Saša Botički

Naslovnica / Saša Botički

Saša Botički

Tambure

Saša Botički rođen je 23. listopada 1979. godine u Požegi. Osnovnu glazbenu školu završava u Požegi, Srednju glazbenu školu „Franjo Kuhač“ u Osijeku završava 1998. godine. Na Studiju Glazbene kulture na Pedagoškom fakultetu u Osijeku diplomirao je 2003. godine, a studij Tamburaško umijeće na Akademiji za umjetnost i kulturu u Osijeku završava 2019. godine. Od 2001. godine radi u Glazbenoj školi Požega kao nastavnika tambura. Za vrijeme studija od 2017. do 2019. godine bio je Asistent na Akademiji za umjetnost i kulturu u Osijeku za predmet Sviranje tambura. Za vrijeme radnog staža kao pedagog redovito se usavršava na stručnim vijećima nastavnika tambure u organizaciji Agencije za odgoj i obrazovanje i na seminarima za nastavnike tambura u organizaciji Hrvatskog društva tamburaških pedagoga. Autor je priručnika Ljestvice za E – bisernicu i A – brač te je jedan od uređivača nekoliko zbirki nota i etida u izdanju Hrvatskog društva tamburaških pedagoga. 2018. napreduje u zvanje profesora mentora, a kako je često sudionik tamburaških natjecanja za svoj uspjeh u radu s učenicima nekoliko je puta dobio priznanje od Agencije za odgoj i obrazovanje.