Mia Elezović i Vlatka Peljhan održale koncert u našoj školi

Mia Elezović i Vlatka Peljhan održale koncert u našoj školi

Dana 6. lipnja 2022. Mia Elezović, klavir i Vlatka Peljhan, violina održale su koncert u našoj Koncertnoj dvorani. Izvodile su djela P. Hindemitha, K. Saariaho, E. Ysaÿea, B. Šipuša i J. Adamsa.

Pijanistica Mia Elezović studirala je i kao devetnaestgodišnjakinja diplomirala na Muzičkoj akademiji u Zagrebu u klasi prof. Zvjezdane Bašić. Usporedno sa usavršavanjem u inozemstvu, pripremala je i magisterij na Muzičkoj akademiji u Zagrebu, kojega je iznimno uspješno i apsolvirala. U veljači 2002. diplomirala je klavir i na Visokoj glazbenoj školi u Frankfurtu. Od 1999. do 2004. godine podučavala je mlade pijaniste na Internacionalnoj školi u Frankfurtu [Frankfurt International School]. Od 2005. do 2006. godine bila je docentica na klavirskom odsjeku Umjetničkoga sveučilišta u Kyotu [Kyoto City University of Arts] i na Britanskoj školi [British School] u Tokiju. U rujnu 2007. godine Mia Elezović seli u New York, gdje je od Glazbene škole Manhattan [Man-hattan School of Music] dobila punu stipendiju te započela specijalizaciju u programu Contem-porary Performance, utemeljenom na proučavanju i izvođenju djela suvremenih skladatelja. Od 2011. članica je ansambla Alisios Camerata čiju su pažnju publike i kritike odmah privukli, a takodjer i pozornost hrvatskih kompozitora svih generacija koji su za njih napisali ili pišu djela.

Vlatka Peljhan diplomirala je violinu na Muzičkoj akademiji u Zagrebu, a zatim magistrirala violinu i violu na Visokoj školi za glazbu i ples u Rotterdamu (Nizozemska). Solistički je nastupala uz Zagrebačku filharmoniju, Simfonijski puhački orkestar Hrvatske vojske, Puhački orkestar Muzičke akademije i Simfonijske orkestre HNK u Zagrebu i Osijeku. Pobjednica je Međunarodnog violinističkog natjecanja “A. Marcosig” u Italiji 1998. Kao izuzetno aktivna komorna glazbenica, tijekom karijere bila je članica Zagrebačkog klavirskog trija s kojim je zabilježila brojne nagrade u Hrvatskoj i inozemstvu, te gostovanja na domaćim i međunarodnim festivalima komorne glazbe u Izraelu, Norveškoj, Njemačkoj, Austriji, Sloveniji, Italiji i Nizozemskoj. Vlatka Peljhan je koncertna majstorica Opernog orkestra HNK u Zagrebu, docentica za komornu glazbu na Muzičkoj akademiji u Zagrebu te gostujuća profesorica na Akademiji za umjetnost i kulturu u Osijeku.