Nastavnik

Home / Nastavnik

Za nastavnike

Izrazi u ovom tekstu navedeni u muškom rodu neutralni su i odnose se jednako na osobe muškog i ženskog spola.

Zaposlenici škole i njihove dužnosti, a s kojima trebaju biti upoznati novi djelatnici, su:

 • Tajnik: Daniela Mandić: [email protected] 034/273/630
  • Izrada ugovora o radu.
 • Računovođa: Ivana Čakalić: [email protected] 091/566-9704
  • Prijava plaćanja prijevoza na posao.
 • Pedagog: Jelena Humski: [email protected] 097/757-3636
  • Pomoć oko pristupa e-Dnevniku i prijava postojećih tokena u sustav.
  • Pomoć oko instalacije aplikacije mToken (za pristup e-Dnevniku) na pametni telefon. Detaljne upute mogu se pronaći u rubrici e-Dnevnik na https://glazbena-skola-pozega.hr/nastavnik/.
 • Satničar: Monika Sakač Botički: [email protected] 098/935-9858
  • Raspored sati – prvi te svaki izmijenjen raspored sati nastavnika individualne nastave potrebno je poslati satničaru, a kako je objašnjeno u rubrici Raspored sati na: https://glazbena-skola-pozega.hr/nastavnik/
  • Organizacija i dodjela dežurstva nastavnika na koncertima i drugim događanjima u organizaciji škole.
 • Voditelj smjene: Lidija Džidić Markulić: [email protected] 098/956-6428
 • Domar: Domagoj Škrabal: [email protected] 098/484-424
  • Dodjela pretinca u zbornici škole.
  • Izrada ključa učionice nastavnicima individualne nastave.
  • Dodjela prijenosnog računala.
  • Pristup internetu (Wi-Fi).
  • Interaktivna ploča – pomoć za rad.
  • Prijenosno računalo (Carnet) – evidencija u sustav.
 • Knjižničar: Ivana Obradović Trupinić:[email protected] 098/184-0839
  • Potraživanje udžbenika za rad u nastavi općeobrazovnih predmeta.
 • Sindikalni povjerenik: Branka Horvat: [email protected] 098/573-248
  • Google classroom.

Nastavnici općeobrazovnih predmeta trebaju kopirati instalaciju “Smart 19 USB” koja se nalazi na računalima u učionicama s interaktivnim pločama, kako bi na svom računalu kod kuće imali identičan program kojim se nastavnici služe za korištenje interaktivnih ploča, a kako bi kod kuće mogli pripremati sadržaje za nastavu.

U školi je uspostavljeno sedam stručnih Odjela (Aktiva) koje vode pročelnici.
Na poveznici https://glazbena-skola-pozega.hr/organizacija-skole-i-djelatnici/ nalazi se popis pročelnika stručnih odjela i voditelja područnih odjeljenja. Novi zaposlenici trebaju uspostaviti kontakt sa svojim pročelnikom te s voditeljem područnog odjeljenja ako se radi o zaposlenju u područnom odjeljenju.

Također, novi zaposlenici imaju obvezu proučiti sadržaj koji se nalazi na: https://glazbena-skola-pozega.hr/nastavnik/

ODJELNE PRODUKCIJE

PROCEDURA

OPĆENITO

 • Odjelne produkcije organiziraju se tijekom nastavne godine u tri navrata: u studenom (prije božićnih i ostalih koncerata u prosincu), u veljači (prije koncerata povodom Dana škole), u svibnju (prije završnih koncerata).
 • Svaki Odjel predstavlja svoj rad u zasebnom terminu: Večer pjevača, Večer harmonikaša, Večer tamburaša, Večer klavirista, Večer gitarista i gudača, Večer puhača i udaraljkaša, Večer komornih sastava (po potrebi).
 • Odjelne produkcije organiziraju se u do 3 termina, a ovisno o broju prijavljenih točaka: 1. termin – 18:00 sati, 2. termin – 19:00 sati i 3. termin – 20:00 sati.
 • Odjelne produkcije održavaju se u Plavoj dvorani Glazbene škole Požega i ujedno su audicije za nastup na koncertima.
 • Pročelnici su zaduženi i odgovorni za organizaciju i provedbu Odjelnih produkcija, a svi članovi Aktiva dužni su sudjelovati u organizaciji i provedbi produkcija prema zaduženjima koje određuje pročelnik.

PRIJAVA TOČAKA

Prijavu točaka na Odjelne produkcije nastavnici vrše upisom svih potrebnih podataka u Excelov dokument postavljen na desktopu školskog računala („VOP – klaviristi“, „VOP – puhači i udaraljkaši“…). Dokumente prethodno kreira domar škole. Obvezno je, prilikom prijave točaka, navesti instrument i dužinu trajanja skladbe. Učenika je moguće prijaviti samo s jednom uvježbanom točkom. Nije poželjno forsirati nastup učenika 1. i 2. razreda osnovne škole.

Rok za prijavu određuje pročelnik Odjela, a koji će točke učenika nižih i viših razreda ravnomjerno rasporediti na jednu, dvije ili tri produkcije. Odjelna produkcija (osim ako nije zadnja u danu) može trajati najviše 40 minuta (kako bi se stigla pripremiti sljedeća).

S obzirom da su Odjelne produkcije ujedno i audicije za nastup na koncertima, nakon njihova održavanja pročelnik s nastavnicima treba prokomentirati nastupe učenika radi odabira točaka za koncerte, a prema vremenskim limitima i naputcima koje određuje ravnatelj. Na selekciji pročelnik ima zadnju riječ. Odabrane točke pročelnik šalje domaru, radi slaganja programa koncerata, najkasnije sljedećeg dana do 12:00 sati. Učenicima se ne obznanjuju rezultati audicije dok se program ne objavi.

Nakon održavanja Odjelnih produkcija programi koncerata objavljuju se na https://glazbena-skola-pozega.hr/programi-koncerata/

Voditelji zborova i orkestara trebaju pažljivo proučiti Raspored zauzetosti dvorana te pronaći alternativno mjesto i/ili vrijeme u slučaju da se njihov redovni termin uklonio zbog organizacije produkcija ili koncerata.

Ravnatelj neposredno pred održavanje produkcija putem elektroničke pošte zaposlenike obavještava o:

 • sadržaju ove Procedure
 • rasporedu odjelnih produkcija
 • koncertima za koje konkuriraju učenici u sklopu audicije
 • roku za upis točaka
 • datumu objave programa koncerata.

HODOGRAM

(u slučaju održavanja svih triju produkcija)

 • 16:00 – 17:00 – čišćenje i priprema Plave dvorana za produkcije
 • 17:00 – 17:50 – proba za 1. produkciju
 • 17:30 – postavljanje VIP ograde u predvorju škole (dežuraju spremačice)
 • 17:50 – uklanjanje VIP ograde – puštanje publike na 1. produkciju (spremačice)
 • 18:00 – 18:40 – 1. produkcija
 • 18:30 – postavljanje VIP ograde u predvorju škole (dežuraju spremačice)
 • 18:40 – 18:55 – proba za 2. produkciju
 • 18:50 – uklanjanje VIP ograde – puštanje publike na 2. produkciju (spremačice)
 • 19:00 – 19:40 – 2. produkcija                                                                    
 • 19:30 – postavljanje VIP ograde u predvorju škole (dežuraju spremačice)
 • 19:40 – 19:55 – proba za 3. produkciju
 • 19:50 – uklanjanje VIP ograde – puštanje publike na 3. produkciju (spremačice)
 • 20:00 – 3. produkcija

Iz Godišnjeg plana i programa rada Glazbene škole Požega:

Sva natjecanja koja su predviđena planom i programom svih Odjela, bit će realizirana u dogovoru s ravnateljem Škole ako učenici osvoje 1. nagradu na Školskom natjecanju, tj. ako polože školsku audiciju za natjecanje.

Škola će učenicima financirati najviše jedno natjecanja ne računajući pri tome sudjelovanje na Školskom natjecanju, na Županijskom ili Državnom natjecanju u organizaciji HDGPP-a, za soliste ili komorne sastave, na Međunarodnom natjecanju tamburaša kojemu je Glazbena škola Požega organizator (u parnim godinama kada se natjecanje održava u Požegi) te na smotrama. Učenicima koji prođu na Državno natjecanje škola će financirati još jedan dodatni odlazak na natjecanje u istoj i u sljedećoj šk. godini. Uvjet financiranja spomenutih odlazaka na natjecanje ovisi isključivo o financijskim mogućnostima škole, a o čemu odlučuje isključivo ravnatelj škole. Učenik koji pristupa natjecanju o svom trošku također mora prethodno osvojiti 1. nagradu na Školskom natjecanju ili položiti školsku audiciju za natjecanje.

Za prijavu na natjecanja kojima je zadnji dan za prijavu 3 tjedna nakon održavanja Školskog natjecanja, mentor je dužan prijaviti učenika na Školsko natjecanje, tj. ne tražiti zasebnu audiciju.

P R O C E D U R A

 1. Mentor učenika popunjava Zahtjev za odlazak učenika na natjecanje te ga predaje pročelniku Odjela (predsjedniku ispitnog povjerenstva) najkasnije tjedan dana prije roka za prijavu na natjecanje. Uz zahtjev, potrebno je priložiti dokument s instrukcijama za plaćanje kotizacije.
 2. Predsjednik ispitnog povjerenstva organizira mjesto i vrijeme audicije te povjerenstvo. Nakon provedene audicije popunjen i potpisan zahtjev predaje pedagogu škole. Ako je učenik zadani program prethodno izvodio pred ispitnim povjerenstvom, upisuju se podaci sa zadnje audicije ili Školskog natjecanja. Za odlazak na natjecanja koja se nalaze u katalogu AZOO-a, nije potrebno popunjavati ovaj Obrazac iz razloga što je ta procedura regulirana Pravilnikom o Školskim natjecanjem.
 3. Pedagog škole vrši provjeru broja odlazaka učenika na natjecanja u tekućoj šk. god., a kako bi se ustanovilo ostvaruje li učenik, temeljem Godišnjeg plana i programa rada Glazbene škole Požega, pravo na sudjelovanje na natjecanju o trošku škole. Popunjenu i potpisanu Prijavu pedagog predaje ravnatelju.
 4. Ravnatelj odlučuje o opravdanosti zahtjeva te uz drugu dokumentaciju Zahtjev predaje u računovodstvo škole radi daljnje procedure. Nakon obrade pedagog pohranjuje zahtjeve.
 5. Mentor učenika, u slučaju odobrenja ovog zahtjeva, najkasnije pet dana prije odlaska na natjecanje ravnatelju dostavlja na ovjeru popunjenu i potpisanu Suglasnost roditelja za odlazak učenika na put (ako se radi o maloljetnom učeniku) te popunjen i potpisan Obrazac za odobrenje putovanja djelatnika. Uvjete plaćanja troška prijevoza, smještaje i prehrane na službenom putu dogovara se s ravnateljem, a kako je pojašnjeno na https://glazbena-skola-pozega.hr/nastavnik/. O svemu dogovorenom potrebno je obavijestiti natjecatelja, kao i njegove roditelje. U slučaju spriječenosti dolaska na natjecanje, mentor je dužan o tome obavijestiti pedagoga kako bi se obavijestilo tajništvo natjecanja na koje je učenik prijavljen. Mentor natjecatelja treba razredniku najaviti izostanak učenika koji imaju pravo na slobodne dane u skladu s Odlukom Nastavničkog vijeća.
 6. Za potrebe kreiranja objave na mrežnom mjestu Škole te za potrebe vođenja evidencije, nakon nastupa na natjecanju, tj. nakon objave rezultata, mentor je dužan proslijediti podatke o rezultatu (naziv, mjesto i datum natjecanja; ime i prezime natjecatelja; instrument, kategorija, bodovi, osvojena nagrada, mentor; korepetitor – ako ga ima) putem e-pošte na [email protected], fotografiju službene objave rezultata ili poveznicu na službenu objavu rezultat te nekoliko fotografija s nastupa, a po želji i kratak tekst.
 7. Po povratku s natjecanja mentor je dužan u roku od dva dana dostaviti popunjen i potpisan Putni nalog sa svom potrebnom dokumentacijom u računovodstvo škole, a Suglasnost roditelja u tajništvo škole.

Zbog moguće izmjene obrasca “Zahtjev za odlazak učenika na natjecanje” mole se nastavnici da obrazac ispisuju direktno s mrežnog mjesta škole, tj. da ga ne preuzimaju.

SLOBODNI DANI ZA UČENIKE

Na sjednici Nastavničkog vijeće održanoj 1. ožujka 2018. god. donesena je odluka o slobodnim danima učenika za iduća natjecanja:

 • školsko – 1 slobodan dan;
 • regionalno (županijsko) – 2 slobodna dana;
 • državno – 3 slobodna dana s mogućnošću kombiniranja, ovisno o terminu natjecanja;
 • međunarodno – 2 do 3 slobodna dana, ovisno o udaljenosti lokacije natjecanja.

Mentori natjecatelja trebaju razrednicima najaviti izostanak učenika. Za slobodne dane računa se dan natjecanja i dan do dva ranije ovisno o kojemu se natjecanju radi. Sljedeći dan (dan nakon nastupa na natjecanju) učenici su dužni pohađati nastavu.

TROŠKOVI SLUŽBENOG PUTOVANJA

Ako ravnatelj učeniku i nastavniku odobri odlazak na natjecanje, škola snosi troškove kotizacije i dnevnice.

Prijevoz i eventualna noćenja dogovaraju se izravno s ravnateljem, a čija autorizacija ovisi o opravdanosti zahtjeva te o trenutnoj financijskoj mogućnosti škole. Ako je odobreno noćenje (s doručkom), nastavnik sam traži smještaj za sebe i učenika u mjestu natjecanja, a koji smije iznositi do 60 € po osobi za jednu noć. U tom slučaju postoje dvije mogućnosti:

 1. Djelatnik može zatražiti ponudu te ju dostaviti na [email protected]
 1. Djelatnik si može rezervirati smještaj, platiti ga te zatražiti R1 račun na školu, a koji je potrebno priložiti uz putni nalog po povratku s natjecanja.

Podaci o školi (za potrebe izrade ponude ili R1 računa):

Glazbena škola Požega
Vjekoslava Babukića 27
34000 Požega, Hrvatska
OIB: 66126349205
Žiro račun: HR75 2500 0091 5011 5208 6

Troškove prehrane snosi svatko za sebe.

Sa svim gore navedenim potrebno je upoznati roditelje učenika natjecatelja.

P R O C E D U R A

 1. Ispunjen i potpisan Obrazac za odobrenje putovanja djelatnika osobno se dostavlja ravnatelju na odobrenje, ako nije drugačije dogovoreno, najkasnije 5 dana prije putovanja.
 2. Izrađeni putni nalog računovođa dostavlja zaposleniku u pretinac školske zbornice.
 3. Ako se na službeni put odlazi kao pratnja maloljetnom učeniku, potrebno je popunjenu i potpisanu Suglasnost roditelja za odlazak učenika na put, najkasnije 5 dana prije putovanja, dostaviti ravnatelju na potpis.
 4. Nakon izvršenog putovanja u roku od dva dana potrebno je predati popunjen putni nalog s izvješćem i originalne račune (za cestarinu, parkirališne karte i sl.) u računovodstvo škole, a Suglasnost roditelja za odlazak učenika na put i potvrdu o stručnom usavršavanju u tajništvo škole.

 

Raspored sati PDF – za skiciranje rasporeda prije prepisivanja u digitalni format

RASPORED SATI

PROCEDURA

Izrazi u ovoj proceduri navedeni u muškom rodu neutralni su i odnose se jednako na osobe muškog i ženskog spola.

Raspored sati skupne nastave

Raspored sati skupne nastave u dogovoru s nastavnicima izrađuje satničar i to:

 • prvi raspored najkasnije četiri dana prije prvog nastavnog dana nove školske godine,
 • svaki sljedeće odmah nakon njegove izmjene.

Raspored sati individualne nastave

 • Raspored sati individualne nastave nastavnici, svaki za sebe, izrađuju prvog nastavnog dana nove šk. godine.
 • Do prvog nastavnog dana dokument „Raspored sati GŠP“ (u Excel formatu) putem e-pošte primaju svi nastavnici škole.
 • Dokument je potrebno nasloviti s imenom i prezimenom i datumom od kojeg vrijedi (datum prvog nastavnog dana), a  kako je navedeno u primjeru:RS Alen Alenović – 2021.09.06. (zbog sortiranja prvo se upisuje godina, mjesec pa dan).Obavezno je popunjavanje i svih podataka koji se nalaze u zaglavlju rasporeda sati.
 • Zbog mnogobrojnih izmjena na početku nastavne godine, a zbog usklađivanja s rasporedima drugih škola i s drugim učeničkim obavezama, rasporede sati predaje se krajem rujna. O zadnjem danu za predaju odlučuje ravnatelj na početku svake školske godine.
 • Popunjeni rasporeda sati putem e-pošte, u Excel formatu, šalje se satničaru škole.
 • Sve buduće promjene, odmah po njihovom nastanku, nastavnici su dužni evidentirati, tj. izraditi novi rasporeda sati, u naslovu upisati datum od kojeg raspored vrijedi (na način kako je gore opisano) te ga proslijediti satničaru.
 • Satničar ima obvezu ispisivanja rasporeda sati te nakon njegovog ovjeravanja postaviti ga na oglasnu ploču u zbornici škole, a drugi primjerak ostaviti u pretincu voditelja PO-a (ako se radi o nastavniku koji radi (i) u područnom odjeljenju). Voditelji PO-a dužni su postaviti sve dostavljene rasporede na oglasnu ploču svog odjeljenja. Nakon primitka novih rasporeda sati vremenski rok za njegovo postavljanje na oglasnu ploču je 3 radna dana.

Rasporede sati postavljaju se na oglasnu ploču:

 • matične škole – u zbornici Glazbene škole Požega u Požegi
 • PO-a Pleternica – u hodniku 1. kata sportske dvorane OŠ fra Kaje Adžića u Pleternici
 • PO-a Kutjevo – u galeriji iznad sportske dvorane OŠ Zdenka Turkovića u Kutjevu

U slučaju potrebe, ova procedura bit će nadopunjena ili promijenjena.

 

KLASA: 602-03/21-01/592.                                                                           ravnatelj Glazbene škole Požega

URBROJ: 2177-13-01-21-1                                                                                  Alen Kovačevi, mag. mus.

Požega, 12. listopada 2021.

RASPORED ZAUZETOSTI DVORANA GŠP

PROCEDURA

 

Izrazi u ovoj proceduri navedeni u muškom rodu neutralni su i odnose se jednako na osobe muškog i ženskog spola.

 • U Raspored zauzetosti dvorana upisani su termini proba zborova i orkestara, odjelnih produkcija, koncerata i drugih aktivnosti koje su regulirane Kurikulumom i Godišnjim planom i programom rada škole.U Raspored zauzetosti dvorana mogu se upisati termini za:
 • koncerte
 • odjelne produkcije
 • natjecanja
 • smotre
 • domjenke
 • probe zborova i orkestara
 • seminare
 • snimanja
 • audicije
 • roditeljske sastanke
 • probe solista i komornih sastava i sl.

 

Popis aktivnosti koje se mogu održavati u dvoranama škole poredane su po prioritetima te tim redoslijedom ostvaruju pravo prednosti na zauzimanje dvorane dok kod istih kategorija (npr. roditeljski sastanci) vrijedi načelo „tko prvi, njegovo“.

Potrebno je minimalno dva tjedna unaprijed upisati određenu aktivnost u Raspored kako bi se na vrijeme moglo sve potrebno reorganizirati.

 • Voditelj smjene prema GPiPR i naputcima ravnatelja kreira Raspored zauzetosti dvorana te ga postavlja na oglasnu ploču u zbornici Škole i to za najmanje 3 tjedna unaprijed.Ponedjeljkom se pohranjuje raspored za tjedan koji je završio te se postavlja novi.
 • Spremačice su dužne prema rasporedu pripremiti dvorane za navedene aktivnosti.
 • Voditelji zborova i orkestara za nastavu koju, zbog drugih prioritetnijih aktivnosti, neće moći održati prema redovnom rasporedu, dužni su pronaći alternativni prostor i/ili vrijeme te ga upisati u Raspored zauzetosti dvorana.
 • Nastavnici zaduženi za provedbu pojedinih aktivnosti (npr. seminara), a koje se trebaju odvijati u jednoj od dvorana škole, imaju obvezu upisati iste u raspored.

U slučaju pronalaska boljih, tj. praktičnijih rješenja, ova procedura bit će nadopunjena, tj. promijenjena.

 

KLASA: 602-03/21-01/592.                                                                           ravnatelj Glazbene škole Požega

URBROJ: 2177-13-01-21-1                                                                                 Alen Kovačevi, mag. mus.

Požega, 21. listopada 2021.

Glazbena škola Požega može dati u najam određeni broj instrumenata s kojima raspolaže.

Zadužnicom se definiraju obveze roditelja učenika koji zadužuje instrument. Zaduženi instrument potrebno je vratiti najkasnije po završetku školovanja u Glazbenoj školi Požega, uslijed prijevremenog ispisa ili odlukom nastavnika/ravnatelja zbog politike škole ili drugih razloga.

Škola ne naplaćuje najam za zaduženi instrument. U slučaju promjene politike škole glede naplaćivanja najma instrumenata, Škola zadržava pravo na raskid zadužnice.

Instrument je potrebno vratiti u ispravnom stanju. Iznos potreban za popravak instrumenta, uslijed oštećenja koje je prouzročio učenik, snosi roditelj učenika, a majstora za popravak određuje Škola. U slučaju nestanka instrumenta ili velikog oštećenja roditelj se obvezuje kupiti novi instrument. Nastavnik se obvezuje redovito provjeravati stanje instrumenta te odmah po uočavanju njegovog oštećenja o tome obavijestiti roditelja i ravnatelja škole. U slučaju potrebe za servisiranjem instrumenta, majstora određuje škola, a financijske obveze preuzima roditelj učenika.

Za preuzimanje i izdavanje instrumenata te pohranu zadužnica zadužen je domar škole.

Zadužnica se sastavlja u dva primjerka od kojih jedan, nakon ovjere ravnatelja, zadržava roditelj, a drugi Škola.

Kada se instrument vraća Školi, nastavnik svojim potpisom potvrđuje ispravnost vraćenog instrumenta.

U slučaju oštećenja ili gubitka instrumenta potrebno je napraviti zapisnik na poleđini zadužnice.

Zadužnica za instrumente

 

U  slučaju privremene nesposobnosti / spriječenosti za rad (bolovanja), u računovodstvo škole potrebno je dostaviti:

 • Obavijest o trajanju privremene nesposobnosti / spriječenosti za rad – potrebno je dostaviti odmah po otvaranju bolovanje (može se poslati mailom, a po povratku s bolovanja potrebno je dostaviti original)
 • Izvješće o privremenoj nesposobnosti / spriječenosti za rad (doznaka za bolovanje) – odmah po završetku bolovanja (originalni dokument)

Kada nastavnik odrađuje zamjenu, bilo za pojedinog kolegu ili za sebe, uz Evidenciju radnog vremena treba priložiti popunjeni obrazac Zamjene.

VREMENIK I OBAVEZE NASTAVNIKA NA VELIKIM KONCERTIMA

VREMENIK:
 • 16:00 – 18:00 –  čišćenje i zračenje dvorane
 • 18:00 – 18:40 – akustička proba – solisti
 • 18:40 – 19:05 – akustička proba:
  • orkestri (kada su prva točka na koncertu), Predškolski zbor te Mješoviti zbor u slučaju potrebe za probom s rasvjetom – ostali zborovi i orkestri svoje generalne probe održavaju u posebnim terminima
  • solisti ako nema orkestra ili zborova na probi
 • 18:30 – postavljanje Vip-stupova u predvorju škole
 • 19:05 – završetak akustičke probe – otvaranje vrata Koncertne dvorane
 • 19:05 – dežurni nastavnici zauzimaju svoja mjesta, puštanje pozadinske glazbe
 • 19:10 – uklanjanje Vip-stupova – ulazak posjetitelja u dvoranu
 • 19:30 – “stišavanje” rasvjete, pozdrav ravnatelja, puštanje koncertnog jingla
 • 20:40 – završetak koncerta, “pojačavanje” rasvjete, puštanje pozadinske glazbe
DEŽURNI NASTAVNICI:
 • dva nastavnika na hodniku uz ulazna vrata dvorane,
 • dva nastavnika na vratima s unutarnje strane dvorane (zauzeti mjesto uz vrata),
 • dva nastavnika iza pozornice (barem jedan muški radi pomoći domaru oko postavljanja pozornice)
 • nastavnici koji su spriječeni biti dežurni, sami traže zamjenu za koju odgovaraju. Također se na kratko mogu zamijeniti s drugim dežurnim ako žele poslušati svoga učenika u dvorani ili kako bi mogli biti s njim iza pozornice prije nastupa.
SVI NASTAVNICI:
 • pročitati koncertni bonton:   http://glazbena-skola-pozega.hr/koncertni-bonton/   Ondje su objašnjena pravila ponašanja na koncertu te je zadatak nastavnika reagirati u slučaju njihovih kršenja.
 • potrebno je svojim učenicima objasniti kako izaći na pozornicu, nakloniti se i uputiti ih da nakon točke sačekaju iza pozornice u slučaju potrebe za ponovnim izlaskom i naklonom (na bis je dovoljno izaći do pola pozornice).
OSTALO:
 • Dirigentice i dirigenti, kada završe sa svojim programom, neka s učenicima sačekaju kraj koncerta u Zelenoj dvorani. To je potrebno objasniti roditeljima kako ne bi tražili svoju djecu po školi.
 • Plava dvorana mora biti oslobođena sat vremena prije i za vrijeme koncerta za zborove koji nastupaju taj dan.
 • Zelena dvorana u dane koncerata (osim koncerta profesora) mora biti slobodna od 19:20 sati radi pripremanja domjenaka za učenike.
 • Ton majstoru (Damjanu P.) potrebno je javiti se najmanje jedan dan ranije ako postoje posebnosti vezane uz Vašu točku (zbog rasvjete, mikrofona, tonske probe ili sl.).
 • Nastavnici koji se služe Plavom i Zelenom dvoranom moraju unaprijed organiziraju svoju nastavu u drugim prostorijama.

Na temelju članka 86. stavka 3. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10. – ispravak, 90/11., 5/12, 16/12., 86/12., 94/13. i 152/14.), ministar znanosti i obrazovanja donosi

PRAVILNIK

O IZMJENI PRAVILNIKA O KRITERIJIMA ZA IZRICANJE PEDAGOŠKIH MJERA

U Pravilniku o kriterijima za izricanje pedagoških mjera (»Narodne novine«, broj 94/15.), članak 4. mijenja se i glasi:

(1) Pedagoška mjera izriče se i zbog neopravdanih izostanaka s nastave.

(2) Izostanak s nastave, u slučaju pravodobnog zahtjeva roditelja, može odobriti:

– učitelj/nastavnik za izostanak tijekom nastavnoga dana,
– razrednik za izostanak do tri (pojedinačna ili uzastopna) radna dana,
– ravnatelj za izostanak do sedam (uzastopnih) radnih dana,
– učiteljsko/nastavničko vijeće za izostanak do petnaest (uzastopnih) radnih dana.

(3) Roditelj može, više puta godišnje, opravdati izostanak svoga djeteta u trajanju do tri radna dana, a za koje nije pravodobno podnesen zahtjev za odobrenjem sukladno stavku 2. ovoga članka.

(4) Opravdanost izostanka s nastave zbog zdravstvenih razloga u trajanju duljem od tri radna dana uzastopno dokazuje se liječničkom potvrdom.

(5) Izostanak učenika s nastave može se opravdati i odgovarajućom potvrdom nadležne institucije, ustanove ili druge nadležne fizičke ili pravne osobe (Ministarstvo unutarnjih poslova, sud, nadležni centar za socijalnu skrb, ustanova u koju je učenik uključen zbog pružanja pomoći ili dijagnostike, škola s umjetničkim programima, škola stranih jezika, učenički dom, sportski klub, kulturno-umjetničko društvo, kazalište u koje je učenik uključen, specijalistička ordinacija u kojoj je obavljen pregled ili dijagnostička pretraga i drugo), uključujući i e-potvrdu o narudžbi za pregled u zdravstvenoj ustanovi.

(6) Neopravdanim izostankom smatra se izostanak koji nije odobren ili opravdan sukladno odredbama stavka 2., 3., 4. i 5. ovoga članka.

(7) Načini opravdavanja izostanaka učenika i primjereni rok javljanja o razlogu izostanka uređuju se statutom škole.

SLOBODNI DANI UČENIKA ZA ODLAZAK NA NATJECANJA

Na sjednici Nastavničkog vijeće održanoj 1. ožujka 2018. god. donesena je odluka o slobodnim danima učenika za iduća natjecanja:

 • školsko – 1 slobodan dan;
 • regionalno (županijsko) – 2 slobodna dana;
 • državno – 3 slobodna dana s mogućnošću kombiniranja, ovisno o terminu natjecanja;
 • međunarodno – 2 do 3 slobodna dana, ovisno o udaljenosti lokacije natjecanja.
U slučaju nastupa učenika na produkciji, seminaru, koncertu ili audiciji izostanak s nastave, osim neposredno prije i za vrijeme neke od spomenutih aktivnosti, kao i odlazak s cijelog sata radi usviravanja, ne smatra se opravdanim razlogom.
Nastavnici imaju obvezu za svoje učenike, a koji neće moći prisustvovati nastavi zbog odlaska na natjecanje, produkciju, seminar, koncert, audiciju, izvanškolski nastup i sl., najaviti izostanak s nastave tako da u obrazac “Najava izostanka učenika” na oglasnoj ploči u zbornici škole upišu sve tražene podatke, a u skladu s gore navedenim pravilima. Tako će svi nastavnici škole biti upoznati s izostankom, a kako bi prema tome mogli prilagoditi svoje radno vrijeme, dok će razrednici imati valjanu podlogu za opravdavanje sati u e-Dnevniku.
Molim da se prava učenika ne tumače na svoj način jer im, nepridržavanjem gore navedenog, uskraćujete pravo na obrazovanje.

Na temelju članka 86. stavka 3. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10. – ispravak, 90/11., 16/12., 86/12., 94/13. i 152/14.), ministar znanosti, obrazovanja i sporta donosi

PRAVILNIK

O KRITERIJIMA ZA IZRICANJE PEDAGOŠKIH MJERA

Članak 1.

(2) Svrha izricanja pedagoške mjere je da se njezinim izricanjem utječe na promjenu ponašanja učenika kojem je mjera izrečena te da bude poticaj na odgovorno i primjerno ponašanje drugim učenicima. Pedagoške mjere trebaju potaknuti učenike na preuzimanje odgovornosti i usvajanje pozitivnog odnosa prema školskim obvezama i okruženju.

(4) Pedagoške mjere izriču se zbog povrede dužnosti, neispunjavanja obveza, nasilničkog ponašanja i drugih neprimjerenih ponašanja (u daljnjem tekstu: neprihvatljiva ponašanja).

(5) Pedagoške mjere za koje se utvrđuju kriteriji u:

a) osnovnoj školi su: opomena, ukor, strogi ukor i preseljenje u drugu školu,
b) srednjoj školi su: opomena, ukor, opomena pred isključenje i isključenje iz srednje škole.

Članak 3.

(1) Neprihvatljiva ponašanja na temelju kojih se izriču pedagoške mjere iz članka 1. stavka 5. ovoga pravilnika podijeljena su ovisno o težini na: lakša, teža, teška i osobito teška.

(2) Lakšim neprihvatljivim ponašanjima iz stavka 1. ovoga članka smatra se:

a) ometanje odgojno-obrazovnoga rada (npr. izazivanje nereda, stvaranje buke, pričanje nakon usmene opomene učitelja/nastavnika ili dovikivanje tijekom odgojno-obrazovnoga rada);
b) onečišćenje školskoga prostora i okoliša (npr. bacanje smeća izvan koševa za otpatke);
c) oštećivanje imovine u prostorima škole ili na drugome mjestu gdje se održava odgojno-obrazovni rad nanošenjem manje štete (npr. šaranje, urezivanje u namještaj);
d) nedopušteno korištenje informacijsko-komunikacijskih uređaja tijekom odgojno-obrazovnoga rada;
e) pomaganje ili poticanje ulaska neovlaštenih osoba u školski prostor;
f) poticanje drugih učenika na neprihvatljiva ponašanja;
g) uznemiravanje učenika ili radnika škole odnosno druge aktivnosti koje izazivaju nelagodu u drugih osoba, nakon što je učenik na to upozoren;
h) korištenje nedopuštenih izvora podataka u svrhu prepisivanja.

(3) Težim neprihvatljivim ponašanjima iz stavka 1. ovoga članka smatra se:

a) ometanje odgojno-obrazovnoga rada na način da je onemogućeno njegovo daljnje izvođenje;
b) povreda dostojanstva druge osobe omalovažavanjem, vrijeđanjem ili širenjem neistina i glasina o drugome učeniku ili radniku škole;
c) unošenje ili konzumiranje psihoaktivnih sredstava u prostor škole ili na drugo mjesto gdje se održava odgojno-obrazovni rad;
d) dovođenje ili pomaganje prilikom dolaska neovlaštenim osobama koje su nanijele štetu osobama ili imovini u prostoru škole ili na drugome mjestu gdje se održava odgojno-obrazovni rad;
e) namjerno uništavanje imovine nanošenjem veće štete u prostoru škole ili na drugome mjestu gdje se održava odgojno-obrazovni rad;
f) prikrivanje nasilnih oblika ponašanja;
g) udaranje, sudjelovanje u tučnjavi i druga ponašanja koja mogu ugroziti sigurnost samog učenika ili druge osobe, ali bez težih posljedica;
h) korištenje ili zlouporaba podataka drugog učenika iz pedagoške dokumentacije;
i) klađenje ili kockanje u prostorima škole ili na drugome mjestu gdje se održava odgojno-obrazovni rad;
j) prisvajanje tuđe stvari.

(4) Teškim neprihvatljivim ponašanjima iz stavka 1. ovoga članka smatra se:

a) izazivanje i poticanje nasilnog ponašanja (npr. prenošenje netočnih informacija koje su povod za nasilno ponašanje, skandiranje prije ili tijekom nasilnog ponašanja, snimanje događaja koji uključuje nasilno ponašanje i slična ponašanja);
b) nasilno ponašanje koje nije rezultiralo težim posljedicama;
c) krivotvorenje ispričnica ili ispitnih materijala;
d) neovlašteno korištenje tuđih podataka za pristup elektroničkim bazama podataka škole bez njihove izmjene;
e) krađa tuđe stvari;
f) poticanje grupnoga govora mržnje;
g) uništavanje službene dokumentacije škole;
h) prisila drugog učenika na neprihvatljivo ponašanje ili iznuda drugog učenika (npr. iznuđivanje novca);
i) unošenje oružja i opasnih predmeta u prostor škole ili drugdje gdje se održava odgojno-obrazovni rad.

(5) Osobito teškim neprihvatljivim ponašanjima iz stavka 1. ovoga članka smatra se:

a) krivotvorenje pisane ili elektroničke službene dokumentacije škole;
b) objavljivanje materijala elektroničkim ili drugim putem, a koji za posljedicu imaju povredu ugleda, časti i dostojanstva druge osobe;
c) teška krađa odnosno krađa počinjena na opasan ili drzak način, obijanjem, provaljivanjem ili svladavanjem prepreka da se dođe do stvari;
d) ugrožavanje sigurnosti učenika ili radnika škole korištenjem oružja ili opasnih predmeta u prostoru škole ili na drugome mjestu gdje se održava odgojno-obrazovni rad;
e) nasilno ponašanje koje je rezultiralo teškim emocionalnim ili fizičkim posljedicama za drugu osobu.

Članak 4.

(1) Pedagoška mjera izriče se i zbog neopravdanih izostanaka s nastave.

Članak 5.

(2) Prije izricanja mjere učeniku se mora omogućiti savjetovanje s odgojno-obrazovnim radnikom te izjašnjavanje o činjenicama i okolnostima koje su važne za donošenje odluke o opravdanosti izricanja pedagoške mjere. Roditelj mora biti informiran o neprihvatljivom ponašanju, načinu prikupljanja informacija, prikupljenim informacijama koje su važne za donošenje odluke o izricanju pedagoške mjere.

(3) Mjera se može izreći i bez izjašnjavanja učenika ako se učenik bez opravdanoga razloga ne odazove pozivu razrednika ili druge ovlaštene osobe.

(4) Mjera se može izreći i bez informiranja roditelja, što je propisano stavkom 2. ovoga članka, ako se roditelj ne odazove ni pisanom pozivu na razgovor.

(5) Pedagoška mjera opomene i ukora mora se izreći najkasnije u roku od 15 dana od dana saznanja za neprihvatljivo ponašanje učenika zbog kojeg se izriče.

(6) Pedagoška mjera strogog ukora učeniku osnovne škole, odnosno opomene pred isključenje učeniku srednje škole, mora se izreći najkasnije u roku od 30 dana od dana saznanja za neprihvatljivo ponašanje učenika zbog kojeg se izriče.

(7) Pedagoška mjera preseljenja u drugu školu učeniku osnovne škole, odnosno isključenja iz srednje škole, mora se izreći najkasnije u roku od 60 dana od dana saznanja za neprihvatljivo ponašanje učenika zbog kojeg se izriče.

Članak 6.

(1) Svako izricanje pedagoške mjere temelji se na bilješkama iz pedagoške dokumentacije i/ili službenim bilješkama stručnih suradnika i/ili ravnatelja, a ako je potrebno i na mišljenjima drugih nadležnih institucija.

(2) Prije izricanja pedagoške mjere odgojno-obrazovni radnici škole dužni su međusobno se konzultirati, kontaktirati roditelja učenika, a ako je potrebno mogu se konzultirati i sa školskim liječnikom, drugim stručnjakom ili nadležnim centrom za socijalnu skrb radi upoznavanja osobina i mogućnosti učenika te uklanjanja uzroka koji sprečavaju ili otežavaju njihov pravilan razvoj kako bi se ublažili rizični i pojačali zaštitni čimbenici u razvoju učenika.

Članak 7.

(1) Pedagoška mjera opomene izriče se nakon drugog evidentiranog lakšeg neprihvatljivog ponašanja iz članka 3. stavka 2. ovoga pravilnika ili u slučaju da je učenik neopravdano izostao više od 0,5% nastavnih sati od ukupnoga broja sati u koje je trebao biti uključen tijekom nastavne godine.

(2) Pedagoška mjera ukora izriče se zbog težeg neprihvatljivog ponašanja iz članka 3. stavka 3. ovoga pravilnika ili u slučaju da je učenik neopravdano izostao više od 1% nastavnih sati od ukupnoga broja sati u koje je trebao biti uključen tijekom nastavne godine.

(3) Pedagoška mjera strogog ukora za učenika osnovne škole, odnosno opomena pred isključenje za učenika srednje škole, izriče se zbog teškog neprihvatljivog ponašanja iz članka 3. stavka 4. ovoga pravilnika ili u slučaju da je učenik neopravdano izostao više od 1,5% nastavnih sati od ukupnoga broja sati u koje je trebao biti uključen tijekom nastavne godine.

(4) Pedagoška mjera preseljenja u drugu školu za učenika osnovne škole, odnosno isključenje iz škole za učenika srednje škole, izriče se zbog osobito teškog neprihvatljivog ponašanja iz članka 3. stavka 5. ovoga pravilnika ili u slučaju da je učenik neopravdano izostao više od 2% nastavnih sati od ukupnoga broja sati u koje je trebao biti uključen tijekom nastavne godine.

Članak 8.

(1) Učeniku kojemu je već izrečena pedagoška mjera iz članka 7. stavka 1. ili 2. ovoga pravilnika ponavlja se prethodno izrečena pedagoška mjera u slučaju neprihvatljivog ponašanja manje ili iste težine za koje mu još nije izrečena pedagoška mjera. Ista pedagoška mjera može se izreći najviše dva puta tijekom školske godine. U slučaju da se učenik ponovno neprihvatljivo ponaša, izriče se pedagoška mjera sljedeće težine.

(2) Učeniku kojemu je već izrečena jedna od pedagoških mjera iz članka 7. stavka 1. ili 2. ovoga pravilnika izriče se sljedeća teža mjera u slučaju ponavljanja neprihvatljivog ponašanja za koju mu je već izrečena pedagoška mjera.

(3) Učeniku kojemu je već izrečena pedagoška mjera iz članka 7. stavka 3. ovoga pravilnika izriče se pedagoška mjera iz članka 7. stavka 4. ovoga pravilnika u slučaju bilo kojega neprihvatljivog ponašanja iz članka 3. stavka 4. ovoga pravilnika, odnosno dva neprihvatljiva ponašanja iz članka 3. stavka 2 i 3. ovoga pravilnika.

(4) Učeniku osnovne škole kojem je izrečena pedagoška mjera preseljenja u drugu školu, a koji se i dalje neprimjereno ponaša, može se, sukladno odredbama ovog pravilnika izreći pedagoška mjera izuzev mjere preseljenja u drugu školu.

Za ispis u tijeku nastavne godine potrebno je:

 • Podmiriti troškove participacije do dana ispisa.
 • Vratiti svu zaduženu građu iz knjižnice škole.
 • Vratiti zaduženi instrument.
 • Dolazak roditelja u tajništvo škole radi potpisivanja ispisnice.

Ako je učenik završio razred, a ne želi nastaviti školovanje treba podići svjedodžbu kod upisne komisije razreda u koji bi se trebao upisati, ali se ne upisuje u idući razred.

OBVEZE NASTAVNIKA KOD ISPISA UČENIKA

Nakon ispisivanja učenika, razrednik, predmetni nastavnik, pročelnik odjela, voditelj smjene i voditelj PO-a (ako se radi o njihovom učeniku) primaju putem maila obavijest o tome nakon čega djeluju u skladu sa svojim zaduženjima:

 • razrednik – bilježi promjene u E-dnevnik i E-maticu
 • pročelnik odjela – briše učenika iz satnice predmetnog nastavnika i u slučaju pomanjkanja sati predlaže ravnatelju promjene
 • predmetni nastavnik – upoznavanje s novonastalim promjenama
 • voditelj smjene  – upoznavanje s novonastalim promjenama zbog praćenje veličine razrednog odjela
 • voditelj PO-a (ako se radi o njihovom učeniku) – upoznavanje s novonastalim promjenama

U dokumentu Vođenje pedagoške dokumentacije u e-Dnevniku nalaze se ogledni primjeri za pravilno ispunjavanje dnevnika rada pojedinačne nastave za individualnu nastavu, skupnu nastavu i skupno muziciranje (naslovna strana, nastavni sati) kao i primjeri pisanja bilješki uz ocjenu i bilješki bez ocjene. Na kraju dokumenta nalaze se informacije o vrednovanju te upute o njegovom provođenju.

 

 

Na dolje navedenom linku objašnjena je procedura izvođenja nastave na daljinu.

https://glazbena-skola-pozega.hr/nastava-na-daljinu/

Ako netko od nastavnika ima problem oko prijave ili dodatna pitanja, može poslati upit našoj informatičarki na: [email protected]

Upute:

Grijanje i ovlaživanje zraka

Prekomjerno pojačavanje i gašenje grijanja utječe na ubrzano propadanje instrumenata zbog čega smo na radijatorima ograničili otvaranje termostata na jačinu od 3 do 4.
Ako postignuta temperatura nije dovoljna potrebno je obratiti se domaru.
Zbog slabe vlažnosti zraka ispod klavira i u pianina postavljene su posude s vodom, a o čemu brinu spremačice i domar.
Pomjeranje pianina je dozvoljeno samo uz prisustvo domara.

Evidencija radnog vremena – uputstva za popunjavanje

U izborniku je potrebno kliknuti na Prilagodi tablicu prozoru.

Potrebno je upisati sve tražene podatke u zaglavlju dokumenta:

 • Ime i prezime
 • OIB
 • Poslove koje radnik obavlja Primjeri:
  • Nastava gitare i komorne glazbe
  • Nastava klavira i korepeticije
  • Nastava harmonike i harmonikaškog orkestra
  • Nastava teorijskih predmeta i korepeticije; pročelnik Odjela za teoriju i pjevanje, voditelj smjene

U rubrici „Tjedni fond sati“ postoje dva stupca:

 • U 1. stupac se upisuju sati prema Odluci o obvezama nastavnika koja je aktualna.
 • 2. stupac se otvara i popunjava u slučaju promjene Odluke o zaduženju tijekom mjeseca.

U  rubrici „Tjedni fond sati“ postoji pet redaka:

 • Nastava – sati u sklopu tjedne norme prema Odluci o obvezama nastavnika:
  • Nastava (svi oblici – individualna ili skupna; redovna, izborna, fakultativna…)
  • Sat razrednika (mora se nalaziti i u rasporedu sati – za OŠ predlaže se srijeda u međusmjeni)
 • Ostali normirani poslovi – sati poslova u sklopu tjedne norme prema Odluci o obvezama nastavnika ako ste:
  • pročelnik
  • voditelj smjene ili područnog odjela
  • satničar
  • sindikalni povjerenik
  • ispitni koordinator
  • sat pripreme učenika za javne nastupe i vođenje javnih nastupa
 • Ostali poslovi – sati ostalih poslova prema Odluci o obvezama nastavnika
 • Prekovremeni rad – sati prekovremenog radu prema Odluci o obvezama nastavnika

Ukupno – Tablica sama zbraja sate koji moraju odgovarati ukupnom broju sati po Odluci o obvezama nastavnika.

Prije popunjavanja Evidencije radnog vremena potrebno je ispuniti predložak za A i B tjedan (školska godina ne počinje nužno s A tjednom).

Potrebno je popuniti predložak sljedećim redoslijedom:

 • Radno vrijeme
  • Radno vrijeme 1, 2, 3 popunjava se po redu.
  • Prilikom upisivanja sata dolaska ili odlaska, potrebno je pisati dvoznamenkaste brojeve i za sat i za minute (npr. 08:00-09:05).
  • Između sata i minuta, kao i između vremena dolaska i odlaska, praktično je koristiti razmak. Tablica će u konačnici automatizmom ubaciti dvotočku (:).
  • U slučaju prekida od 60 min i većeg, popunjava se sljedeća kolona (radno vrijeme 2).
  • U slučaju više od dva prekida (od 60 min ili većeg), potrebno je evidentirati dva najveća prekida.
 • Nastava
  • U redak „Nastava“ je potrebno upisati sate kako je objašnjeno u prethodnom poglavlju.
  • Broj sati u koloni „Nastava“ mora se slagati s rasporedom sati na dnevnoj i na tjednoj razini.
  • Tjedni zbroj sati u koloni „Nastava“ mora odgovarati broju sati u istoimenoj koloni Odluke o tjednom zaduženju u zaglavlju Evidencije.
  • U zadnjoj koloni može se provjeriti tjedni zbroj sati koji mora odgovarati zbroju istoimenog retka iz Tjednog fonda sati po odluci o obvezama nastavnika.

Nakon popunjavanja rubrika Radno vrijeme i Nastava potrebno je kliknuti na gumb “Popuni ostalo“. Tablica će automatski popuniti retke Ostali normirani poslovi i Ostali poslovi na temelju podataka iz Tjednog fonda sati po odluci o obvezama nastavnika kako bi svaki dan imao 8 sati rada.

Nastavnici koji nisu zaposleni na puno radno vrijeme moraju ručno popunjavati predložak prema naputcima ravnatelja.

Program neće popuniti tablicu s ostalim podacima ako zbroj sati ne odgovara zbroju istoimenog retka iz Tjednog fonda sati po odluci o obvezama nastavnika.

Na kraju se u redak „Prekovremeni rad“ upisuju oni sati koje ste dobili po Odluci o zaduženju nastavnika i u skladu s rasporedom sati.

Nakon popunjavanja predloška u Evidenciji potrebno je kliknuti na ćeliju u prvoj koloni određenog dana (radno vrijeme 1). Desnim klikom odabiremo opciju popunjavanja:

 • Umetni iz predloška za ponedjeljak (utorak itd…)
 • Umetni iz predloška za cijeli A tjedan (B tjedan)

 • Tabela sama prepoznaje A i B tjedan.
 • Nakon popunjavanja iz predloška određeni se dani prema potrebi mogu mijenjati (zbog zamjene, nenastavnih dana, plaćenog dopusta, službeni put ili sl.).
 • U evidenciji rubrike od 1 do 5 (u slučaju potrebne promjene) popunjavaju se na isti način kako je objašnjeno u Predlošku za A i B tjedan.
 • U slučaju promjene Odluke o zaduženju nastavnika potrebno je popuniti evidenciju (do dana promjene) iz “starog” predloška, zatim predložak popuniti novim podacima te završiti popunjavanje evidencije.

Ostale rubrike se popunjavaju na sljedeći način:

 • Zamjene
  • Rubrika zamjene se popunjava kada se mijenja nastavnik koji je u odsustvu.
  • U slučaju da ste vi u odsustvu (bolovanje, plaćeni dopust ili sl.) i ako vas nema tko zamijeniti, u dogovoru s ravnateljem, sate ćete odraditi prije ili poslije vašeg odsustva i upisati ih u rubriku „zamjene“.
  • U rubriku Radno vrijeme 1, 2 i 3 se uvećava broj provedenih sati u Školi za broj sati zamjena.
  • Potrebno je upisati rukom u Evidenciju na koga se odnose zamjene (mijenjao sebe ili mijenjao npr. prof. Damjana P.).
 • Poslovi u tjednu bez nastave
  • Na radne dane kada se ne izvodi nastava upisuje se 8 sati.
  • U rubriku Radno vrijeme 1 se upisuje: 07:00-15:00.
 • Godišnji odmor
  • Upisuje se 8 sati na one dane kada se koristi pravo na godišnji odmor prema Odluci o korištenju godišnjeg odmora.
  • Rubrika Radno vrijeme 1, 2 i 3 se ne popunjava.
 • Bolovanje
  • U slučaju bolesti potrebno je dostaviti dokument „Privremena nesposobnost za rad“ u računovodstvo Škole.
  • Na dane bolovanja upisuje se 8 sati.
  • Rubrika Radno vrijeme 1, 2 i 3 se ne popunjava.
 • Porodiljni dopust
  • Ako se koristi porodiljni dopust, upisuje se 8 sati u rubriku br. 10.
  • Rubrika Radno vrijeme 1, 2 i 3 se ne popunjava.
 • Plaćeni dopust
  • Ako imate Odluku o plaćenom dopustu (zbog selidbe, smrtnog slučaja, vjenčanja, polaganja stručnog ispita ili sl.) upisujete 8 sati na dane dopusta.
  • Rubrika Radno vrijeme 1, 2 i 3 se ne popunjava.
 • Neplaćeni dopust
 • Štrajk
 • Isključenje s rada
 • Smjenski i dvokratni rad – upisuje ravnatelj nakon utvrđivanja postojanja dvokratnog ili smjenskog rada.

 

Službeni put

 • Ako se odlazi na službeni put, u rubriku br. 1 upisuje se vrijeme provedeno na putu (mora se slagati s podacima iz Naloga za službeno putovanje).
 • Ako se noćilo na sl. putu, kraj dana se označava s 23:59, a početak novog s 00:00.
 • U rubrici Službeni put potrebno je zbrojiti sate provedene na putu (mora se slagati s podacima iz Naloga za službeno putovanje).
 • Ako se radilo isti dan neposredno prije ili nakon putovanja, to također mora biti evidentirano.
 • Ako ste na službenom putu, ne brišu se rubrike Ostali normirani poslovi i Ostali poslovi zbog tehničkih razloga (ti sati se ne nadoknađuju, a tjedni broj sati tih poslova mora odgovarati broju sati koje imate po Odluci o obvezama nastavnika).
 • Sati nastave koji nisu održani zbog službenog puta moraju se odraditi (prije ili poslije puta) unutar istog tjedna kako bi tjedni fond sati odgovarao broju sati prema Odluci o zaduženju nastavnika.
 • Sati se moraju odraditi jer ste za njih plaćeni, a dnevnicom se nadoknađuje posao na službenom putu što se regulira Nalogom za službeno putovanje.

Pogledajte primjer popunjavanja odlaska na sl. put.

Uz pretpostavku da su A i B tjedan identični (zbog usporedbe), u B tjednu je prikazan odlazak na sl. putovanje te nadoknada sati. Na sl. put se odlazilo 14.11. nakon odrađene smjene. Povratak sa sl. putovanja je bio 16.11. i stigla se odraditi popodnevna smjena. Zbog sl. puta 14.11. nije održano 4,15 sati redovne nastave i 1 prekovremeni sat. Ti su sati održani 12. i 13.11., odnosno unaprijed.

Na kraju tjedna (u zbroju sati) kao i u rubrici Ukupno tjedno (2.+3.+4.+5.) možemo vidjeti da su održani svi sati zadani Odlukom o zaduženju nastavnika.

 

*   U slučaju promjene Odluke o obvezama nastavnika tijekom mjeseca, popunjava se nova kolona.

**  Sati u sklopu tjedne norme: nastava i sat razrednika (prema rasporedu sati).

*** Sati u sklopu tjedne norme: poslovi pročelnika, voditelja smjene, voditelja PO-a, satničara, sindikalno povjerenika, ispitnog koordinatora i priprema učenika za javne nastupe.

 • U Glazbenoj školi Požega nema: rada noću, preraspodijele rada, rad nedjeljom, blagdanom ili neradnim danom, terenskog rada, pripravnosti i rad po pozivu.
 • U stupcu od nedjelje je zbroj sati za protekli tjedan.
 • Izvješće se dostavlja tajništvu škole zadnjeg radnog dana u tekućem mjesecu.

Program automatizmom upisuje zadnji radni dan u mjesecu za koji se predaje izvještaj.

Evidencija se mora potpisati.

Izbornik sadrži sljedeće mogućnosti:

 • Nova evidencija za (studeni 2018.)
 • Nova evidencija…
 • Vrati početni izgled rešetke
 • Prilagodi tablicu prozoru
 • Save & exit
 • Info

Program radi na: Win 7, 8(8.1), 10 x86/x64, Office 2013, 2016, 2019 x86/x64.

Zadnju verziju programa je potrebno zatražiti putem maila na [email protected]