Promijenjeno vrijeme maturalnih koncerata – utorak, srijeda i četvrtak u 18 sati

Promijenjeno vrijeme maturalnih koncerata – utorak, srijeda i četvrtak u 18 sati

Promijenjeno je vrijeme maturalnih koncerata koji su predviđeni za 7., 8. i 9. lipnja 2022. Koncerti neće početi u 19:30 kako piše na plakatu, već će početi u 18:00 sati.

Leave a Reply

Your email address will not be published.