Nastup učenika na 63. glazbenom tjednu u Osijeku

Nastup učenika na 63. glazbenom tjednu u Osijeku

63. glazbeni tjedan, u organizaciji Glazbene škole Franje Kuhača Osijek, održao se od 6. do 11. svibnja 2019. godine.

Srijeda, 8. svibnja, bila je rezervirana za Koncert učenika glazbenih škola Slavonije i Baranje u sklopu kojega su nastupili i učenici Glazbene škole Požega, i to sa sljedećim programom:

 

1. L. van Beethoven: SONATINA U F DURU, Rondo
                           Ana Marija Ralašić, klavir, 2.o
                      Nastavnica
: Marija Milinković, prof. mentor

2. A. Waignein: VIEILLE DANSE POPULAIRE
                           Luka Tadić, tuba, 4.o
                           Jakov Gitt, tuba, 4.o
                      Nastavnik: Ivan Luladžić, mag. mus.

3. E. Sidebotham: A BIZZARE BAZAAR
                           Dario Pamer, harmonika, 3.o
                      Nastavnik: Matej Marjanović, mag. art.