Roditeljski sastanci

Roditeljski sastanci

RODITELJSKI SASTANAK ZA UČENIKE OSNOVNE I SREDNJE ŠKOLE (matične) će se održati u srijedu, 11. rujna 2019. godine, u Glazbenoj školi Požega prema sljedećem rasporedu:

17:00 – Obraćanje ravnatelja roditeljima učenika osnovne škole – Koncertna dvorana

17:30 – Roditeljski sastanak za osnovnu školu:

 • 1. o – Plava dvorana
 • 2.o – Zelena dvorana
 • 3. o – učionica br. 201
 • 4. o – učionica br. 202
 • 5. o – učionica br. 203
 • 6. o – učionica br. 204

18:30 – Obraćanje ravnatelja roditeljima i učenicima srednje škole – Koncertna dvorana

19:00 – Roditeljski sastanak za srednju školu (samo roditelji):

 • 1. i 2. PR – Plava dvorana
 • 1. S – učionica br. 202
 • 2. S – učionica br. 201
 • 3. S – učionica br. 203
 • 4. S – učionica br. 204