Prijemni ispiti i upisi

Home / Prijemni ispiti i upisi

PRIJEMNI ISPITI ZA UPIS U GLAZBENU ŠKOLU POŽEGA

Upisi u 1. razred osnovne glazbene škole

Svi učenici koji će u šk. god. 2022./2023. pohađati 3. razred općeobrazovne škole (iznimno 4. razred) mogu se upisati u Glazbenu školu Požega nakon položenog prijemnog ispita.

PROGRAMI

U sklopu osnovnoškolskog glazbenog obrazovanja u našoj školi mogu se upisati sljedeći glazbeni programi:

 • u matičnoj školi u Požegi: klavir, gitara, tambure, harmonika, flauta, klarinet, saksofon, truba, rog, trombon, tuba, udaraljke, violina, violončelo i kontrabas,
 • u Područnom odjeljenju Pleternica: klavir, gitara, tambure, harmonika, flauta, klarinet i saksofon,
 • u Područnom odjeljenju Kutjevo: klavir, gitara, tambure, harmonika, flauta, klarinet i saksofon.

Na mrežnom mjestu Glazbene škole Požega, u rubrici Glazbala, možete poslušati kako zvuče instrumenti koji se mogu učiti u našoj školi.

Škola učenicima daje na posudbu određeni broj puhačkih i gudačkih instrumenata.

Uz glavni predmet (instrument) učenik pohađa Solfeggio (predmet u okviru kojega se uče note, pjevanje i glazbena teorija) te Zbor ili Orkestar. Nastava se, u pravilu, odvija dva puta tjedno.

PRIJEMNI ISPIT

PRIJAVE – do petka, 17. lipnja 2022. godine, na: ONLINE PRIJAVNICA

Online prijave su završene. Učenici koji se nisu stigli prijaviti putem online prijavnice, istu će moći popuniti na prijemnom ispitu.

Polaznici Početničkog solfeggia (predškolskog programa) ne popunjavaju online prijavnicu – za njih prijemni ispit održat će se na redovnom satu.

PRIJEMNI ISPIT – ponedjeljak, 20. lipnja 2022. godine:

 • u matičnoj školi u Požegi – Plava dvorana Glazbene škole Požega – prema rasporedu prvog slova prezimena:
 • A – F – od 17:00 do 18:00 sati
 • G – NJ – od 18:00 do 19:00 sati
 • O – Ž – od 19:00 do 20:00 sati,
 • u Područnom odjeljenju Pleternica – Plavi salon OŠ fra K. Adžića – od 18:00 do 19:00 sati,
 • u Područnom odjeljenju Kutjevo – OŠ Z. Turkovića – od 18:00 do 19:00 sati.

Za prijemni ispit učenik treba znati otpjevati jednu pjesmu po slobodnom izboru.

OBJAVA REZULTATA

Rezultati prijemnih ispita za upis u 1. razred osnovne glazbene škole bit će objavljeni u ponedjeljak, 27. lipnja 2022. god., u 9:00 sati na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Škole.

UPISI

Za učenike koji su položili prijemni ispit, upis će se održati u utorak, 28. lipnja 2022. god.:

 • u matičnoj školi u Požegi – Plava dvorana Glazbene škole Požega (zadnji kat) prema rasporedu prvog slova prezimena:
 • A – F – od 12:00 do 13:00 sati
 • G – NJ – od 13:00 do 14:00 sati
 • O – Ž – od 14:00 do 15:00 sati
 • u Područnom odjeljenju Pleternica – Plavi salon OŠ fra K. Adžića – od 9:00 do 10:00 sati
 • u Područnom odjeljenju Kutjevo – OŠ Z. Turkovića – od 17:00 do 18:00 sati.

DOKUMENTACIJA ZA UPIS

 • Upisnica
 • Ugovor o participaciji
 • Privole
 • Molba za izbornu i fakultativnu nastavu – za učenike koji žele pohađati izbornu nastavu u šk. god. 2022./2023.
 • fotokopija rodnoga lista i domovnice

Spomenuta dokumentacija uručuje se učenicima na prijemnom ispitu. Popunjenu i potpisanu dokumentaciju potrebno je donijeti na upise prema gore navedenom rasporedu.

PLAĆANJE PARTICIPACIJE

Učenici tijekom školske godine plaćaju participaciju za opremu i školske programe u iznosu od 1.700,00 kn podijeljenu na 10 rata (od rujna do lipnja – 170,00 kuna mjesečno).

Upis u 1. razred pripremnoga obrazovanja

Svi učenici koji će u šk. god. 2022./2023. pohađati 7. razred općeobrazovne škole (iznimno 6. ili  8. razred) mogu se upisati u dvogodišnji program pripremnog obrazovanja nakon položenoga prijemnog ispita. Nakon završenih pripremnih razreda učenik se može upisati u srednju glazbenu školu.

Termini prijemnih ispita i upisa u 1. razred pripremne naobrazbe bit će objavljeni nakon što Ministarstvo znanosti i obrazovanja donese Odluku o raspisivanju natječaja za upis u 1. razred pripremne naobrazbe i u 1. razred srednje glazbene škole.

Ovdje možete popuniti online pretprijavu za upis u 1. razred pripremnoga obrazovanja.

Pretprijavu je potrebno ispuniti kako bismo mogli bolje planirati broj slobodnih mjesta za određene programe.

 

PRIPREMNI PROGRAM SREDNJE GLAZBENE ŠKOLE

U pripremni program srednje glazbene škole I. razred 2022./2023. školske godine mogu se upisati:

Glazbenik – pripremno obrazovanje:

 • Klarinet – temeljni predmet – 2,
 • Saksofon – temeljni predmet – 2,
 • Truba – temeljni0 predmet – 1,
 • Rog – temeljni predmet – 1,
 • Trombon – temeljni predmet – 2,
 • Tuba – temeljni predmet – 1,
 • Udaraljke – temeljni predmet – 1,
 • pjevaNJE – TEMELJNI PREDMET – 3,
 • Tambure – temeljni predmet – 3,
 • FLAUTA – TEMELJNI PREDMET – 1,
 • teorijski smjer – 3,

ukupno 20 učenika.

Trajanje obrazovanja – dvije (2) godine

UVJETI (I. PR)

 • Za upis u I. PRIPREMNI razred ( I.PR) – dvogodišnji program koji upisuju učenici koji nisu pohađali i završili osnovnu glazbenu školu, uvjet je položena prijemna audicija koja obuhvaća ispit sluha, glazbenog pamćenja i ritma.
 • Natjecanja iz znanja koja se boduju pri upisu: Matematika.

LJETNI UPISNI ROK (I. PR)

 • PRIJAVAučenika (sa svojim OIB-om) u tajništvu Glazbene škole Požega – radnim danom od 23. svibnja do 24. lipnja 2022. god., od 8 do 13 sati.
 • PRIJAVA U SUSTAVi unos obrazovnoga programa na upisi.hr  (s korisničkim imenom i lozinkom koje će dobiti od razrednika u općeobrazovnoj školi) za polaganje prijemnog ispita – od 23. svibnja 2022. god.
 • PRIJAVA OBRAZOVNIH PROGRAMA na upisi.hr – od 25. do 28. lipnja 2022. god.
 • PRIJEMNI ISPIT – 30. lipnja 2022. god. u 9 sati.
 • Učenici koji su položili prijemni ispit popunjenu i potpisanu PRIJAVNICU(s mrežne stranice NISpuSŠ – upisi.hr) trebaju predati u tajništvo Glazbene škole Požega od 7. do 8. srpnja 2022. god., od 8 do 13 sati.
 • UPIS se potvrđuje predajom potpisanog obrasca “upisnica” (ispisanog s upisi.hr) u tajništvu Glazbene škole Požega 11. srpnja 2022. god., od 12 do 15 sati i 12. srpnja 2022. god., od 8 do 12 sati.

JESENSKI UPISNI ROK  (I. PR)

 • PRIJAVA učenika (sa svojim OIB-om) u tajništvu Glazbene škole Požega – 22. kolovoza 2022. god., od 8 do 15 sati
 • PRIJAVA U SUSTAV naupisi.hr  – 22. kolovoza 2022. god. (s korisničkim imenom i lozinkom koje će dobiti od razrednika u općeobrazovnoj školi).
 • PRIJAVA OBRAZOVNIH PROGRAMA na upisi.hr – 22. kolovoza 2022. god (do 12 sati).
 • PRIJEMNI ISPIT – 23. kolovoza 2022. god. u 9 sati
 • ZAPRIMANJE POTPISANIH PRIJAVNICA– popunjenu i potpisanu PRIJAVNICU (ispisanu s upisi.hr) učenici trebaju predati od 25. do 26. kolovoza 2022. god. u tajništvu Glazbene škole Požega od 8 do 12 sati.
 • UPIS se potvrđuje predajom potpisanog obrasca “upisnica” (ispisanog s upisi.hr) u tajništvu Glazbene škole Požega 29. kolovoza 2022. god., od 12 do 15 sati.

NAKNADNI ROK  (I. PR)

 • PRIJAVA uz pisani zahtjev učenika (sa svojim OIB-om) u tajništvu Glazbene škole Požega od 5. do 21. rujna 2022. god., od 8 do 13 sati.
 • PRIJEMNI ISPIT – 22. rujna 2022. god., u 9 sati.
 • UPIS se potvrđuje predajom potpisanoga obrasca “upisnica” (NISpuSŠ – upisi.hr)u tajništvu Glazbene škole Požega i odobrenjem upisnoga povjerenstva – 23. rujna  2022. god., od 8 do 15 sati.

 

PROGRAMI

U sklopu pripremnog obrazovanja u našoj školi mogu se upisati sljedeći glazbeni programi:

tambure, klarinet, flauta, saksofon, truba, rog, trombon, tuba, udaraljke, solo-pjevanje i teorijski smjer (klavir).

Na mrežnom mjestu Glazbene škole Požega, u rubrici Glazbala, možete poslušati kako zvuče instrumenti koji se mogu učiti u našoj školi.

Škola učenicima daje na posudbu određeni broj puhačkih instrumenata.

Uz glavni predmet (instrument) učenik pohađa Solfeggio (predmet u okviru kojega se uče note, pjevanje i glazbena teorija) te Zbor ili Orkestar. Nastava se, u pravilu, odvija dva puta tjedno.

PLAĆANJE PARTICIPACIJE

Učenici tijekom školske godine plaćaju participaciju za opremu i školske programe u iznosu od 1.700,00 kn podijeljenu na 10 rata (od rujna do lipnja – 170,00 kuna mjesečno).

SREDNJA GLAZBENA ŠKOLA

U I. razred srednje glazbene škole školske godine 2022./2023. mogu se upisati:

 • GLAZBENIK KLAVIRIST – 2,
 • GLAZBENIK FLAUTIST – 3,
 • GLAZBENIK GITARIST – 4,
 • GLAZBENIK HARMONIKAŠ – 3,
 • GLAZBENIK TEORIJSKI SMJER – 3,
 • GLAZBENIK TAMBURAŠ – 6,
 • GLAZBENIK TROMBONIST – 1,

ukupno 22 učenika.

Trajanje obrazovanja četiri (4) godine

UVJETI (I. S)

 • Za upis u 1. razred srednje glazbene škole (I.S) (četverogodišnji program) – učenici trebaju imati uspješno završeno osnovno glazbeno obrazovanje ili završen II. razred pripremne naobrazbe, položen prijemni ispit koji obuhvaća ispit iz temeljnoga predmeta (instrumenta ili pjevanja) i Solfeggia, a za struku glazbenik teorijskoga smjera – Solfeggio i ispit iz klavira.
 • Strani jezici u programu srednje škole: Engleski I i Talijanski II.
 • Učenici kojima Engleski jezik nije bio 1. jezik u osnovnoj školi, uz pisani zahtjev, moraju pristupiti provjeri znanja.
 • Dodatni predmet bodovanja, koji određuje škola: Povijest.
 • Natjecanja iz znanja koja se boduju pri upisu: Informatika

LJETNI UPISNI ROK (I. S)

 • PRIJAVA U SUSTAV na upisi.hr– od 23. svibnja 2022. god. (s korisničkim imenom i lozinkom koje će dobiti od razrednika u općeobrazovnoj školi).
 • PRIJAVA OBRAZOVNIH PROGRAMA na upisi.hr – od 25. do 28. lipnja 2022. god.
 • PRIJEMNI ISPIT – U Glazbenoj školi Požega:
  • Solfeggio (pismeni) – 29. lipnja 2022. god., u 9 sati;
  • ispit iz instrumenta –  29. lipnja 2022. god., u 12 sati;
  • Solfeggio (usmeni) – 30. lipnja 2022. god., u 10 sati.
 • PROVJERA ZNANJA ENGLESKOG JEZIKA(na pisani zahtjev) – U Glazbenoj školi Požega 30. lipnja 2022. god., u 8 sati (za učenike kojima navedeni jezik nije bio prvi jezik u osnovnoj školi).
 • ZAPRIMANJE POTPISANIH PRIJAVNICA– popunjenu i potpisanu PRIJAVNICU (ispisanu s upisi.hr) učenici trebaju predati od 7. do 8. srpnja 2022. god. razredniku u općeobrazovnoj školi koju su pohađali.
 • UPIS se potvrđuje predajom potpisanog obrasca “upisnica” (ispisanog s upisi.hr) u tajništvu Glazbene škole Požega 11. srpnja 2022. god., od 12 do 15 sati i 12. srpnja 2022. god., od 8 do 12 sati.

JESENSKI UPISNI ROK (I. S)

 • PRIJAVA U SUSTAV na upisi.hr – 20. kolovoza 2022. god. (s korisničkim imenom i lozinkom koje će dobiti od razrednika u općeobrazovnoj školi).
 • PRIJAVA OBRAZOVNIH PROGRAMA na upisi.hr– od 20. do 22. kolovoza 2022. god. (do 12 sati).
 • PRIJEMNI ISPIT – U Glazbenoj školi Požega:
   • Solfeggio (pismeni) – 23. kolovoza 2022. god., u 9 sati,
   • ispit iz instrumenta –  23. kolovoza 2022. god., u 11 sati,
   • Solfeggio (usmeni) –  23. kolovoza 2022. god., u 12 sati.
 • PROVJERA ZNANJA ENGLESKOG JEZIKA(na pisani zahtjev) – U Glazbenoj školi Požega 23. kolovoza 2022. god., u 8 sati (za učenike kojima navedeni jezik nije bio prvi jezik u OŠ).
 • ZAPRIMANJE POTPISANIH PRIJAVNICA– popunjenu i potpisanu PRIJAVNICU (ispisanu s upisi.hr) učenici trebaju predati od 25. do 26. kolovoza 2022. god. razredniku u općeobrazovnoj školi koju su pohađali.
 • UPIS se potvrđuje predajom potpisanog obrasca “upisnica” (ispisanog s upisi.hr) u tajništvu Glazbene škole Požega 29. kolovoza 2022. god., od 12 do 15 sati.

NAKNADNI ROK (I. S)

 • PRIJAVA uz pisani zahtjev učenika (sa svojim OIB-om) u tajništvu Glazbene škole Požega od 5. do 21. rujna 2022. god., od 8 do 13 sati.
 • PRIJEMNI ISPIT – rujna 2022. god., u 9 sati.
 • UPIS se potvrđuje predajom potpisanoga obrasca “upisnica” (NISpuSŠ – upisi.hr)u tajništvu Glazbene škole Požega i odobrenjem upisnoga povjerenstva – 23. rujna  2022. god., od 8 do 15 sati.

BODOVANJE

 • Bodovni prag – prema elementima i kriterijima vrednovanja programa glazbene umjetnosti za upis u pripremno obrazovanje i program srednje škole.

DOKUMENTACIJA ZA UPIS

 • Upisnica (obrazac “upisnica” – upisi.hr).
 • Kopija domovnice.
 • Kopija rodnog lista.
 • Ugovor o participaciji koji potpisuje roditelj/skrbnik (u tajništvu škole kod donošenja upisnice).

DOSTAVA DOKUMENTACIJE ZA UPIS ELEKTRONIČKIM PUTEM

Učenik svoj upis potvrđuje vlastoručnim potpisom i potpisom roditelja/skrbnika na obrascu (upisnici) dostupnom na mrežnoj stranici NISpuSŠ-a (www.upisi.hr).

Dostava prijavnica za upis, upisnica u školu, kao i dokumenata o ispunjavanju posebnih uvjeta za upis, moguće je, u rokovima utvrđenim u točkama III. i VI. ove Odluke, dostaviti i elektroničkim putem (skeniranu ili slikanu) na: tajnistvo@glazbena-skola-pozega.hr

E-poruka treba sadržavati telefonski broj osobe za kontakt. Prilikom dostavljanja upisnice elektroničkim putem učenik se može izjasniti i o izbornim predmetima te odabiru stranih jezika kao i o svim posebnostima koje su važne za organizaciju nastave u sljedećoj školskoj godini. Originalnu dokumentaciju učenika, koja se predaje u srednju školu (upisnice i dokumenti koji su uvjet za upis), učenik ili roditelj/skrbnik može donijeti do sredine rujna 2022. godine, a o čemu brine razrednik.

Ako učenik zbog opravdanih razloga nije u mogućnosti u propisanim rokovima sukladno točkama III. i VI. ove Odluke dostaviti potpisan obrazac (upisnicu) za upis u I. razred, dužan ga je donijeti osobno ili dostaviti elektroničkim putem njegov roditelj/skrbnik ili opunomoćenik.

PARTICIPACIJA I ŠKOLARINA

Učenici tijekom školske godine plaćaju participaciju za opremu i školske programe u iznosu od 1.700,00 kn podijeljenu na 10 rata (od rujna do lipnja – 170,00 kuna mjesečno).

Učenici koji upisuju drugi program i učenici koji dolaze izvan zemalja EU plaćaju godišnju školarinu 16.000,00 kn odjednom ili u 10 rata po 1600,00 kn.

Predškolsko glazbeno obrazovanje mogu pohađati djeca koja u školskoj godini 2022./2023. kreću u prvi ili drugi razred osnovne općeobrazovne škole. Audicije za upis nema.

Prijave se vrše:

 • ispunjavanjem online prijavnice do 5. rujna 2022. god. ili
 • prijavom u tajništvu Glazbene škole Požega (tel. 034 273 630).

Nakon završetka prijava, roditelji učenika bit će pozvani na sastanak u prvom tjednu nastave šk. god. 2022./2023. Na sastanku će se potpisivati ugovor i popunjavati upisnica. Roditelji koji popune online prijavu ne moraju popunjavati upisnicu, tj. popunjenu će dobiti na potpis.

Tijekom školske godine roditelj plaća participaciju u 10 rata po 100,00 kuna (od rujna do lipnja).

Nastava se odvija jednom tjedno (60 min.). Program je namijenjen pripremi učenika za upis u prvi razred osnovne glazbene škole. Polaznici nastupaju s Predškolskim zborom na svim važnijim događajima škole (Božićni koncert, Dan škole, Završni koncert).

Ovdje možete popuniti online pretprijavu za upis u u predškolsko glazbeno obrazovanje

 

 

 

Podjela svjedodžbi i upis u idući razred

Utorak, 28. lipnja 2022. godine.

MATIČNA ŠKOLA

OSNOVNA ŠKOLA

 • 10:00 – Svečana podjela svjedodžbi za učenike završnih razreda osnovne glazbene škole – Plava dvorana

Za podjelu svjedodžbi i upis u idući razred potrebno je doći u učionicu predviđenu za upis u razred koji će učenik pohađati u šk. god. 2022./2023.

Upisi u osnovnu školu podijeljeni su u 3 termina (prema prvom slovu prezimena):

  • (A – F) 12:00 – 13:00 sati
  • (G – NJ) 13:00 – 14:00 sati
  • (O – Ž) 14:00 – 15:00 sati
 • 1.o – Plava dvorana (zadnji kat)
 • 2.o – Učionica br. 201 (2. kat)
 • 3.o – Učionica br. 204  (2. kat)
 • 4.o – Zbornica (1. kat)
 • 5.o – Učionica br. 301 (zadnji kat)
 • 6.o – Učionica br. 002 (suteren)

SREDNJA ŠKOLA I PRIPREMNI RAZREDI

 • 10:00 sati – Svečana podjela svjedodžbi za učenike završnih razreda osnovne škole i pripremnog obrazovanja – Plava dvorana

Upisi u više razrede:

 • 2.PR – 12:00 – 12:45 – Učionica br. 104 (1. kat)
 • 2.S – 12:00 – 12:45 – Zelena dvorana (suteren)
 • 3.S – 13:00 – 13:45 – Zelena dvorana (suteren)
 • 4.S – 14:00 – 14:45 – Zelena dvorana (suteren)

PO PLETERNICA

OŠ fra K. Adžića, Pleternica
 • 9:00 – 10:00 – 1.o. i 2.o.
 • 10:00 – 11:00 – 3.o. i 4.o.
 • 11:00 – 11:30 – 5.o.
 • 11:30 – 12:00 – 6.o.
 • 12:00 – Svečana podjela svjedodžbi za učenike završnih razreda

PO KUTJEVO

OŠ Z. Turkovića, Kutjevo

 • 16:30 – Svečana podjela svjedodžbi za učenike završnih razreda
 • 17:00 – 18:00 – 1., 2. i 3. razred
 • 18.00 – 19.00 – 4. i 5. i 6.razred

DOKUMENTACIJA ZA UPIS

 • Upisnica
 • Ugovor o participaciji
 • Privole
 • Molba za izbornu i fakultativnu nastavu – za učenike koji žele pohađati izbornu ili fakultativnu nastavu u šk. god. 2022./2023.
 • fotokopija rodnoga lista i domovnice – samo za upis u 1. razred

Spomenuta dokumentacija uručuje se učenicima na nastavi (do kraja nastavne godine), a učenicima koji će upisati 1. razred osnovne škole na prijemnom ispitu. Popunjenu i potpisanu dokumentaciju potrebno je donijeti na upise prema gore navedenom rasporedu.

PLAĆANJE PARTICIPACIJE

Učenici tijekom školske godine plaćaju participaciju za opremu i školske programe u iznosu od 1.700,00 kn podijeljenu na 10 rata (od rujna do lipnja – 170,00 kuna mjesečno).