Naši učenici sudjelovali na međunarodnom natjecanju “MLADI PADOVEC”

Naši učenici sudjelovali na međunarodnom natjecanju “MLADI PADOVEC”

Na međunarodnom natjecanju učenika osnovnih glazbenih škola “MLADI PADOVEC” u Novom Marofu, 21. veljače 2020., sudjelovali su učenici naše Škole u V. disciplini:  Antun Batolović, rog, 2. kategorija koji je osvojio 1. nagradu te Vida Lojber, rog, 2. kategorija koja je osvojila 2. nagradu. Mentorica je Kristina Banovac, a korepetitor Miroslav Majić.