Prijemni ispiti i upisi

Naslovnica / Prijemni ispiti i upisi

PRIJEMNI ISPITI ZA UPIS U GLAZBENU ŠKOLU POŽEGA

Ovdje možete popuniti online prijavu za pristup prijemnom ispitu za upis u 1. razred osnovne glazbene škole

Svi zainteresirani mogu se upisati u Glazbenu školu nakon položenoga prijemnog ispita. Učenik će, uz glavni instrument, pohađati Solfeggio (predmet u okviru kojega se uče note, pjevanje i glazbena teorija) te Zbor ili Orkestar. Nastava se, u pravilu, odvija dva puta tjedno.

INSTRUMENTI

Instrumenti koji se mogu učiti:

 • U matičnoj školi u Požegi: klavir, gitara, tambure, harmonika, flauta, klarinet, saksofon, truba, rog, trombon, tuba, udaraljke, violina i violončelo.
 • U Područnom odjeljenju Pleternica: klavir, gitara, tambure, harmonika, flauta, klarinet i saksofon.
 • U Područnom odjeljenju Kutjevo: klavir, gitara, tambure, harmonika, flauta, klarinet i saksofon.

Za puhačke i gudačke instrumente Škola daje na posudbu određeni broj instrumenata, besplatno.

Na mrežnom mjestu Glazbene škole Požega, u rubrici Glazbala možete poslušati kako zvuče instrumenti koji se mogu učiti u našoj školi.

PRIJEMNI ISPIT

Prijave – do ponedjeljka, 22. lipnja 2020. godine (putem online prijave).

Prijemni ispit održat će se u srijedu, 24. lipnja 2020. godine:

 • U matičnoj školi u Požegi – Plava dvorana Glazbene škole Požega – prema rasporedu prvog slova prezimena:
    • (A – F) 17:00 – 18:00 sati
    • (G – NJ) 18:00 – 19:00 sati
    • (O – Ž) 19:00 – 20:00 sati.
 • U Područnom odjeljenju Pleternica – Plavi salon OŠ fra K. Adžića – od 18 sati.
 • U Područnom odjeljenju Kutjevo – OŠ Z. Turkovića – od 17 sati.

Za učenike koji se ne budu stigli prijaviti putem online prijavnice, prijavnice će dobiti na prijemnom ispitu.

Za prijemni ispit učenik treba znati otpjevati jednu pjesmu po slobodnom izboru.

OBJAVA REZULTATA

Rezultati ćemo objaviti u četvrtak, 2. srpnja 2020., u 9 sati na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Škole.

UPISI

Za učenike koji su položili prijemni ispit, upis će se održati: u petak, 3. srpnja 2020. god.:

 • u matičnoj školi u Požegi – Plava dvorana Glazbene škole Požega (zadnji kat) prema rasporedu prvog slova prezimena
    • (A – F) 12:00 – 13:00 sati
    • (G – NJ) 13:00 – 14:00 sati
    • (O – Ž) 14:00 – 15:00 sati
 • u Područnom odjeljenju Pleternica – Plavi salon OŠ fra K. Adžića – 9:00 – 10:00 sati
 • u Područnom odjeljenju Kutjevo – OŠ Z. Turkovića – 17:00 – 17:30 sati.

Potrebna dokumentacija za upis:

 • upisnica – preuzima se na prijemnom ispitu (može se preuzeti s mrežne stranice Škole) – prethodno ju je potrebno ispuniti
 • fotokopija rodnoga lista
 • fotokopija domovnice
 • Ugovor o participaciji – preuzima se i potpisuje na upisu.

PLAĆANJE PARTICIPACIJE

Učenici tijekom školske godine plaćaju participaciju za opremu i školske programe u iznosu od 1550,00 kn na 10 rata, i to:

 • u rujnu – 200,00 kuna (rata – 150,00 kn + upisnina – 50,00 kn)
 • od listopada do lipnja – 150,00 kuna mjesečno

 

Upis u 1. razred pripremnoga obrazovanja

Dvogodišnji program pripremnoga obrazovanja upisuju (u pravilu) učenici koji će u šk. god. 2020./2021. pohađati 7. razred općeobrazovne škole, a koji nisu pohađali i završili osnovnu glazbenu školu.

U pripremni program srednje glazbene škole I. razred 2020./2021. školske godine mogu se upisati:

Glazbenik – pripremno obrazovanje:

 • Klarinet – temeljni predmet – 2,
 • Saksofon – temeljni predmet – 2,
 • Truba – temeljni0 predmet – 1,
 • Rog – temeljni predmet – 1,
 • Trombon – temeljni predmet – 2,
 • Tuba – temeljni predmet – 1,
 • Udaraljke – temeljni predmet – 1,
 • Pjevanje – temeljni predmet – 3,
 • Tambure – temeljni predmet – 3,
 • Flauta – temeljni predmet – 1,
 • Teorijski smjer – 3,

ukupno 20 učenika.

Trajanje obrazovanja – dvije (2) godine.

 • Za upis u I. PRIPREMNI razred ( I.PR) – dvogodišnji program koji upisuju učenici koji nisu pohađali i završili osnovnu glazbenu školu, uvjet je položena prijemna audicija koja obuhvaća ispit sluha, glazbenog pamćenja i ritma.
 • Natjecanja iz znanja koja se boduju pri upisu: Matematika.

LJETNI UPISNI ROK (I. PR)

 • PRIJAVA učenika (sa svojim OIB-om) u tajništvu Glazbene škole Požega – radnim danom od 15. lipnja do 7. srpnja 2020. god., od 8 do 12 sati.
 • PRIJAVA U SUSTAV i unos obrazovnoga programa na upisi.hr (s korisničkim imenom i lozinkom koje će dobiti od razrednika u općeobrazovnoj školi) za polaganje prijemnog ispita – do 7. srpnja 2020. god.
 • PRIJAVA OBRAZOVNIH PROGRAMA na upisi.hr – od 8. do 12. srpnja 2020. god.
 • PRIJEMNI ISPIT – 14. srpnja 2020. god., u 10 sati.
 • Učenici koji su položili prijemni ispit popunjenu i potpisanu PRIJAVNICU (s mrežne stranice NISpuSŠ – upisi.hr) trebaju predati u tajništvo Glazbene škole Požega od 22. do 24. srpnja 2020. god., od 8 do 12 sati.
 • UPIS se potvrđuje predajom potpisanog obrasca “upisnica” (ispisanog s upisi.hr) u tajništvu Glazbene škole Požega 27. srpnja  2020. god., od 12 do 15 sati i 28. srpnja 2020. god., od 8 do 12 sati.

JESENSKI UPISNI ROK  (I. PR)

 • PRIJAVA učenika (sa svojim OIB-om) u tajništvu Glazbene škole Požega – 21. kolovoza 2020. god., od 8 do 15 sati
 • PRIJAVA U SUSTAV na upisi.hr – od 21. kolovoza 2020. god. (s korisničkim imenom i lozinkom koje će dobiti od razrednika u općeobrazovnoj školi).
 • PRIJAVA OBRAZOVNIH PROGRAMA na upisi.hr – od 21. do 24. kolovoza 2020. god (do 12 sati).
 • PRIJEMNI ISPIT – 25. kolovoza 2020., u 8 sati
 • ZAPRIMANJE POTPISANIH PRIJAVNICA – popunjenu i potpisanu PRIJAVNICU (ispisanu s upisi.hr) učenici trebaju predati od 28. do 31. kolovoza 2020. god. u tajništvu Glazbene škole Požega od 8 do 12 sati.
 • UPIS se potvrđuje predajom potpisanog obrasca “upisnica” (ispisanog s upisi.hr) u tajništvu Glazbene škole Požega 2. rujna 2020. god., od 12 do 15 sati.

NAKNADNI ROK  (I. PR)

 • PRIJAVA uz pisani zahtjev učenika (sa svojim OIB-om) u tajništvu Glazbene škole Požega od 15. do 17. rujna 2020. god., od 8 do 14 sati
 • PRIJEMNI ISPIT – rujna 2020. god., u 8 sati.
 • UPIS se potvrđuje predajom potpisanoga obrasca “upisnica” (NISpuSŠ – upisi.hr)u tajništvu Glazbene škole Požega i odobrenjem upisnoga povjerenstva – 19. rujna  2020. god., od 8 do 14 sati

BODOVANJE

 • Bodovni prag – prema elementima i kriterijima vrednovanja programa glazbene umjetnosti za upis u pripremno obrazovanje i program srednje škole.

DOKUMENTACIJA ZA UPIS

 • Upisnica (obrazac “upisnica” – upisi.hr).
 • Kopija domovnice.
 • Kopija rodnog lista.
 • Ugovor o participaciji koji potpisuje roditelj/skrbnik (u tajništvu škole kod donošenja upisnice).

DOSTAVA DOKUMENTACIJE ZA UPIS ELEKTRONIČKIM PUTEM

Dostava prijavnica za upis, upisnica u školu, kao i dokumenata o ispunjavanju posebnih uvjeta za upis, moguće je dostaviti i elektroničkim putem na: glazbena-skola@po.ht.hr

Prilikom dostavljanja dokumentacije elektroničkim putem učenik ili roditelj/skrbnik može se izjasniti i o izbornim predmetima te odabiru stranog jezika, kao i o svim posebnostima koje su važne za organizaciju nastave u sljedećoj školskoj godini. Upisnicu elektroničkim putem može poslati samo roditelj/skrbnik, a u e-poruci dužan je dostaviti i svoj osobni kontakt (broj telefona, broj mobitela) kako bi ga škola mogla kontaktirati.

 • Sva propisana dokumentacija može se uslikati ili skenirati te poslati elektroničkim putem.
 • Što se tiče dostavljanja originalne dokumentacije u osnovnu školu (prijavnice učenika koji su je poslali elektroničkim putem), dostavljanje originala nije potrebno.
 • Originalnu dokumentaciju učenika, koja se predaje u srednju školu (upisnice i dokumenti koji su uvjet za upis), učenik ili roditelj/skrbnik može donijeti do kraja rujna 2020.
 • Razrednik u I. razredu srednje škole odmah na početku rujna organizira i dogovara način i rok za dostavu originala.

PARTICIPACIJA

Učenici tijekom školske godine plaćaju participaciju za opremu i školske programe u iznosu od 1550,00 kn na 10 rata, i to:

 • u rujnu – 200,00 kuna (rata – 150,00 kn + upisnina – 50,00 kn)
 • od listopada do lipnja – 150,00 kuna mjesečno

Učenici koji upisuju drugi program i učenici koji dolaze izvan zemalja EU plaćaju godišnju školarinu od 14.000,00 kn odjednom ili na 10 rata po 1400,00 kn.

Upis u 1. razred srednje glazbene škole.

U I. razred srednje glazbene škole školske godine 2020./2021. mogu se upisati:

 • GLAZBENIK KLAVIRIST – 3,
 • GLAZBENIK FLAUTIST – 1,
 • GLAZBENIK HARMONIKAŠ – 1,
 • GLAZBENIK PJEVAČ – 3,
 • GLAZBENIK TEORIJSKI SMJER – 4,
 • GLAZBENIK TAMBURAŠ – 5,
 • GLAZBENIK UDARALJKAŠ – 2,
 • GLAZBENIK TRUBAČ – 1,
 • GLAZBENIK KLARINETIST – 1 ,
 • GLAZBENIK ROGIST – 1

ukupno 22 učenika.

Trajanje obrazovanja  – četiri (4) godine.

UVJETI (I. S)

 • Za upis u 1. razred srednje glazbene škole (I.S) (četverogodišnji program) – učenici trebaju imati uspješno završeno osnovno glazbeno obrazovanje ili završen II. razred pripremne naobrazbe, položen prijemni ispit koji obuhvaća ispit iz temeljnoga predmeta (instrumenta ili pjevanja) i Solfeggia, a za struku glazbenik teorijskoga smjera – Solfeggio i ispit iz klavira.
 • Strani jezici u programu srednje škole: Engleski I i Talijanski II.
 • Učenici kojima Engleski jezik nije bio 1. jezik u OŠ, uz pisani zahtjev, moraju pristupiti provjeri znanja.
 • Dodatni predmet bodovanja, koji određuje škola: Povijest.
 • Natjecanja iz znanja koja se boduju pri upisu: Informatika računalstvo (Info kup).

LJETNI UPISNI ROK (I. S)

 • PRIJAVA U SUSTAV na upisi.hr– od 1. lipnja 2020. god. (s korisničkim imenom i lozinkom koje će dobiti od razrednika u općeobrazovnoj školi).
 • PRIJAVA OBRAZOVNIH PROGRAMA na upisi.hr – od 8. do 12. srpnja 2020. god.
 • PRIJEMNI ISPIT – U Glazbenoj školi Požega:
  • Solfeggio (pismeni) – 15. srpnja 2020. god., u 9 sati;
  • ispit iz instrumenta –  15. srpnja 2020. god., u 12 sati;
  • Solfeggio (usmeni) – 16. srpnja 2020. god., u 10 sati.
 • PROVJERA ZNANJA ENGLESKOG JEZIKA (na pisani zahtjev) – 14. srpnja 2020. god., u 8 sati u Gimnaziji Požega (za učenike kojima navedeni jezik nije bio prvi jezik u OŠ).
 • ZAPRIMANJE POTPISANIH PRIJAVNICA – popunjenu i potpisanu PRIJAVNICU (ispisanu s upisi.hr) učenici trebaju predati od 22. do 24. srpnja 2020. god. razredniku u općeobrazovnoj školi koju su pohađali.
 • UPIS se potvrđuje predajom potpisanog obrasca “upisnica” (ispisanog s upisi.hr) u tajništvu Glazbene škole Požega 27. srpnja  2020. god., od 12 do 15 sati i 28. srpnja 2020. god., od 8 do 12 sati.

JESENSKI UPISNI ROK (I. S)

 • PRIJAVA U SUSTAV na upisi.hr – od 21. kolovoza 2020. god. (s korisničkim imenom i lozinkom koje će dobiti od razrednika u općeobrazovnoj školi).
 • PRIJAVA OBRAZOVNIH PROGRAMA na upisi.hr – od 21. do 24. kolovoza 2020. god. (do 12 sati).
 • PRIJEMNI ISPIT – U Glazbenoj školi Požega:
   • Solfeggio (pismeni) – 25. kolovoza 2020. god., u 9 sati,
   • ispit iz instrumenta –  25. kolovoza 2020. god., u 11 sati,
   • Solfeggio (usmeni) –  25. kolovoza 2020. god., u 12 sati.
 • PROVJERA ZNANJA ENGLESKOG JEZIKA(na pisani zahtjev) – 25. kolovoza 2020. god., u 8 sati u Gimnaziji Požega (za učenike kojima navedeni jezik nije bio prvi jezik u OŠ)
 • ZAPRIMANJE POTPISANIH PRIJAVNICA– popunjenu i potpisanu PRIJAVNICU (ispisanu s upisi.hr) učenici trebaju predati od 28. do 31. kolovoza 2020. god. razredniku u općeobrazovnoj školi koju su pohađali.
 • UPIS se potvrđuje predajom potpisanog obrasca “upisnica” (ispisanog s upisi.hr) u tajništvu Glazbene škole Požega 2. rujna 2020. god., od 12 do 15 sati.

NAKNADNI ROK (I. S)

 • PRIJAVA uz pisani zahtjev učenika (sa svojim OIB-om) u tajništvu Glazbene škole Požega od 15. do 17. rujna 2020. god., od 8 do 14 sati
 • PRIJEMNI ISPIT – rujna 2020. god., u 8 sati.
 • UPIS se potvrđuje predajom potpisanoga obrasca “upisnica” (NISpuSŠ – upisi.hr)u tajništvu Glazbene škole Požega i odobrenjem upisnoga povjerenstva – 19. rujna  2020. god., od 8 do 14 sati

BODOVANJE

 • Bodovni prag – prema elementima i kriterijima vrednovanja programa glazbene umjetnosti za upis u pripremno obrazovanje i program srednje škole.

DOKUMENTACIJA ZA UPIS

 • Upisnica (obrazac “upisnica” – upisi.hr).
 • Kopija domovnice.
 • Kopija rodnog lista.
 • Ugovor o participaciji koji potpisuje roditelj/skrbnik (u tajništvu škole kod donošenja upisnice).

DOSTAVA DOKUMENTACIJE ZA UPIS ELEKTRONIČKIM PUTEM

Dostava prijavnica za upis, upisnica u školu, kao i dokumenata o ispunjavanju posebnih uvjeta za upis, moguće je dostaviti i elektroničkim putem na: glazbena-skola@po.ht.hr

Prilikom dostavljanja dokumentacije elektroničkim putem učenik ili roditelj/skrbnik može se izjasniti i o izbornim predmetima te odabiru stranog jezika, kao i o svim posebnostima koje su važne za organizaciju nastave u sljedećoj školskoj godini. Upisnicu elektroničkim putem može poslati samo roditelj/skrbnik, a u e-poruci dužan je dostaviti i svoj osobni kontakt (broj telefona, broj mobitela) kako bi ga škola mogla kontaktirati.

 • Sva propisana dokumentacija može se uslikati ili skenirati te poslati elektroničkim putem.
 • Što se tiče dostavljanja originalne dokumentacije u osnovnu školu (prijavnice učenika koji su je poslali elektroničkim putem), dostavljanje originala nije potrebno.
 • Originalnu dokumentaciju učenika, koja se predaje u srednju školu (upisnice i dokumenti koji su uvjet za upis), učenik ili roditelj/skrbnik može donijeti do kraja rujna 2020.
 • Razrednik u I. razredu srednje škole odmah na početku rujna organizira i dogovara način i rok za dostavu originala.

PARTICIPACIJA

Učenici tijekom školske godine plaćaju participaciju za opremu i školske programe u iznosu od 1550,00 kn na 10 rata, i to:

 • u rujnu – 200,00 kuna (rata – 150,00 kn + upisnina – 50,00 kn)
 • od listopada do lipnja – 150,00 kuna mjesečno

Učenici koji upisuju drugi program i učenici koji dolaze izvan zemalja EU plaćaju godišnju školarinu 14.000,00 kn odjednom ili u 10 rata po 1400,00 kn.

                          Ovdje možete popuniti online prijavnicu za upis u predškolsko glazbeno obrazovanje

Predškolsko glazbeno obrazovanje mogu pohađati djeca koja u školskoj godini 2020./2021. kreću u prvi ili drugi razred osnovne općeobrazovne škole.
Audicije za upis nema.

Prijave se vrše:

 • ispunjavanjem online prijavnice do 4. rujna 2020. god. ili
 • prijavom u tajništvu Glazbene škole Požega (tel. 034 273 630) od 1. do 4. rujna 2020. god., od 8 do 14 sati.

Nakon završetka prijava, roditelji učenika bit će pozvani na sastanak u prvom tjednu nastave šk. god. 2020./2021. Na sastanku će se potpisivati ugovor i upisnica. Roditelji koji popune online prijavu ne moraju popunjavati upisnicu, tj. popunjenu će dobiti na potpis.

Tijekom školske godine roditelj plaća participaciju u 10 rata po 100,00 kuna.

Nastava se odvija jednom tjedno (60 min.). Program je namijenjen pripremi učenika za upis u prvi razred osnovne glazbene škole. Polaznici nastupaju na svim važnijim događajima škole (Dan škole, Božićni koncert, Završni koncert).

 

 

 

Podjela svjedodžbi i upis u idući razred

Petak, 3. srpnja 2020. godine.
Potrebno je doći u vrijeme predviđeno za razred koji će učenik pohađati u šk. god. 2020./2021.

MATIČNA ŠKOLA

Glazbena škola Požega
Za svaki razred u osnovnoj školi upisi su podijeljeni u 3 dijela (prema prvom slovu prezimena) kako se ne bi pravila gužva.
 • 1.o – (A – F) 12:00 – 13:00 – Plava dvorana (zadnji kat)
 • 1.o – (G – NJ) 13:00 – 14:00 – Plava dvorana (zadnji kat)
 • 1.o – (O – Ž) 14:00 – 15:00 – Plava dvorana (zadnji kat)
 • 2.o – (A – F) 12:00 – 13:00 – Učionica br. 201 (2. kat)
 • 2.o – (G – NJ) 13:00 – 14:00 – Učionica br. 201 (2. kat)
 • 2.o – (O – Ž) 14:00 – 15:00 – Učionica br. 201 (2. kat)
 • 3.o – (A – F) 12:00 – 13:00 – Učionica br. 204  (2. kat)
 • 3.o – (G – NJ) 13:00 – 14:00 – Učionica br. 204  (2. kat)
 • 3.o – (O – Ž) 14:00 – 15:00 – Učionica br. 204  (2. kat)
 • 4.o – (A – F) 12:00 – 13:00 – Zbornica (1. kat)
 • 4.o – (G – NJ) 13:00 – 14:00 – Zbornica (1. kat)
 • 4.o – (O – Ž) 14:00 – 15:00 – Zbornica (1. kat)
 • 5.o – (A – F) 12:00 – 13:00 – Učionica br. 301 (zadnji kat)
 • 5.o – (G – NJ) 13:00 – 14:00 – Učionica br. 301 (zadnji kat)
 • 5.o – (O – Ž) 14:00 – 15:00 – Učionica br. 301 (zadnji kat)
 • 6.o – (A – F) 12:00 – 13:00 – Učionica br. 002 (suteren)
 • 6.o – (G – NJ) 13:00 – 14:00 – Učionica br. 002 (suteren)
 • 6.o – (O – Ž) 14:00 – 15:00 – Učionica br. 002 (suteren)
 • 2.PR – 12:00 – 12:45 – Učionica br. 104 (1. kat)
 • 2.S – 12:00 – 12:45 – Zelena dvorana (suteren)
 • 3.S – 13:00 – 13:45 – Zelena dvorana (suteren)
 • 4.S – 14:00 – 14:45 – Zelena dvorana (suteren)

PO PLETERNICA

OŠ fra K. Adžića, Pleternica
 • 9:00 – 10:00 – 1.o.
 • 10:00 – 11:00 – 2.o.
 • 11:00 – 12:000 – 3.o.
 • 12:00 – 12:30 – 4.o.
 • 12:30 – 13:00 – 5.o.
 • 13:00 – 13:30 – 6.o.

PO KUTJEVO

OŠ Z. Turkovića, Kutjevo

 • 17:00 – 17:30 – 1.o
 • 17.30 – 18.00 – 2. i 3.o
 • 18:00 – 18:30 – 4. i 5.o
 • 18:30 – 19:00 – 6.o

SVEČANA PODJELA SVJEDODŽBI ZA UČENIKE KOJU SU ZAVRŠILI 6. RAZRED I 2. PRIPREMNI

MATIČNA ŠKOLA – Plava dvorana – prema prvom slovu prezimena:

 • 10:00 – 6.o (A – M)
 • 10:30 – 6.o (N – Ž) i 2. PR svi.

PO PLETERNICA – OŠ fra K. Adžića, Pleternica – 13:30 sati.

PO KUTJEVO – OŠ Z. Turkovića, Kutjevo – 19:00 sati.

DOKUMENTACIJA ZA UPIS

PLAĆANJE PARTICIPACIJE

Učenici tijekom školske godine plaćaju participaciju za opremu i školske programe u iznosu od 1550,00 kn u 10 rata, i to:

 • u rujnu – 200,00 kuna (rata – 150,00 kn + upisnina – 50,00 kn)
 • od listopada do lipnja – 150,00 kuna mjesečno.

Napomena: Više nije potrebno donositi 50,00 kn upisnine na dan upisa. Iznos će biti dodan prvoj rati u rujnu.