Naši harmonikaši sudjelovali na 11. međužupanijskoj smotri harmonikaša u Virovitici

Naši harmonikaši sudjelovali na 11. međužupanijskoj smotri harmonikaša u Virovitici

11. međužupanijska smotra harmonikaša održala se 24. travnja u Virovitici na kojoj su sudjelovala 4 učenika naše škole od ukupno 39 učenika i komornih sastava drugih škola. Učenici mentorice Mateje Kovačević, prof. mentor, Matej Škorvaga, 2.o, Ivan Romić, 2.o i Dean Milojević, 3.o te učenik mentorice Nikoline Furić, mag. art. David Kresovljak, 2.S. predstavljali su našu školu.

Tekst napisala: Nikolina Furić, mag. art.