Nastup učenika PO Pleternica na obilježavanju 30. obljetnice postojanja i rada Vatrogasne zajednice Požeško-slavonske županije

Nastup učenika PO Pleternica na obilježavanju 30. obljetnice postojanja i rada Vatrogasne zajednice Požeško-slavonske županije

Učenici GŠP Područnog odjeljenja Pleternica nastupali su povodom obilježavanja 30. obljetnice postojanja i rada Vatrogasne zajednice Požeško-slavonske županije. Svečana sjednica skupštine
održana je u multimedijalnoj dvorani Interpretacijskog centra Terra Panonica u Pleternici. Nastupali su: Eva Haliž, Sara Šarić, Paola Pajeska, Laura Gaura, te Tamburaški komorni sastav koji je izveo hrvatsku himnu.

Nastupali su:
V. Lisinski: Mazurka
Laura Gaura, brač, 6.o.
Nastavnik: Paško Dorbić, mag. mus.
Klavirska pratnja. Leonardo Marković, mag. mus.

F. Burgmuller: Etida u e-molu
Eva Haliž, klavir, 4.o.
Nastavnik: Leonardo Marković, mag. mus

Corneliusa Gurlitta:Sonatinu u C-duru
Sara Šarić, klavir, 2.o.
Nastavnica: Eva Sakoman, mag. mus.

J. Matanović: Kosjenka
Paola Pajeska harmonika, 4.o.
Nastavnica: Nikolina Furić, mag. art.

Tekst napisao: Jasmin Gašparac, mag. mus.