Koncert učenika Glazbene škole Požega za udrugu Oksimoron

Koncert učenika Glazbene škole Požega za udrugu Oksimoron

Dana 29. listopada 2020. godine održan je online Koncert učenika Glazbene škole Požega za udrugu Oksimoron koji ste mogli pratiti na našoj Facebook stranici. Koncert je nastao u sklopu projekta Promotion of Contemporary Art Across the Border kojega udruga Oksimoron iz Osijeka realizira u suradnji s nositeljima projekta, nakladničkom kućom Jelenkor iz Pečuha. Riječ je o vrijednom kulturnom i umjetničkom projektu, kako ga je prepoznala i EU, a čiji su programi različitoga karaktera, svaki s ciljem promoviranja suvremenih tijekova u različitim oblicima i umjetničkim praksama.

Ravnatelj je u uvodnom govoru naglasio sljedeće: “Moram napomenuti kako sam izrazito ponosan kako je i ovog puta Glazbena škola Požega našla odgovor na izazov koji se našao pred nama i tako ćemo u budućnosti moći sve naše koncerte prenositi uživo iz ove naše dvorane putem interneta i to na jedan sofisticirani način i ono najvažnije, u vlastitoj produkciji”.

Koncert možete pogledati na:
Prvi online koncert učenika Glazbene škole Požega za udrugu Oksimoron.

Program:

1 Tradicionalna / arr. G. Hlebec: HORA PE LOC
V. Lisinski / arr. S. Leopold: MAZURKA ZA SOFIJU
W. A. Mozart / arr. B. Potočnik: SONATA u A-duru KV 331, br. 11
W. A. Mozart / arr. B. Potočnik: I. Andante grazioso – tema, 1. varijacija
W. A. Mozart / arr. B. Potočnik: III. Rondo Alla Turca
Tamburaški nonet Glazbene škole Požega
Nastavnik: Valentin Petranović, mag. mus.

2. I. Bogar: 4 KOMADA
I. Bogar: IV. Vatreni ples
David Kresovljak, harmonika, 4.o
Nastavnica: Nikolina Furić Matanović, mag. art.

3. A. Goedicke: KONCERTNA ETIDA
Borna Franić, truba, 2.S
Klavirska pratnja: Ana Orić, mag. mus.
Nastavnik: Matija Šeremet, mag. mus.

4. S. Barber: SURE ON THIS SHINING NIGHT
Anamaria Barišić, sopran, 3.S
Klavirska pratnja: Andrej Šeper, mag. mus.
Nastavnica: Ana Ticl, mag. mus.

5. G. P. Telemann: TRIOSONATA u C-duru TWV 42: C1
G. P. Telemann: I. Grave – Vivace
G. P. Telemann: II. Andante
G. P. Telemann: III. Xantippe. Presto
I. Clarke: ‘MAYA’
S. Joplin / arr. D. Gilliland: THE CASCADES-A RAG
Trio Ferramenta
Jana Mustapić, flauta, 3.S
Rebeka Labud, flauta, 3.S
Mihael Ferčec, klavir, 3.S
Nastavnica: Lucija Zovko Čevapović, prof. mentor

6. D. Šostakovič: WALTZ SCHERZO IZ ZBIRKE “PLESOVI LUTKE”
Ana Marija Ralašić, klavir, 4.o
Nastavnica: Marija Milinković, prof. mentor

U nastavku pogledajte galeriju fotografija.