Prijemni ispiti i upisi

Naslovnica / Prijemni ispiti i upisi

PRIJEMNI ISPITI ZA UPIS U GLAZBENU ŠKOLU POŽEGA

Upisi u 1. razred osnovne glazbene škole

Svi učenici koji će u šk. god. 2021./2022. pohađati 3. razred općeobrazovne škole (iznimno 4. razred) mogu se upisati u Glazbenu školu Požega nakon položenoga prijemnog ispita.

PROGRAMI

U sklopu osnovnoškolskog glazbenog obrazovanja u našoj školi mogu se upisati sljedeći glazbeni programi:

 • u matičnoj školi u Požegi: klavir, gitara, tambure, harmonika, flautu, klarinet, saksofon, truba, rog, trombon, tuba, udaraljke, violina, violončelo i kontrabas,
 • u Područnom odjeljenju Pleternica: klavir, gitara, tambure, harmonika, flauta, klarinet i saksofon,
 • u Područnom odjeljenju Kutjevo: klavir, gitara, tambure, harmonika, flauta, klarinet i saksofon.

Na mrežnom mjestu Glazbene škole Požega, u rubrici Glazbala, možete poslušati kako zvuče instrumenti koji se mogu učiti u našoj školi.

Škola učenicima daje na posudbu određeni broj puhačkih i gudačkih instrumenata, besplatno.

Uz glavni predmet (instrument) učenik pohađa Solfeggio (predmet u okviru kojega se uče note, pjevanje i glazbena teorija) te Zbor ili Orkestar. Nastava se, u pravilu, odvija dva puta tjedno.

PRIJEMNI ISPIT

PRIJAVE – do ponedjeljka, 14. lipnja 2021. godine, na: ONLINE PRIJAVNICA

Učenici koji se ne budu stigli prijaviti putem online prijavnice, istu će moći popuniti na prijemnom ispitu.

Polaznici predškolskog programa Glazbene škole Požega ne popunjavaju online prijavnicu – njima će se prijemni ispit održat na redovnom satu.

PRIJEMNI ISPIT – srijeda, 16. lipnja 2021. godine:

 • u matičnoj školi u Požegi– Plava dvorana Glazbene škole Požega – prema rasporedu prvog slova prezimena:
  A – F – od 17:00 do 18:00 sati
  G – NJ – od 18:00 do 19:00 sati
  O – Ž – od 19:00 do 20:00 sati,
 • u Područnom odjeljenju Pleternica– Plavi salon OŠ fra K. Adžića – od 18:00 do 19:00 sati,
 • u Područnom odjeljenju Kutjevo– OŠ Z. Turkovića – od 18:00 do 19:00 sati.

Za prijemni ispit učenik treba znati otpjevati jednu pjesmu po slobodnom izboru.

OBJAVA REZULTATA

Rezultati prijemnih ispita za upis u 1. razred osnovne glazbene škole bit će objavljeni u petak, 25. lipnja 2021. god., u 9:00 sati na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Škole.

UPISI

Za učenike koji su položili prijemni ispit, upis će se održati u ponedjeljak, 28. lipnja 2021. god.:

 • u matičnoj školi u Požegi – Plava dvorana Glazbene škole Požega (zadnji kat) prema rasporedu prvog slova prezimena:
  A – F – od 12:00 do 13:00 sati
  G – NJ – od 13:00 do 14:00 sati
  O – Ž – od 14:00 do 15:00 sati
 • u Područnom odjeljenju Pleternica – Plavi salon OŠ fra K. Adžića – od 9:00 do 10:00 sati
 • u Područnom odjeljenju Kutjevo – OŠ Z. Turkovića – od 17:00 do 17:30 sati.

DOKUMENTACIJA ZA UPIS

PLAĆANJE PARTICIPACIJE

Učenici tijekom školske godine plaćaju participaciju za opremu i školske programe u iznosu od 1550,00 kn na 10 rata, i to:

 • u rujnu – 200,00 kuna (1. rata),
 • od listopada do lipnja – 150,00 kuna mjesečno (2. – 10. rata).

Upis u 1. razred pripremnoga obrazovanja

Odluka o raspisivanju natječaja 2021-2022 GŠP

NATJEČAJ UPIS 2021. 22.

U I. razred  pripremnog programa srednje glazbene škole šk. god. 2021./2022. mogu se upisati sljedeći programi:

 • Klarinet – temeljni predmet – 2 učenika,
 • Saksofon – temeljni predmet – 2 učenika,
 • Truba – temeljni predmet – 1 učenik,
 • Rog – temeljni predmet – 1 učenik,
 • Trombon – temeljni predmet – 2 učenika,
 • Tuba – temeljni predmet – 1 učenik,
 • Udaraljke – temeljni predmet – 1 učenik,
 • Pjevanje – temeljni predmet  – 3 učenika,
 • Tambure – temeljni predmet – 3 učenika,
 • Flauta – temeljni predmet  – 1 učenik,
 • teorijski smjer – 3 učenika,

ukupno 20 učenika.

Trajanje obrazovanja – dvije (2) godine

UVJETI (I. PR)

 

 • Za upis u I. PRIPREMNI razred ( I.PR) – dvogodišnji program koji upisuju učenici koji nisu pohađali i završili osnovnu glazbenu školu, uvjet je položena prijemna audicija koja obuhvaća ispit sluha, glazbenog pamćenja i ritma.
 • Natjecanja iz znanja koja se boduju pri upisu: Matematika.

LJETNI UPISNI ROK (I. PR)

 • PRIJAVA učenika (sa svojim OIB-om) u tajništvu Glazbene škole Požega – radnim danom do 24. lipnja 2021. god., od 8 do 13 sati.
 • PRIJAVA U SUSTAV i unos obrazovnoga programa na upisi.hr  (s korisničkim imenom i lozinkom koje će dobiti od razrednika u općeobrazovnoj školi) za polaganje prijemnog ispita – do 24. lipnja 2021. god.
 • PRIJAVA OBRAZOVNIH PROGRAMA na upisi.hr – od 25. do 28. lipnja 2021. god.
 • PRIJEMNI ISPIT – 29. lipnja 2021. god. u 9 sati.
 • Učenici koji su položili prijemni ispit popunjenu i potpisanu PRIJAVNICU(s mrežne stranice NISpuSŠ – upisi.hr) trebaju predati u tajništvo Glazbene škole Požega od 7. do 9. srpnja 2021. god., od 8 do 13 sati.
 • UPIS se potvrđuje predajom potpisanog obrasca “upisnica” (ispisanog s upisi.hr) u tajništvu Glazbene škole Požega 12. srpnja 2021. god., od 12 do 15 sati i 13. srpnja 2021. god., od 8 do 12 sati.

JESENSKI UPISNI ROK  (I. PR)

 • PRIJAVA učenika (sa svojim OIB-om) u tajništvu Glazbene škole Požega od 23. – 24. kolovoza 2021. god., od 8 do 15 sati
 • PRIJAVA U SUSTAV na upisi.hr  – do 24. kolovoza 2021. god. (s korisničkim imenom i lozinkom koje će dobiti od razrednika u općeobrazovnoj školi).
 • PRIJAVA OBRAZOVNIH PROGRAMA na upisi.hr – do 24. kolovoza 2021. god.
 • PRIJEMNI ISPIT – 25. kolovoza 2021. god. u 9 sati
 • ZAPRIMANJE POTPISANIH PRIJAVNICA– popunjenu i potpisanu PRIJAVNICU (ispisanu s upisi.hr) učenici trebaju predati od 26. do 27. kolovoza 2021. god. u tajništvu Glazbene škole Požega od 8 do 12 sati.
 • UPIS se potvrđuje predajom potpisanog obrasca “upisnica” (ispisanog s upisi.hr) u tajništvu Glazbene škole Požega 30. kolovoza 2021. god., od 12 do 15 sati.

NAKNADNI ROK  (I. PR)

 • PRIJAVA uz pisani zahtjev učenika (sa svojim OIB-om) u tajništvu Glazbene škole Požega od 2. do 21. rujna 2021. god., od 8 do 15 sati.
 • PRIJEMNI ISPIT – rujna 2021. god., u 9 sati.
 • UPIS se potvrđuje predajom potpisanoga obrasca “upisnica” (NISpuSŠ – upisi.hr)u tajništvu Glazbene škole Požega i odobrenjem upisnoga povjerenstva – 23. rujna  2021. god., od 8 do 15 sati.

BODOVANJE

 • Bodovni prag – prema elementima i kriterijima vrednovanja programa glazbene umjetnosti za upis u pripremno obrazovanje i program srednje škole.

DOKUMENTACIJA ZA UPIS

 • Upisnica (obrazac “upisnica” – upisi.hr).
 • Kopija domovnice.
 • Kopija rodnog lista.
 • Ugovor o participaciji koji potpisuje roditelj/skrbnik (u tajništvu škole kod donošenja upisnice).

DOSTAVA DOKUMENTACIJE ZA UPIS ELEKTRONIČKIM PUTEM

Učenik svoj upis potvrđuje vlastoručnim potpisom i potpisom roditelja/skrbnika na obrascu (upisnici) dostupnom na mrežnoj stranici NISpuSŠ-a (www.upisi.hr),

Dostava prijavnica za upis, upisnica u školu, kao i dokumenata o ispunjavanju posebnih uvjeta za upis, moguće je, u rokovima utvrđenim u točkama III. i VI. ove Odluke, dostaviti i elektroničkim putem (skeniranu ili slikanu) na: glazbena-skola@po.ht.hr

E-poruka treba sadržavati telefonski broj osobe za kontakt. Prilikom dostavljanja upisnice elektroničkim putem učenik se može izjasniti i o izbornim predmetima te odabiru stranih jezika kao i o svim posebnostima koje su važne za organizaciju nastave u sljedećoj školskoj godini. Originalnu dokumentaciju učenika, koja se predaje u srednju školu (upisnice i dokumenti koji su uvjet za upis), učenik ili roditelj/skrbnik treba donijeti do sredine rujna 2021. godine, a o čemu brine razrednik.

Ako učenik zbog opravdanih razloga nije u mogućnosti u propisanim rokovima sukladno točkama III. i VI. ove Odluke dostaviti potpisan obrazac (upisnicu) za upis u I. razred, dužan ga je donijeti osobno ili dostaviti elektroničkim putem njegov roditelj/skrbnik ili opunomoćenik.

PARTICIPACIJA I ŠKOLARINA

Učenici tijekom školske godine plaćaju participaciju za opremu i školske programe u iznosu od 1550,00 kn na 10 rata, i to:

 • u rujnu – 200,00 kuna (1. rata),
 • od listopada do lipnja – 150,00 kuna mjesečno (2. – 10. rata).

Učenici koji upisuju drugi program i učenici koji dolaze izvan zemalja EU plaćaju godišnju školarinu 14.000,00 kn odjednom ili u 10 rata po 1400,00 kn.

OSTALO

Na mrežnom mjestu Glazbene škole Požega, u rubrici Glazbala, možete poslušati kako zvuče instrumenti koji se mogu učiti u našoj školi.

Škola učenicima daje na posudbu određeni broj puhačkih instrumenata, besplatno.

Uz glavni predmet (instrument) učenik pohađa Solfeggio (predmet u okviru kojega se uče note, pjevanje i glazbena teorija) te Zbor ili Orkestar. Nastava se, u pravilu, odvija dva puta tjedno.

Upis u 1. razred srednje glazbene škole.

Odluka o raspisivanju natječaja 2021-2022 GŠP

NATJEČAJ UPIS 2021. 22.

U I. razred srednje glazbene škole školske godine 2021./2022. mogu se upisati:

 • GLAZBENIK KLAVIRIST – 3 učenika,
 • GLAZBENIK FLAUTIST – 1 učenik,
 • GLAZBENIK GITARIST – 1 učenik,
 • GLAZBENIK HARMONIKAŠ – 4 učenika,
 • GLAZBENIK PJEVAČ – 3 učenika ,
 • GLAZBENIK TEORIJSKI SMJER – 3 učenika,
 • GLAZBENIK TAMBURAŠ – 5 učenika,
 • GLAZBENIK TUBIST – 1 učenik,
 • GLAZBENIK KLARINETIST – 1 učenik,

ukupno 22 učenika.

Trajanje obrazovanja četiri (4) godine

UVJETI (I. S)

 • Za upis u 1. razred srednje glazbene škole (I.S) (četverogodišnji program) – učenici trebaju imati uspješno završeno osnovno glazbeno obrazovanje ili završen II. razred pripremne naobrazbe, položen prijemni ispit koji obuhvaća ispit iz temeljnoga predmeta (instrumenta ili pjevanja) i Solfeggia, a za struku glazbenik teorijskoga smjera – Solfeggio i ispit iz klavira.
 • Strani jezici u programu srednje škole: Engleski I i Talijanski II.
 • Učenici kojima Engleski jezik nije bio 1. jezik u osnovnoj školi, uz pisani zahtjev, moraju pristupiti provjeri znanja.
 • Dodatni predmet bodovanja, koji određuje škola: Povijest.
 • Natjecanja iz znanja koja se boduju pri upisu: Informatika računalstvo (Info kup).

LJETNI UPISNI ROK (I. S)

 • PRIJAVA U SUSTAV na upisi.hr– od 24. svibnja 2021. god. (s korisničkim imenom i lozinkom koje će dobiti od razrednika u općeobrazovnoj školi).
 • PRIJAVA OBRAZOVNIH PROGRAMA na upisi.hr – od 25. do 28. lipnja 2021. god.
 • PRIJEMNI ISPIT – U Glazbenoj školi Požega:
  Solfeggio (pismeni) – 30. lipnja 2021. god., u 9 sati;
  ispit iz instrumenta –  30. lipnja 2021. god., u 12 sati;
  Solfeggio (usmeni) – 1. srpnja 2021. god., u 10 sati.
 • PROVJERA ZNANJA ENGLESKOG JEZIKA(na pisani zahtjev) – U Glazbenoj školi Požega 1. srpnja 2021. god., u 8 sati (za učenike kojima navedeni jezik nije bio prvi jezik u osnovnoj školi).
 • ZAPRIMANJE POTPISANIH PRIJAVNICA– popunjenu i potpisanu PRIJAVNICU (ispisanu s upisi.hr) učenici trebaju predati od 7. do 9. srpnja 2021. god. razredniku u općeobrazovnoj školi koju su pohađali.
 • UPIS se potvrđuje predajom potpisanog obrasca “upisnica” (ispisanog s upisi.hr) u tajništvu Glazbene škole Požega 12. srpnja 2021. god., od 12 do 15 sati i 13. srpnja 2021. god., od 8 do 12 sati.

JESENSKI UPISNI ROK (I. S)

 • PRIJAVA U SUSTAV na upisi.hr – od 21. kolovoza 2021. god. (s korisničkim imenom i lozinkom koje će dobiti od razrednika u općeobrazovnoj školi).
 • PRIJAVA OBRAZOVNIH PROGRAMA na upisi.hr– od 21. do 24. kolovoza 2021. god.
 • PRIJEMNI ISPIT – U Glazbenoj školi Požega:
  Solfeggio (pismeni) – 25. kolovoza 2021. god., u 9 sati,
  ispit iz instrumenta –  25. kolovoza 2021. god., u 11 sati,
  Solfeggio (usmeni) –  25. kolovoza 2021. god., u 12 sati.
 • PROVJERA ZNANJA ENGLESKOG JEZIKA(na pisani zahtjev) – U Glazbenoj školi Požega 25. kolovoza 2021. god., u 8 sati (za učenike kojima navedeni jezik nije bio prvi jezik u OŠ).
 • ZAPRIMANJE POTPISANIH PRIJAVNICA– popunjenu i potpisanu PRIJAVNICU (ispisanu s upisi.hr) učenici trebaju predati od 26. do 27. kolovoza 2021. god. razredniku u općeobrazovnoj školi koju su pohađali.
 • UPIS se potvrđuje predajom potpisanog obrasca “upisnica” (ispisanog s upisi.hr) u tajništvu Glazbene škole Požega 30. kolovoza 2021. god., od 12 do 15 sati.

NAKNADNI ROK (I. S)

 • PRIJAVA uz pisani zahtjev učenika (sa svojim OIB-om) u tajništvu Glazbene škole Požega od 2. do 21. rujna 2021. god., od 8 do 15 sati.
 • PROVJERA ZNANJA ENGLESKOG JEZIKA(na pisani zahtjev) – U Glazbenoj školi Požega 22. rujna 2021. god., u 8 sati (za učenike kojima navedeni jezik nije bio prvi jezik u osnovnoj školi).
 • PRIJEMNI ISPIT – rujna 2021. god., u 9 sati.
 • UPIS se potvrđuje predajom potpisanoga obrasca “upisnica” (NISpuSŠ – upisi.hr)u tajništvu Glazbene škole Požega i odobrenjem upisnoga povjerenstva – 23. rujna  2021. god., od 8 do 15 sati.

BODOVANJE

 • Bodovni prag – prema elementima i kriterijima vrednovanja programa glazbene umjetnosti za upis u pripremno obrazovanje i program srednje škole.

DOKUMENTACIJA ZA UPIS

 • Upisnica (obrazac “upisnica” – upisi.hr).
 • Kopija domovnice.
 • Kopija rodnog lista.
 • Ugovor o participaciji koji potpisuje roditelj/skrbnik (u tajništvu škole kod donošenja upisnice).

DOSTAVA DOKUMENTACIJE ZA UPIS ELEKTRONIČKIM PUTEM

Učenik svoj upis potvrđuje vlastoručnim potpisom i potpisom roditelja/skrbnika na obrascu (upisnici) dostupnom na mrežnoj stranici NISpuSŠ-a (www.upisi.hr),

Dostava prijavnica za upis, upisnica u školu, kao i dokumenata o ispunjavanju posebnih uvjeta za upis, moguće je, u rokovima utvrđenim u točkama III. i VI. ove Odluke, dostaviti i elektroničkim putem (skeniranu ili slikanu) na: glazbena-skola@po.ht.hr

E-poruka treba sadržavati telefonski broj osobe za kontakt. Prilikom dostavljanja upisnice elektroničkim putem učenik se može izjasniti i o izbornim predmetima te odabiru stranih jezika kao i o svim posebnostima koje su važne za organizaciju nastave u sljedećoj školskoj godini. Originalnu dokumentaciju učenika, koja se predaje u srednju školu (upisnice i dokumenti koji su uvjet za upis), učenik ili roditelj/skrbnik treba donijeti do sredine rujna 2021. godine, a o čemu brine razrednik.

Ako učenik zbog opravdanih razloga nije u mogućnosti u propisanim rokovima sukladno točkama III. i VI. ove Odluke dostaviti potpisan obrazac (upisnicu) za upis u I. razred, dužan ga je donijeti osobno ili dostaviti elektroničkim putem njegov roditelj/skrbnik ili opunomoćenik.

 

PARTICIPACIJA I ŠKOLARINA

Učenici tijekom školske godine plaćaju participaciju za opremu i školske programe u iznosu od 1550,00 kn na 10 rata, i to:

 • u rujnu – 200,00 kuna (1. rata),
 • od listopada do lipnja – 150,00 kuna mjesečno (2. – 10. rata).

Učenici koji upisuju drugi program i učenici koji dolaze izvan zemalja EU plaćaju godišnju školarinu 14.000,00 kn odjednom ili u 10 rata po 1400,00 kn.

                          Ovdje možete popuniti online prijavnicu za upis u predškolsko glazbeno obrazovanje

Predškolsko glazbeno obrazovanje mogu pohađati djeca koja u školskoj godini 2021./2022. kreću u prvi ili drugi razred osnovne općeobrazovne škole.
Audicije za upis nema.

Prijave se vrše:

 • ispunjavanjem online prijavnice do 6. rujna 2021. god. ili
 • prijavom u tajništvu Glazbene škole Požega (tel. 034 273 630).

Nakon završetka prijava, roditelji učenika bit će pozvani na sastanak u prvom tjednu nastave šk. god. 2021./2022. Na sastanku će se potpisivati ugovor i upisnica. Roditelji koji popune online prijavu ne moraju popunjavati upisnicu, tj. popunjenu će dobiti na potpis.

Tijekom školske godine roditelj plaća participaciju u 10 rata po 100,00 kuna.

Nastava se odvija jednom tjedno (60 min.). Program je namijenjen pripremi učenika za upis u prvi razred osnovne glazbene škole. Polaznici nastupaju s Predškolskim zborom na svim važnijim događajima škole (Božićni koncert, Dan škole, Završni koncert).


Prijave su završene.

 

 

 

Podjela svjedodžbi i upis u idući razred

Ponedjeljak, 28. lipnja 2021. godine.
Potrebno je doći u vrijeme predviđeno za razred koji će učenik pohađati u šk. god. 2021./2022.

MATIČNA ŠKOLA

Glazbena škola Požega
Za svaki razred u osnovnoj školi upisi su podijeljeni u 3 dijela (prema prvom slovu prezimena) kako se ne bi pravila gužva.
 • 1.o – (A – F) 12:00 – 13:00 – Plava dvorana (zadnji kat)
 • 1.o – (G – NJ) 13:00 – 14:00 – Plava dvorana (zadnji kat)
 • 1.o – (O – Ž) 14:00 – 15:00 – Plava dvorana (zadnji kat)
 • 2.o – (A – F) 12:00 – 13:00 – Učionica br. 201 (2. kat)
 • 2.o – (G – NJ) 13:00 – 14:00 – Učionica br. 201 (2. kat)
 • 2.o – (O – Ž) 14:00 – 15:00 – Učionica br. 201 (2. kat)
 • 3.o – (A – F) 12:00 – 13:00 – Učionica br. 204  (2. kat)
 • 3.o – (G – NJ) 13:00 – 14:00 – Učionica br. 204  (2. kat)
 • 3.o – (O – Ž) 14:00 – 15:00 – Učionica br. 204  (2. kat)
 • 4.o – (A – F) 12:00 – 13:00 – Zbornica (1. kat)
 • 4.o – (G – NJ) 13:00 – 14:00 – Zbornica (1. kat)
 • 4.o – (O – Ž) 14:00 – 15:00 – Zbornica (1. kat)
 • 5.o – (A – F) 12:00 – 13:00 – Učionica br. 301 (zadnji kat)
 • 5.o – (G – NJ) 13:00 – 14:00 – Učionica br. 301 (zadnji kat)
 • 5.o – (O – Ž) 14:00 – 15:00 – Učionica br. 301 (zadnji kat)
 • 6.o – (A – F) 12:00 – 13:00 – Učionica br. 002 (suteren)
 • 6.o – (G – NJ) 13:00 – 14:00 – Učionica br. 002 (suteren)
 • 6.o – (O – Ž) 14:00 – 15:00 – Učionica br. 002 (suteren)
 • 2.PR – 12:00 – 12:45 – Učionica br. 104 (1. kat)
 • 2.S – 12:00 – 12:45 – Zelena dvorana (suteren)
 • 3.S – 13:00 – 13:45 – Zelena dvorana (suteren)
 • 4.S – 14:00 – 14:45 – Zelena dvorana (suteren)

PO PLETERNICA

OŠ fra K. Adžića, Pleternica
 • 9:00 – 10:00 – 1.o.
 • 10:00 – 11:00 – 2.o.
 • 11:00 – 12:000 – 3.o.
 • 12:00 – 12:30 – 4.o.
 • 12:30 – 13:00 – 5.o.
 • 13:00 – 13:30 – 6.o.

PO KUTJEVO

OŠ Z. Turkovića, Kutjevo

 • 17:00 – 17:30 – 1.o
 • 17.30 – 18.00 – 2. i 3.o
 • 18:00 – 18:30 – 4. i 5.o
 • 18:30 – 19:00 – 6.o

SVEČANA PODJELA SVJEDODŽBI ZA UČENIKE ZAVRŠNIH RAZREDA OSNOVNE GLAZBENE ŠKOLE I PRIPREMNOG OBRAZOVANJA

MATIČNA ŠKOLA – Plava dvorana (Ponedjeljak, 28. lipnja 2021. godine.) – prema prvom slovu prezimena:

 • 10:00 – 6.o (A – M)
 • 10:30 – 6.o (N – Ž) i 2. PR svi.

PO PLETERNICA – OŠ fra K. Adžića, Pleternica – 13:30 sati.

PO KUTJEVO – OŠ Z. Turkovića, Kutjevo – 19:00 sati.

DOKUMENTACIJA ZA UPIS

PLAĆANJE PARTICIPACIJE

Učenici tijekom školske godine plaćaju participaciju za opremu i školske programe u iznosu od 1550,00 kn na 10 rata, i to:

 • u rujnu – 200,00 kuna (1. rata),
 • od listopada do lipnja – 150,00 kuna mjesečno (2. – 10. rata).