Rezultati naših učenika na natjecanju iz teoretsko muzičkih disciplina “Kornelije” u Beogradu

Rezultati naših učenika na natjecanju iz teoretsko muzičkih disciplina “Kornelije” u Beogradu

Učenici Katja Munđar, 4. S, Sara Stojić, 3. S, Jan Katona, 3.S i Patrick Tomljanović, 3.S sudjelovali su na natjecanju iz teoretsko muzičkih disciplina “Kornelije” u Beogradu. Natjecanje se održavalo u subotu, 13. 5.

Ostvarili su sljedeće rezultate:

Katja Munđar, kategorija IIIG, Teorija muzike, 96,5 bodova, 1. nagrada
Sara Stojić, kategorija IIIG, Teorija muzike, 93 boda, 1. nagrada
Jan Katona, kategorija IIIG, Teorija muzike, 97 bodova, 1. nagrada
Patrick Tomljanović, kategorija IG Solfeđo, 95 bodova, 1. nagrada
Patrick Tomljanović, kategorija VIIIB, Slušanje i zapisivanje 99 bodova, 1. nagrada
Jan Katona, kategorija VIIIB, Slušanje i zapisivanje 89 bodova, 2. nagrada
Mentorica: Monika Sakač Botički, mag. mus.