Obrazovanje

Naslovnica / Obrazovanje

Organizacija nastave

U Glazbenoj školi Požega, kao i u ostalim umjetničkim školama, nastava koja se odvija smatra se strukovno teorijskom nastavom. U okviru svoje djelatnosti škola ima predškolsko i osnovnoškolsko glazbeno obrazovanje, te pripremno i redovno srednjoškolsko glazbeno obrazovanje za stjecanje stručne spreme IV stupnja.

Predškolsko glazbeno obrazovanje traje dvije godine i upisuju ga učenici dvije godine prije upisa u osnovnu glazbenu školu tj. učenici koji pohađaju 1. i 2. razred osnovne škole. Učenici se upisuju na temelju prijava, bez polaganja prijemnog ispita. Upisi su tijekom lipnja, a nastava počinje u rujnu.

Osnovna glazbena škola traje šest godina za sve predmete i usmjerenja. Polaznici osnovne glazbene škole nastavu pohađaju u prijepodnevnoj i poslijepodnevnoj smjeni (suprotno od svoje općeobrazovne osnovne škole) tijekom petodnevnog radnog tjedna. U osnovnoj glazbenoj školi nastava se organizira kao skupna i individualna. Kao skupna (kolektivna) realizira se nastava solfeggia, komorne glazbe i skupnog muziciranja (zbor i orkestar). Trajanje jednog nastavnog sata u skupnoj nastavi u svim razredima je 45 minuta. Individualna nastava instrumenata odvija se na satovima koji traju 30 minuta u I, II. i III razredu, a 45 minuta u IV, V i VI razredu. Tjedna satnica svakog pojedinog predmeta utvrđuje se u skladu s važećim nastavnim planom i programom donesenim od strane Ministarstva znanosti obrazovanja  Republike Hrvatske te je organizirana u dvije smjene.

Instrumenti koji se mogu učiti u osnovnoj školi: klavir, harmonika, gitara, tambure, saksofon, truba, tuba, trombon, klarinet, flauta, rog, udaraljke, violina i violončelo.

Pripremno glazbeno obrazovanje traje dvije godine gdje učenik stječe znanja i sposobnosti za nastavak glazbenog obrazovanja bez prethodno završenog osnovnog glazbenog, obrazovanja. U prvi pripremni razred srednje glazbene škole upisuju se učenici koji pohađaju 7. i 8. razred osnovne škole (tj. do navršenih 15 godina života). Iznimno, u prvi pripremni razred srednje glazbene škole za zanimanja glazbenik tubist mogu se upisati učenici do navršenih 18 godina života, a za zanimanje glazbenica pjevačica učenice do navršenih 20 godina života i glazbenik pjevač do navršene 22 godine života. Također, iznimno, na temelju pokazane iznimne darovitosti, uz suglasnost Nastavničkog vijeća, može se dopustiti upis u pripremni program srednje škole i učenicima koji ne ispunjavaju uvjete. Kandidati koji nisu pohađali osnovnu glazbenu školu upisuju prvi pripremni razred srednje glazbene škole nakon prijemne audicije s ispitom sluha, glazbenog pamćenja i ritma.

Pripremni program moguć je za sljedeće predmete i struke: tambure, saksofon, truba, tuba, trombon, klarinet, flauta, rog, udaraljke, solo pjevanje i teorijski smjer.          

Polaznici srednje glazbene škole u okviru svog obrazovanja pohađaju općeobrazovne predmete i stručni (glazbeni) dio programa. Općeobrazovne predmete, prema prilagođenom planu i programu učenici kojima je glazbena škola matična škola, odnosno glazbeno usmjerenje jedino ili osnovno, imaju u Gimnaziji u Požegi, a stručne glazbene predmete pohađaju u glazbenoj školi. U srednjoj školi nastava je organizirana kao skupna i individualna. Skupna je nastava svih teoretskih glazbenih predmeta, komorne glazbe i skupnog muziciranja (zbor i orkestar), a individualna je nastava instrumenata. Nastavni sat u srednjoj školi, kao i pripremnim razredima, kako u skupnoj, tako i u individualnoj nastavi traje 45 minuta. Sat nastave klavira kao obveznog instrumenta za instrumentaliste i pjevače traje 30 ili 45 minuta, zavisno od nastavnog plana i programa za svaku pojedinu struku u pojedinom razredu. Tjedna satnica svakog stručnog glazbenog predmeta utvrđuje se u skladu s važećim nastavnim planom i programom za srednje umjetničke škole, a stručna nastava u glazbenoj školi u suradnji s Gimnazijom u Požegi organizira se tako da ne kolidira s nastavom općeobrazovnih predmeta.

U srednjoj školi moguće je upisati sljedeće smjerove: klavir, harmonika, gitara, tambure, saksofon, truba, tuba, trombon, klarinet, flauta, rog, udaraljke, solo pjevanje i teorijski smjer.

Nastavni programi

NASTAVNI PREDMET BROJ SATI U TJEDNU  (GODIŠNJE)
RAZRED
Obvezni predmeti I. II. III. IV. V. VI.
Temeljni predmet struke 2 (70) 2 (70) 2 (70) 2 (70) 2 (70) 2 (70)
Solfeggio 2 (70) 2 (70) 2 (70) 2 (70) 2 (70) 2 (70)
Skupno muziciranje  –  – 2 (70) 2 (70) 2 (70) 2 (70)
 UKUPNO: 4 (140) 4 (150) 6 (210) 6 (210) 6 (210) 6 (210)
Izborni predmeti
Klavir  –  –  –  –  – 1 (35)
Teorija glazbe  –  –  –  –  – 1 (35)

Napomene:

 • 1). Nastavni sat traje 45 minuta, osim za temeljni predmet struke od I. do III. razreda i klavir ( izborni predmet ) koji traje 30 min, a za zbor i orkestar 60 minuta.
 • 2) Skupno muziciranje mogu biti nastavni predmeti: zbor, orkestar ili komorna glazba.
 • 3) Izborni predmeti, osim Klavira za učenike koji žele nastaviti obrazovanje u srednjoj glazbenoj školi i Teorije glazbe, učenici mogu ostvariti iz zbora, orkestra ili komorne glazbe kao dodatni predmet uz obvezne predmete.

Osnovnu glazbenu školu djeca mogu upisati nakon položenog prijamnoga ispita (Statut Glazbene škole Požega čl. 40) i to oni koji paralelno upisuju II., III. ili IV. razred redovite osnovne škole, u pravilu u dobi od 8 do 10 godina. Izuzetak kasnijega upisa je moguć samo kod puhačkih glazbala (do 11 godina).

Pripremi razred (PR) – glazbenik-instrumentalist

NASTAVNI PREDMET RAZRED
I. PR II. PR
Temeljni predmet struke *** 2 x 45 m 2 x 45 m
Solfeggio 4 x 45 m 4 x 45 m
Klavir obligatno*** 1 x 30 m
Skupno muziciranje* 4 x 60 m 4 x 60 m
Korepeticija*** 1 x 30 m 1 x 30 m

* skupno muziciranje je organizirano u nastavi ORKESTRA (puhački i tamburaški),  MJEŠOVITOG ZBORA

ili TROGLASNOG DJEČJEG ZBORA.

Za ostale organiziraju se drugi oblici skupnoga muziciranja u ne klasičnim sastavima, te duo s klavirom.

*** individualna nastava

 

Pripremi razredi (PR) – glazbenik-pjevač

NASTAVNI PREDMET RAZRED
I. PR II. PR
Solo pjevanje*** 2 x 45 m 2 x 45 m
Solfeggio 4 x 45 m 4 x 45 m
Klavir obligatno*** 1 x 30 m*
Skupno muziciranje* 4 x 60m 4 x 60 m
Korepeticija*** 1 x 30 m 1 x 30 m
Talijanski jezik 2 x 45 m
Njemački jezik 2 x 45 m

* skupno muziciranje je organizirano u nastavi MJEŠOVITOG ZBORA ili  TROGLASNOG DJEČJEG ZBORA

Napomena: u 1.PR učenik se uključuje u nastavu ZBORA u II polugodištu, a u I. i II. razredu srednje glazbene škole moguće je umjesto zbora komorna glazba .

Napomena: učenici solo pjevanja u I. pripremnom razredu uključuju se u zbor  u II. polugodištu.

*** individualna nastava

Pripremi razredi (PR) – teorijski smjer

NASTAVNI PREDMET RAZRED
I. PR II. PR
Solfeggio 4 x 45 m 4 x 45 m
Klavir TO*** 2 x 30 m 2 x 30 m
Skupno muziciranje* 4 x 60m 4 x 60 m

* skupno muziciranje je organizirano u nastavi MJEŠOVITOG ZBORA ili  TROGLASNOG DJEČJEG ZBORA

*** individualna nastava

 

Pripremni razred učenici mogu upisati temeljem odluke o upisu ministra MZOŠ, nakon položenog prijamnog ispita, koji je uređen Pravilnikom o polaganju prijamnog ispita u Glazbenoj školi Požega. Ti učenici paralelno upisuju VI., VII. ili VIII razred redovite osnovne škole, a iznimno stariji učenici i razred četverogodišnje srednje škole, prema važećem Pravilniku za srednje umjetničko obrazovanje. To su učenici teorijskoga smjera, tambure, klarineta, saksofona, trube, roga, trombona, tube, pjevanja i udaraljki.

Učenici koji zadovolje navedene kriterije propisane pravilnikom i ako su ušli u upisnu kvotu, mogu se upisati u srednju Glazbenu školu Požega.

 

Srednja škola – instrumentalisti

NASTAVNI PREDMET RAZRED
I. S II. S III. S IV. S
Temeljni predmet struke*** 2x45m 2×45 m 3×45 m 3×45 m
Solfeggio 2×45 m 2×45 m 2×45 m 2×45 m
Harmonija 2×45 m 2×45 m 1×45 m 1×45 m
Polifonija 2×45 m 1×45 m
Klavir obvezatno*** 1×30 m 1×30 m 1×30 m
Povijest glazbe 2×45 m 2×45 m 2×45 m 2×45 m
Glazbeni oblici 1×45 m 1×45 m
Glazbena literatura 1×45 m
Poznavanje glazbala 1×45 m
Komorna glazba 2×45 m 2×45 m
Skupno muziciranje* 4×60 m 4×60 m 4×60 m 4×60 m
Korepeticija*** 1×30 m 1×30 m 1×45 m 1×45 m

– Klavir obvezatno nemaju učenici klavira

– Učenici harmonike i udaraljki imaju klavir obvezatno i u IV. razredu srednje škole

* skupno muziciranje je organizirano u nastavi ORKESTRA (puhački, tamburaški i harmonikaški ) i MJEŠOVITOG ZBORA. Za ostale organiziraju se drugi oblici skupnoga muziciranja u neklasičnim sastavima, te duo s klavirom.

*** individualna nastava

Srednja škola – glazbenik-pjevač

NASTAVNI PREDMET RAZRED
I. S II. S III. S IV. S
Solo pjevanje 2x45m 2×45 m 3×45 m 3×45 m
Solfeggio 2×45 m 2×45 m 2×45 m 2×45 m
Harmonija 2×45 m 2×45 m 1×45 m 1×45 m
Polifonija 2×45 m 1×45 m
Klavir obligatno*** 1×30 m 1×30 m 1×30 m 1×30 m
Povijest glazbe 2×45 m 2×45 m 2×45 m 2×45 m
Glazbeni oblici 1×45 m 1×45 m
Glazbena literatura 1×45 m
Poznavanje glazbala 1×45 m
Komorna glazba 2×45 m 2×45 m
Skupno muziciranje* 4×60 m 4×60 m 4×60 m 4×60 m
Korepeticija*** 1×30 m 1×30 m 1×45 m 1×45 m

* skupno muziciranje je organizirano u nastavi MJEŠOVITOG ZBORA ili za učenike PR  TROGL. DJ. ZBOR

Napomena: U 1.PR učenik se uključuje u nastavu ZBORA u II polugodištu, a u I. i II. razredu srednje glazbene škole moguće je umjesto zbora komorna glazba .

*** individualna nastava

 

Srednja škola – teorijski smjer

NASTAVNI PREDMET RAZRED
I. S II. S III. S IV. S
Solfeggio 2×45 m 2×45 m 2×45 m 2×45 m
Harmonija 3×45 m 3×45 m 2×45 m 2×45 m
Polifonija 2×45 m 2×45 m
Povijest glazbe 2×45 m 2×45 m 2×45 m 2×45 m
Glazbeni oblici 1×45 m 1×45 m
Glazbena literatura 1×45 m
Glazbeni folklor 1×45 m
Poznavanje glazbala 1×45 m
klavir TO*** 2×30 m 2×30 m 2×45 m 2×45 m
Izborno glazbalo**/*** 1×45 m 1×45 m
Partiture 1×45 m 1×45 m
Dirigiranje 1×45 m 1×45 m
Skupno muziciranje* 4×60 m 4×60 m 4×60 m 4×60 m

* skupno muziciranje je organizirano u nastavi MJEŠOVITOG ZBORA  ili za učenike PR  TROGL. DJ. ZBOR

**izborno glazbalo,  uz preporučene tambure ili pjevanje, moguće je neko drugo izborno glazbalo, ako škola ima

slobodnu satnicu

*** individualna nastava

Općeobrazovni predmeti za učenike GLAZBENE ŠKOLE u GIMNAZIJI, POŽEGA

Redni broj NASTAVNI PREDMET Tjedni broj sati
1. r. 2. r. 3. r. 4. r.
1. Hrvatski jezik 4 4 3 3
2. Strani jezik (I.) 3 3 3 3
3. Strani jezik (II.) 2 2 2 2
4. Latinski jezik 1 1
5. Likovna umjetnost 1 1 1 1
6. Psihologija 2
7. Filozofija 2
8. Povijest 2 2 1 1
9. Zemljopis 1 1
10. Etika / Vjeronauk 1 1 1 1
11. Informatička pismenost 1 1 1 1
12. Matematika 2 2 2 2
13. Tjelesna i zdravstvena kultura 2 2 2 2
Ukupno: 20 20 18 18

 

Izborna nastava

Redni broj NASTAVNI PREDMET Tjedni broj sati
1. r. 2. r. 3. r. 4. r.
1. Hrvatski jezik 1 1
2. Matematika 1 1 1 1
3. Biologija 2 2
4. Kemija 2 2
5. Fizika 2 2
6. Sociologija 1
Ukupno: 7 7 3 2

 

Fakultativna nastava izvodi se u SŠ iz predmeta: klavir, solo pjevanje, komorna glazba,

audio snimanje i obrada tona ili neki drugi predmet u koliko škola ima mogućnost.

Na zamolbu učenika Nastavničko vijeće odlučuje o opravdanosti pohađanja fakultativne nastave.

Fakultativna nastava smatra se obveznom nastavom i njena realizacija provodi se jednako kao

redovna nastava u skladu s Zakonom i Pravilnikom.

 

 

Srednju glazbenu školu učenici mogu upisati temeljem odluke o upisu ministra MZO, nakon položenog prijamnoga ispita, koji je uređen Pravilnikom o polaganju prijamnog ispita u Glazbenoj školi Požega.

Učenici koji zadovolje navedene kriterije propisane pravilnikom i ako su ušli u upisnu kvotu, mogu se upisati u srednju Glazbenu školu Požega.

 

 

Ovi planovi i programi preuzeti su iz važećih planova i programa za osnovno i srednje glazbeno obrazovanje koje je potvrdilo Ministarstvo znanosti obrazovanja i sporta.

 

Sve navedene osnovnoškolske programe učenici školske dobi, do 15 godina starosti, mogu polagati privatno, iz vlastite potrebe, po Pravilniku o polaganju privatnih ispita Glazbene škole Požega.

Informacije

O terminima i uvjetima upisa možete saznati OVDJE.

Pravilnik o participaciji za učenike Glazbene škole Požega je dokument kojim se utvrđuje namjena i visina participacije, subjekti koji su je obvezni podmirivati, povlastice, te način i rokovi podmirivanja. Najbitnije smo izdvojili za vas:

 • Participacija za sve instrumente i programe plaća se u 11 rata. Prva rata (50,00 kn) se plaća prilikom upisa i 10 rata po 150,00 kn mjesečno (tj. 60,00 kn za korisnike predškolskog programa) od listopada do srpnja u tekućoj šk. god.
 • Popust prilikom plaćanja participacije ima drugo dijete u obitelji (50%), a svako sljedeće dijete iz iste obitelji je oslobođeno plaćanja participacije.
 • Participaciju su obvezni podmirivati svi učenici osnovne i srednje glazbene škole bez obzira da li im je glazbena Škola matična Škola ili ne, i polaznici svih tečajeva koji se organiziraju u školi.
 • Škola na početku svake šk. god. sa svakim roditeljem polaznika Škole, koji je obvezan plaćati participaciju, zaključuje ugovor o međusobnim pravima i obvezama.
 • Odluku o visini participacije za svaku Školsku godinu donosi Školski odbor uz suglasnost Osnivača.

Predmetni ili razredni ispit mogu temeljem odluke Nastavničkog vijeća polagati i daroviti učenici koji završavaju Školu u vremenu kraćem od propisanog ili usporedno svladavaju još jedan obrazovni program srednje škole (Statut Glazbene škole Požega, čl. 66).

Zamolbu za akceleraciju redovnih učenika nužno je predati u tajništvo škole do početka nastavne godine, a o odobrenju iste, roditelji učenika bit će pravodobno obaviješteni. Ispit se polaže pred komisijom za odgovarajući predmet. Sve predmete nižeg razreda potrebno je položiti do kraja prosinca. Ukoliko učenik ispite ne položi, nastavlja pohađati niži razred do kraja nastavne godine. Redovni učenici škole ne plaćaju naknadu za polaganje takvog ispita.

Status učenika srednje glazbene škole stječe učenik koji uz posebni stručni dio programa glazbene škole pohađa i opće obrazovani program u glazbenoj školi, kao i učenik koji uz posebni stručni dio programa glazbene škole pohađa i drugu srednju školu.

Učenik može upisati samo jedan program u glazbenoj školi na osnovnoškolskoj i srednjoškolskoj razini, osim ako učenik zatraži upis više od jednog temeljnog predmeta na osnovnoškolskoj razini ili više od jednog programa na srednjoškolskoj razini, o čemu odlučuje ravnatelj na prijedlog Nastavničkog vijeća. Učenik drugi temeljni predmet ili program plaća u skladu s člankom 24. stavak 6. Zakona o umjetničkom obrazovanju (Statut Glazbena škola Požega, čl. 45).

Izborni predmeti u osnovnoj školi, osim Klavira za učenike koji žele nastaviti obrazovanje u srednjoj glazbenoj školi i Teorije glazbe, učenici mogu ostvariti iz zbora, orkestra ili komorne glazbe kao dodatni predmet uz obvezne predmete. Fakultativna nastava izvodi se u pripremnoj i srednjoj školi iz predmeta: klavir, solo pjevanje, komorna glazba, audio snimanje i obrada tona.

Na zamolbu učenika Nastavničko vijeće odlučuje o opravdanosti pohađanja fakultativne nastave. Fakultativna nastava smatra se obveznom nastavom i njena realizacija provodi se jednako kao redovna nastava u skladu s Zakonom i Pravilnikom.

Za ispis u tijeku nastavne godine potrebno je:

 • Podmiriti troškove participacije do dana ispisa.
 • Vratiti svu zaduženu građu iz knjižnice škole.
 • Vratiti zaduženi instrument.
 • Dolazak roditelja u tajništvo škole radi potpisivanja ispisnice.

Ako je učenik završio razred, a ne želi nastaviti školovanje treba podići svjedodžbu kod upisne komisije razreda u koji bi se trebao upisati, ali se ne upisuje u idući razred.