAMA na upisi.hr – od 28. lipnja do 1. srpnja 2024. god.
 • PRIJEMNI ISPIT – 2. srpnja 2024. god. u 9 sati.
 • UPIS se potvrđuje predajom potpisanog obrasca “upisnica” (ispisanog s www.upisi.hr) osobno u tajništvu Glazbene škole Požega 10. srpnja 2024. god., od 12 do 15 sati i 11. srpnja 2024. god., od 8 do 12 sati. Ili elektroničkim putem (detaljnije u dostava dokumentacije za upis elektroničkim putem).

JESENSKI UPISNI ROK  (I. PR)

 • PRIJAVA učenika (sa svojim OIB-om) u tajništvu Glazbene škole Požega – 19. kolovoza 2024. god., od 8 do 13 sati
 • PRIJAVA U SUSTAV naupisi.hr – od 19. do 21. kolovoza 2024. god. (s korisničkim imenom i lozinkom koje će dobiti od razrednika u općeobrazovnoj školi).
 • PRIJAVA OBRAZOVNIH PROGRAMA na upisi.hr – od 19. do 21. kolovoza 2024. god.
 • PRIJEMNI ISPIT – 22. kolovoza 2024. god. u 9 sati
 • UPIS se potvrđuje predajom potpisanog obrasca “upisnica” (ispisanog s upisi.hr) osobno u tajništvu Glazbene škole Požega 27. kolovoza 2024. god., od 8 do 15 sati ili elektroničkim putem (detaljnije u dostava dokumentacije za upis elektroničkim putem).

NAKNADNI ROK  (I. PR)

 • PRIJAVA uz pisani zahtjev učenika (sa svojim OIB-om) u tajništvu Glazbene škole Požega od 2. do 19. rujna 2024. god., od 8 do 15 sati.
 • PRIJEMNI ISPIT – rujna 2024. god. u 9 sati.
 • UPIS se potvrđuje predajom potpisanoga obrasca “upisnica” (NISpuSŠ – upisi.hr) u tajništvu Glazbene škole Požega i odobrenjem upisnoga povjerenstva – 23. rujna  2024. god., od 8 do 15 sati.

PRIJAVA KANDIDATA S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU

(Pripremni razredi i srednja škola)

LJETNI ROK

 • PRIJAVA kandidata s teškoćama u razvoju u županijskom upravnom odjelu za obrazovanje – od 27. svibnja do 14. lipnja 2024.
 • PRIJEMNI ISPIT za 1. PRIPREMNI razred je 24. lipnja 2024. u 8 sati.
 • PRIJEMNI ISPIT za 1. razred srednje škole:
   • Solfeggio (pismeni) – 25. lipnja 2024. god. u 8 sati
   • ispit iz instrumenta – 25. lipnja 2024. god. u 10 sati
   • Solfeggio (usmeni) –  25. lipnja 2024. god. u 11 sati.
 • PROVJERA ZNANJA ENGLESKOG JEZIKA za upis u 1. srednje (na pisani zahtjev) – U Glazbenoj školi Požega 26. lipnja 2024. god. u 8 sati (za učenike kojima navedeni jezik nije bio prvi jezik u osnovnoj školi).
 • UPIS se potvrđuje predajom potpisanog obrasca “upisnica” (ispisanog s www.upisi.hr) i liječničke dokumentacije osobno u tajništvu Glazbene škole Požega 10. srpnja 2024. god., od 12 do 15 sati i 11. srpnja 2024. god., od 8 do 12 sati ili elektroničkim putem (detaljnije u dostava dokumentacije za upis elektroničkim putem).

JESENSKI ROK

 • PRIJAVA kandidata s teškoćama u razvoju u županijskom upravnom odjelu za obrazovanje od 12.  do 14. kolovoza 2024.
 • PRIJEMNI ISPIT za 1. PRIPREMNI razred je 14. kolovoza 2024. u 8 sati
 • PRIJEMNI ISPIT za 1. razred srednje škole :
   • Solfeggio (pismeni) – 14. kolovoza 2024. god. u 9 sati
   • ispit iz instrumenta – 14. kolovoza 2024. god. u 11 sati
   • Solfeggio (usmeni) –  14. kolovoza 2024. god. u 12 sati.
 • PROVJERA ZNANJA ENGLESKOG JEZIKA za upis u 1. srednje (na pisani zahtjev) – u Glazbenoj školi Požega 14. kolovoza 2024. god. u 8 sati (za učenike kojima navedeni jezik nije bio prvi jezik u OŠ).
 • UPIS se potvrđuje predajom potpisanog obrasca “upisnica” (ispisanog s www.upisi.hr) i liječničke dokumentacije osobno u tajništvu Glazbene škole Požega 27. kolovoza 2024. god., od 8 do 15 sati ili elektroničkim putem (detaljnije u dostava dokumentacije za upis elektroničkim putem).

BODOVANJE

 • Bodovni prag – prema elementima i kriterijima vrednovanja programa glazbene umjetnosti za upis u pripremno obrazovanje i program srednje škole.

DOKUMENTACIJA ZA UPIS

 • Upisnica (obrazac “upisnica” – upisi.hr).
 • Kopija isprave o državljanstvu.
 • Kopija rodnog lista.
 • Za učenike s teškoćama u razvoju – potvrda liječnika školske medicine i obiteljskog liječnika ili liječnička svjedodžbe medicine rada
 • Ugovor o participaciji koji potpisuje roditelj/skrbnik (u tajništvu škole kod donošenja upisnice).

DOSTAVA DOKUMENTACIJE ZA UPIS ELEKTRONIČKIM PUTEM

Učenik svoj upis potvrđuje vlastoručnim potpisom i potpisom roditelja/skrbnika na obrascu (upisnici) dostupnom na mrežnoj stranici NISpuSŠ-a (www.upisi.hr) i donosi u školu s dokumentacijom za upis.

Učenik može dostaviti upisnicu elektroničkim putem na e-mail adresu škole [email protected]. E-poruka treba sadržavati telefonski broj osobe za kontakt. Prilikom dostavljanja upisnice elektroničkim putem učenik se može izjasniti i o izbornim predmetima te odabiru stranih jezika kao i o svim posebnostima koje su važne za organizaciju nastave u sljedećoj školskoj godini. Originalnu dokumentaciju učenika, koja se predaje u srednju školu (upisnice i dokumenti koji su uvjet za upis), učenik ili roditelj/skrbnik mora donijeti u školu do 20. rujna 2024. godine, a o čemu brine razrednik.

Ako učenik zbog opravdanih razloga nije u mogućnosti u propisanim rokovima sukladno točkama III. i VI. ove Odluke dostaviti potpisan obrazac (upisnicu) za upis u I. razred, dužan ga je donijeti osobno ili dostaviti elektroničkim putem njegov roditelj/skrbnik ili opunomoćenik.

PARTICIPACIJA I ŠKOLARINA

Učenici tijekom školske godine plaćaju participaciju za opremu i školske programe u iznosu od 250,00 eura podijeljenu na 10 rata (od rujna do lipnja – 25,00 eura mjesečno).

Učenici koji upisuju drugi program i učenici koji dolaze izvan zemalja EU plaćaju godišnju školarinu 3.000,00 eura odjednom ili u 10 rata po 300,00 eura.

Natječaj će se oglasiti na oglasnoj ploči i mrežnom mjestu Škole i Osnivača.

Odluka stupa na snagu danom donošenja, a za njezinu provedbu odgovoran je ravnatelj.

Poveznica za Odluku Ministarstva o upisu učenika u 1. razred srednje škole u školskoj godini 2024./25.

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2024_05_60_1046.html

SREDNJA GLAZBENA ŠKOLA

U I. razred srednje glazbene škole školske godine 2024./2025. mogu se upisati:

 • GLAZBENIK KLAVIRIST – 2
 • GLAZBENIK GITARIST – 3
 • GLAZBENIK FLAUTIST- 2
 • GLAZBENIK KLARINETIST- 3
 • GLAZBENIK KORNIST-1
 • GLAZBENIK HARMONIKAŠ-2
 • GLAZBENIK PJEVAČ- 4
 • GLAZBENIK TEORIJSKI SMJER -2
 • GLAZBENIK TAMBURAŠ – 3

ukupno 22 učenika.

Trajanje obrazovanja – četiri (4) godine

UVJETI (I. S)

 • Za upis u 1. razred srednje glazbene škole (I.S) (četverogodišnji program) – učenici trebaju imati uspješno završeno osnovno glazbeno obrazovanje ili završen II. razred pripremne naobrazbe, položen prijemni ispit koji obuhvaća ispit iz temeljnoga predmeta (instrumenta ili pjevanja) i Solfeggia, a za struku glazbenik teorijskoga smjera – Solfeggio i ispit iz klavira.
 • Strani jezici u programu srednje škole: Engleski I i Talijanski II.
 • Učenici kojima Engleski jezik nije bio 1. jezik u osnovnoj školi, uz pisani zahtjev, moraju pristupiti provjeri znanja.
 • Dodatni predmet bodovanja, koji određuje škola: Povijest.
 • Natjecanja iz znanja koja se boduju pri upisu: informatika

LJETNI UPISNI ROK (I. S)

 • PRIJAVA U SUSTAV na upisi.hr – od 27. svibnja do 27. lipnja 2024. god. (s korisničkim imenom i lozinkom koje će dobiti od razrednika u općeobrazovnoj školi).
 • PRIJAVA OBRAZOVNIH PROGRAMA na upisi.hr – od 28. lipnja do 1. srpnja 2024. god.
 • PRIJEMNI ISPIT – U Glazbenoj školi Požega:
  • Solfeggio (pismeni) – 4. srpnja 2024. god. u 9 sati
  • ispit iz instrumenta – 4. srpnja 2024. god. u 12 sati
  • Solfeggio (usmeni) – 5. srpnja 2024. god. u 10 sati.
 • PROVJERA ZNANJA ENGLESKOG JEZIKA(na pisani zahtjev) – U Glazbenoj školi Požega 4. srpnja 2024. god. u 8 sati (za učenike kojima navedeni jezik nije bio prvi jezik u osnovnoj školi).
 • UPIS se potvrđuje predajom potpisanog obrasca “upisnica” (ispisanog s upisi.hr osobno u tajništvu Glazbene škole Požega 10. srpnja 2024. god., od 12 do 15 sati i 11. srpnja 2024. god., od 8 do 12 sati ili elektroničkim putem (detaljnije u dostava dokumentacije za upis elektroničkim putem).

JESENSKI UPISNI ROK (I. S)

 • PRIJAVA U SUSTAV na upisi.hr – od 19. do 21. kolovoza 2024. god. (s korisničkim imenom i lozinkom koje će dobiti od razrednika u općeobrazovnoj školi).
 • PRIJAVA OBRAZOVNIH PROGRAMA na upisi.hr – od 19. do 21. kolovoza 2024. god.
 • PRIJEMNI ISPIT – U Glazbenoj školi Požega:
   • Solfeggio (pismeni) – 22 kolovoza 2024. god. u 9 sati
   • ispit iz instrumenta –  22. kolovoza 2024. god. u 11 sati
   • Solfeggio (usmeni) –  22. kolovoza 2024. god. u 12 sati.
 • PROVJERA ZNANJA ENGLESKOG JEZIKA(na pisani zahtjev) – U Glazbenoj školi Požega 22. kolovoza 2024. god. u 8 sati (za učenike kojima navedeni jezik nije bio prvi jezik u OŠ).
 • UPIS se potvrđuje predajom potpisanog obrasca “upisnica” (ispisanog s upisi.hr) osobno u tajništvu Glazbene škole Požega 27. kolovoza 2024. god., od 8 do 15 sati ili elektroničkim putem (detaljnije u dostava dokumentacije za upis elektroničkim putem).

NAKNADNI ROK (I. S)

 • PRIJAVA uz pisani zahtjev učenika (sa svojim OIB-om) u tajništvu Glazbene škole Požega od 2. do 19. rujna 2024. god., od 8 do 15 sati.
 • PRIJEMNI ISPIT – rujna 2024. god. u 9 sati.
 • UPIS se potvrđuje predajom potpisanoga obrasca “upisnica” (NISpuSŠ – upisi.hr) u tajništvu Glazbene škole Požega i odobrenjem upisnoga povjerenstva – 23. rujna  2024. god., od 8 do 15 sati.

PRIJAVA KANDIDATA S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU

(Pripremni razredi i srednja škola)

LJETNI ROK

 • PRIJAVA kandidata s teškoćama u razvoju u županijskom upravnom odjelu za obrazovanje – od 27. svibnja do 14. lipnja 2024.
 • PRIJEMNI ISPIT za 1. PRIPREMNI razred je 24. lipnja 2024. u 8 sati.
 • PRIJEMNI ISPIT za 1. razred srednje škole:
   • Solfeggio (pismeni) – 25. lipnja 2024. god. u 8 sati
   • ispit iz instrumenta – 25. lipnja 2024. god. u 10 sati
   • Solfeggio (usmeni) –  25. lipnja 2024. god. u 11 sati.
 • PROVJERA ZNANJA ENGLESKOG JEZIKA za upis u 1. srednje (na pisani zahtjev) – U Glazbenoj školi Požega 26. lipnja 2024. god. u 8 sati (za učenike kojima navedeni jezik nije bio prvi jezik u osnovnoj školi).
 • UPIS se potvrđuje predajom potpisanog obrasca “upisnica” (ispisanog s www.upisi.hr) i liječničke dokumentacije osobno u tajništvu Glazbene škole Požega 10. srpnja 2024. god., od 12 do 15 sati i 11. srpnja 2024. god., od 8 do 12 sati ili elektroničkim putem (detaljnije u dostava dokumentacije za upis elektroničkim putem).

JESENSKI ROK

 • PRIJAVA kandidata s teškoćama u razvoju u županijskom upravnom odjelu za obrazovanje od 12.  do 14. kolovoza 2024.
 • PRIJEMNI ISPIT za 1. PRIPREMNI razred je 14. kolovoza 2024. u 8 sati
 • PRIJEMNI ISPIT za 1. razred srednje škole :
   • Solfeggio (pismeni) – 14. kolovoza 2024. god. u 9 sati
   • ispit iz instrumenta – 14. kolovoza 2024. god. u 11 sati
   • Solfeggio (usmeni) –  14. kolovoza 2024. god. u 12 sati.
 • PROVJERA ZNANJA ENGLESKOG JEZIKA za upis u 1. srednje (na pisani zahtjev) – u Glazbenoj školi Požega 14. kolovoza 2024. god. u 8 sati (za učenike kojima navedeni jezik nije bio prvi jezik u OŠ).
 • UPIS se potvrđuje predajom potpisanog obrasca “upisnica” (ispisanog s www.upisi.hr) i liječničke dokumentacije osobno u tajništvu Glazbene škole Požega 27. kolovoza 2024. god., od 8 do 15 sati ili elektroničkim putem (detaljnije u dostava dokumentacije za upis elektroničkim putem).

BODOVANJE

 • Bodovni prag – prema elementima i kriterijima vrednovanja programa glazbene umjetnosti za upis u pripremno obrazovanje i program srednje škole.

DOKUMENTACIJA ZA UPIS

 • Upisnica (obrazac “upisnica” – upisi.hr).
 • Kopija isprave o državljanstvu.
 • Kopija rodnog lista.
 • Za učenike s teškoćama u razvoju – potvrda liječnika školske medicine i obiteljskog liječnika ili liječnička svjedodžbe medicine rada
 • Ugovor o participaciji koji potpisuje roditelj/skrbnik (u tajništvu škole kod donošenja upisnice).

DOSTAVA DOKUMENTACIJE ZA UPIS ELEKTRONIČKIM PUTEM

Učenik svoj upis potvrđuje vlastoručnim potpisom i potpisom roditelja/skrbnika na obrascu (upisnici) dostupnom na mrežnoj stranici NISpuSŠ-a (www.upisi.hr) i donosi u školu s dokumentacijom za upis.

Učenik može dostaviti upisnicu elektroničkim putem na e-mail adresu škole [email protected]. E-poruka treba sadržavati telefonski broj osobe za kontakt. Prilikom dostavljanja upisnice elektroničkim putem učenik se može izjasniti i o izbornim predmetima te odabiru stranih jezika kao i o svim posebnostima koje su važne za organizaciju nastave u sljedećoj školskoj godini. Originalnu dokumentaciju učenika, koja se predaje u srednju školu (upisnice i dokumenti koji su uvjet za upis), učenik ili roditelj/skrbnik mora donijeti u školu do 20. rujna 2024. godine, a o čemu brine razrednik.

Ako učenik zbog opravdanih razloga nije u mogućnosti u propisanim rokovima sukladno točkama III. i VI. ove Odluke dostaviti potpisan obrazac (upisnicu) za upis u I. razred, dužan ga je donijeti osobno ili dostaviti elektroničkim putem njegov roditelj/skrbnik ili opunomoćenik.

PARTICIPACIJA I ŠKOLARINA

Učenici tijekom školske godine plaćaju participaciju za opremu i školske programe u iznosu od 250,00 eura podijeljenu na 10 rata (od rujna do lipnja – 25,00 eura mjesečno).

Učenici koji upisuju drugi program i učenici koji dolaze izvan zemalja EU plaćaju godišnju školarinu 3.000,00 eura odjednom ili u 10 rata po 300,00 eura.

Natječaj će se oglasiti na oglasnoj ploči i mrežnom mjestu Škole i Osnivača.

Odluka stupa na snagu danom donošenja, a za njezinu provedbu odgovoran je ravnatelj.

Poveznica za Odluku Ministarstva o upisu učenika u 1. razred srednje škole u školskoj godini 2024./25.

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2024_05_60_1046.html

Početnički solfeggio je program namijenjen učenicima koji u školskoj godini 2024./2025. kreću u prvi ili drugi razred osnovne općeobrazovne škole.

Audicije za upis nema.

Prijave se vrše:

 • ispunjavanjem ONLINE PRIJAVNICE do 30. kolovoza 2024. god. ili
 • prijavom u tajništvu Glazbene škole Požega (tel. 034 273 630).

Ako online prijavnici pristupate putem mobilnog uređaja te vam se ista ne otvara u ispravnom formatu, pokušajte to učiniti držeći mobilni uređaj u vodoravnom položaju ili koristite mogućnost “Klasični prikaz”.

Nakon završetka prijava, roditelji učenika trebaju doći na roditeljski sastanak u Plavu dvoranu Glazbene škole Požega (zadnji kat) u utorak, 3. rujna 2024. godine, s početkom u:

 • 17:00 sati – za roditelje učenika koji pohađaju 1. razred općeobrazovne škole
 • 18:00 sati – za roditelje učenika koji pohađaju 2. razred općeobrazovne škole.

Na sastanku roditelji će popuniti te potpisati ugovor i upisnicu. Roditelji koji popune online prijavu ne moraju popunjavati upisnicu, tj. popunjenu će dobiti na potpis.

Tijekom školske godine roditelj plaća participaciju od 170,00 € podijeljenu u 10 rata po 17,00 € (od rujna do lipnja).

Nastava se odvija jednom tjedno (60 min.). Program je namijenjen pripremi učenika za upis u prvi razred osnovne glazbene škole. Polaznici nastupaju s Predškolskim zborom na svim važnijim događajima škole (Božićni koncert, Dani škole…).