Državno natjecanje učenika i studenata glazbe i plesa – disciplina zbor

Državno natjecanje učenika i studenata glazbe i plesa – disciplina zbor

U nedjelju 21. travnja bili smo domaćin 62. hrvatskog natjecanja učenika i studenata glazbe i plesa u disciplini zbor. Nastupilo je sedam zborova koji su se na međužupanijskim natjecanjima kvalificirali na državnu razinu: Dječji zbor GŠ dr. fra. Ivan Glibotić, Imotski; Dječji zbor GŠ Franje Kuhača, Osijek; Dječji zbor GŠ Pavla Markovca, Zagreb; Djevojački zbor GŠ Ivana Matetića Ronjgova, Pula; Mješoviti zbor GŠ Požega; Mješoviti zbor GŠ Franje Kuhača, Osijek i Mješoviti zbor GŠ Ivana Matetića Ronjgova, Rijeka.

Ocjenjivački sud natjecanja sačinjavale su vrsne zborske pedagoginje: Antoaneta Radočaj Jerković – predsjednica, Ivana Šutić i Dijana Rogulja Deltin.

Svim zborovima čestitamo na sjajnim nastupima i visokoj razini zborskog muziciranja, a posebno Mješovitom zboru GŠ Franje Kuhača iz Osijeka i dirigentici Valerija Fischbach na postignutom najboljem rezultatu natjecanja.

Rezultati – 62. hrvatsko natjecanje učenika i studenata glazbe i plesa, disciplina zbor