Hrvatski barokni ansambl održao koncert u našoj školi

Hrvatski barokni ansambl održao koncert u našoj školi

U ponedjeljak, 16. svibnja u Glazbenoj školi Požega cjelovečernji koncert je održao Hrvatski barokni ansambl, jedan od najpoznatijih i najpriznatijih ansambala u Hrvatskoj koji su svojim posebnim i jedinstvenim zvukom očarali požešku publiku. Koncertom ansambla otvoren je tjedan završnih koncerata glazbene škole za školsku godinu 2021./2022. Na programu su bila djela Johanna Sebastiana Bacha i Luke Sorkočevića, a za potrebe koncerta u školu je dovezeno i čembalo što je doprinijelo atraktivnosti programa i posjećenosti koncerta.

Hrvatski barokni ansambl najznačajniji je takav ansambl specijaliziran za povijesno obaviještenu interpretaciju glazbe baroknog razdoblja i bliskih epoha na originalnim glazbalima i njihovim replikama. Ansambl je utemeljen 1999. godine i okuplja glazbenike mlađe generacije, zaljubljenike u iskonski zvuk i stilski osviještenu interpretaciju koja je u skladu s duhom i poetikom vremena  u kojem je nastala. Ravnateljica ansambla je renomirana violinistica Laura Vadjon. Uz 20 godina održavanja ciklusa koncerata u Hrvatskom glazbenom zavodu u Zagrebu, ansambl je redovit gost brojnih domaćih i stranih festivala ( Varaždinske barokne večeri, Dubrovačke ljetne igre, Splitsko ljeto, Korčulanski barokni festival, Zagrebački barokni festival i dr., kao i inozemnih festivala u Austriji, Njemačkoj, Italiji, Mađarskoj, Finskoj, Švedskoj, Portugalu itd. Ansambl ostvaruje i dugogodišnju suradnju s ponajboljim svjetskim umjetnicima, specijalistima za izvođenje barokne glazbe, kao i sa vokalnim ansamblom Antiphonus, te zborovima Cantores Santi Marci i Ivan Goran Kovačić. Hrvatski barokni ansambl dobitnik je diplome ‘Milka Trnina’ Hrvatskog društva glazbenih umjetnika 2001., nagrade ‘Orlando’ Dubrovačkih ljetnih igara 2014., nagrade ‘Ivan Lukačić’ Varaždinskih baroknih večeri 2016. i Nagrade grada Zagreba 2020. Zbog posebno zanimljivih, virtuouznih, živih i angažiranih interpretacija, glazbena ih kritika kao i publika svrstavaju u sam vrh hrvatske glazbene reprodukcije.

Program koncerta otvoren je Bachovim Brandenburškim koncertom br. 5 za poprečnu flautu, violinu, čembalo, gudače i basso continuo u D- duru BWV 1050. Nakon toga izvedena je Sinfonia Luke Sorkočevića u G – duru za flautu, violinu i basso continuo. Ansambl se zatim predstavio Bachovim koncertom  za obou d’amore, gudače i basso continuo u A – duru BWV 1055R, i na kraju ulomcima Bachove kantate ‘Jauchzet gott in alllen landen’ BWV 51. Na koncertu su se predstavili izvanredni solisti Nikolina Hrkač – sopran, Ana Benić – traverse flauta, Stjepan Nodilo – barokna oboa d’amore, Krešimir Fabijanić – barokna truba i  Pavao Mašić  – čembalo. Zanimljivo je da je nastupao naš bivši učenik Bruno Grošić i Hiwote Tadesse, kći naše bivše učenice Valentine Hajek.

Koncert Hrvatskog baroknog ansambla obogatio je koncertnu sezonu Glazbene škole Požega, a izvrsnim izvedbama i specifičnim zvukom izazvali su ovacije publike koja nema priliku često čuti ovakvu vrstu umjetničkih izvedbi.

Tekst napisala: Monika Sakač Botički, mag. mus.