Prijava učenika u virtualne učionice

Prijava učenika u virtualne učionice

Nakon što učenici u općeobrazovnim školama izvrše prijave preko Office 365 za škole, bit će moguća prijava učenika na mrežu Yammer, na kojoj se nalaze virtualne učionice svih razreda GŠP – kako matične škole, tako i područnih odjela. Nakon prijave u virtualne razrede, razrednici moraju potvrditi pridruživanje učenika grupi.

Za teorijske glazbene predmete materijali se mogu objavljivati u grupi pojedinog razreda, a za individualnu nastavu snimke se razmjenjuju s učenicima preko dogovorenih aplikacija, kako je i objašnjeno na:

Obavijest – Virtualna nastava

VIRTUALNE UČIONICE GLAZBENE ŠKOLE POŽEGA

Matična škola:

Virtualna učionica GŠ Požega 1.o
Virtualna učionica GŠ Požega 2.o
Virtualna učionica GŠ Požega 3.o
Virtualna učionica GŠ Požega 4.o
Virtualna učionica GŠ Požega 5.o
Virtualna učionica GŠ Požega 6.o

Virtualna učionica GŠ Požega 1.PR.
Virtualna učionica GŠ Požega 2.PR.

Virtualna učionica GŠ Požega 1.S
Virtualna učionica GŠ Požega 2.S
Virtualna učionica GŠ Požega 3.S
Virtualna učionica GŠ Požega 4.S

Područno odjeljenje Pleternica:

Virtualna učionica GŠ Požega-POP 1.o
Virtualna učionica GŠ Požega-POP 2.o
Virtualna učionica GŠ Požega-POP 3.o
Virtualna učionica GŠ Požega-POP 4.o
Virtualna učionica GŠ Požega-POP 5.o
Virtualna učionica GŠ Požega-POP 6.o

Područno odjeljenje Kutjevo:

Virtualna učionica GŠ Požega-POK 1.o
Virtualna učionica GŠ Požega-POK 2.o
Virtualna učionica GŠ Požega-POK 3.o
Virtualna učionica GŠ Požega-POK 4.o
Virtualna učionica GŠ Požega-POK 5.o
Virtualna učionica GŠ Požega-POK 6.o