Održan je treći koncert u sklopu 54. Dana škole

Održan je treći koncert u sklopu 54. Dana škole

U srijedu, 6. ožujka 2024., učenici naše škole održali su još jedan koncert u našoj Koncertnoj dvorani. Kao i prethodna dva, koncert je bio nastavak našeg velikog tjedna povodom 54. Dana Glazbene škole Požega. Uvodnu riječ održao je ravnatelj koji je brojnu publiku pozvao i na preostala dva koncerta s naglaskom na Svečani završni koncert u petak, 8. ožujka. Nastupali su: Gudački orkestar, Harmonikaški orkestar, Dječji zbor srednjeg uzrasta, komorni sastavi i solisti.

U nastavku pogledajte fotografije.