Anđelko Krpan i Nada Majnarić održali koncert u našoj školi

Anđelko Krpan i Nada Majnarić održali koncert u našoj školi

Danas je u našoj Koncertnoj dvorani održan koncert Anđelka Krpana i Nade Majnarić, a na programu su bile skladbe Rudolfa Matza, Vjekoslava Rosenberga Ružića i Miroslava Šlika.

Anđelko Krpan (Zagreb, 1967.) diplomirao je violinu na Muzičkoj akademiji u Zagrebu u razredu Kristijana Petrovića 1989. te magistrirao na Hochschule für Musik und darstellende Kunst u Beču u razredu Dore Schwarzberg 1995. godine. Bio je član Bečke komorne filharmonije (1990.-1993.), član Zagrebačkih solista (1993.-1997.), koncertni majstor Zagrebačkih solista (1997.-2002.), koncertni majstor orkestra HNK iz Zagreba (2002.-2006.), a od 1995. do danas predaje violinu na Muzičkoj akademiji u Zagrebu. Dobitnik je reda Danice Hrvatske s likom Marka Marulića, nagrade Milka Trnina Hrvatskog društva glazbenih umjetnika i nagrade Lisinski Hrvatskog društva skladatelja. Jedan je od utemeljitelja i prvi violinist Gudačkog kvarteta Sebastian. Redovito svira i snima solistički i u različitim komornim sastavima. Do sada je snimio 17 CD-a za izdavačke kuće Croatia Records, Cantus i cpo iz Njemačke. CD Hrvatske sonate, koji je snimio u suradnji s pijanisticom Nadom Majnarić, osvojio je diskografsku nagradu Porin.

Nada Majnarić odrasla je u Ravnoj Gori u Gorskom Kotaru. Diplomirala je glasovir na Hochschule für Musik und darstellende Kunst u Beču u razredu Paul Badure Skode 1990. godine, a magistrirala je na Akademiji u Stuttgartu u razredu Olega Maisenberga 1993. godine. Bila je stipendistica European Mozart Foundation te se intenzivno bavi komornom glazbom. Radila je s istaknutim pedagozima: Sarah Maria Sargent, Georg Ebert, Franz Zettel, Evgenij Timakin, Arbo Valdma, Naum Starkman, Alexander Satz i Ferenc Rados. Bila je službeni korepetitor na međunarodnim violinističkim natjecanjima Vaclav Huml u Zagrebu i Fritz Kreisler u Beču. Od 1995. godine radi kao korepetitor na Konzervatoriju u Beču. Dobitnica je najviših nagrada na međunarodnim pijanističkim natjecanjima: Steinway u Beču, Bach-Händel-Scarlati u Varaždinu, Senigaliji, Stockholmu, EPTA Zagreb te na natjecanjima komorne glazbe Premio Vittorio Gui – Firenca i Premio Trio di Trieste u Trstu. Solistički je nastupala u dvorani bečkog Konzerthausa i Musikvereina, Bristolu, Londonu, Seulu, Krakovu, Pragu, Varaždinu, Dubrovniku… Do sada je održala 100 koncerata u bečkom Društvu za glazbeni teatar. Za CD Hrvatske sonate nagrađena je diskografskom nagradom Porin. Osnivačica je i umjetnička voditeljica Festivala komorne glazbe u Ravnoj Gori u Gorskom kotaru.