Nastup našeg Brass Quinteta na Humanitarnom sajmu za djecu Marijinih obroka

Nastup našeg Brass Quinteta na Humanitarnom sajmu za djecu Marijinih obroka

I ove godine Osnovna škole Antuna Kanižlića organizira i održava Humanitarni i prodajni sajam u sklopu projekta “Gladnoj djeci za školski obrok”. Škola projekt provodi u suradnji s ostalim školama i međunarodnim projektom Marijini obroci Hrvatska te na taj način osigurava sredstva za školski obrok gladne djece u Africi. Ovom humanitarnom projektu doprinijeli su i učenici naše škole koji su se predstavili sljedećim programom:

B. Mayer: MEXICAN FOLK-MEDLEY
Brass kvintet Glazbene škole Požega
                      Lovro Tkalčec, truba, 4.S
                      Matija Katušić, truba, 4.S
                      Monika Mijoković, rog, 4.S
                      Ivan Luladžić. trombon, mag. mus.
                      Laura Vincer, tuba, 4.S
    Nastavnik: Ivan Luladžić, mag. mus.