Međunarodna ljetna škola klavira

Prijava

Kotizacija

Potvrdu o uplaćenoj kotizaciji poslati na: [email protected]
Zbog obveze izdavanja računa upišite ime, prezime, oib i adresu osobe koja je uplatila kotizaciju.