Maturalni koncerti – Borna Franić, Lovro Tkalčec i Laura Vincer

Maturalni koncerti – Borna Franić, Lovro Tkalčec i Laura Vincer

Dana 7. lipnja 2023. Borna Franić (truba), Lovro Tkalčec (truba) i Laura Vincer (tuba) održali su maturalne koncerte u našoj Koncertnoj dvorani. Svojim izvedbama pokazali su stečeno znanje u našoj Glazbenoj školi. U nastavku pogledajte programe koncerata.

1. T. Charlier: ETIDA br. 1
2. A. Arutunian: KONCERT ZA TRUBU
3. E. Bozza: RUSTIQUES
4. B. Bjelinski: MUSICA PER TROMBA
III. Rondo
Borna Franić, truba
Klavirska pratnja: Ana Orić, mag. mus.
Mentor: Matija Šeremet, prof. mentor

1. R. Caffarelli: ETIDA br. 2
2. J. K. J. Neruda: KONCERT ZA TRUBU u Es-duru
I. Allegro
II. Largo
III. Vivace
3. J. E. Barat: ANDANTE ET SCHERZO
4. P. Obradović: TRUMPET SUITE
I. Intro
II. Largo
III. Sherzo
Lovro Tkalčec, truba
Klavirska pratnja: Ana Orić, mag. mus.
Mentor: Matija Šeremet, prof. mentor

1. V. Ranieri: ETIDA NO. 3
2. H. Eccles: SONATE
I. Largo
II. Allegro con spirito
III. Adagio
IV. Presto
3. D. Ionel: RUMANIAN DANCE NO. 3
4. D. Bobić: VARAŽDINSKA SICILIANA
Laura Vincer, tuba
Klavirska pratnja: Miroslav Majić, mag. mus.
Mentor: Ivan Luladžić, mag. mus.