Naši učenici sudjelovali na izložbi Dragutina Bajta

Naši učenici sudjelovali na izložbi Dragutina Bajta

Dana 29. listopada 2021. godine učenici Područnog odjeljenja Pleternica sudjelovali su na izložbi Dragutina Bajta u Gradskoj knjižnici Pleternica. Barbara Miličević, Petar Miličević, Sara Šolčić i Eva Haliž svojim su umjetničkim izvedbama otvorili izložbu.

Program:

1. M. Lončar: Romance
  1.   Barbara Miličević, 5.o, gitara
  2.   Nastavnik: Zlatko Čošić
  3. 2. Brahms: Mađarski ples
Petar Miličević, 4.o, bisernica
Nastavnik: Paško Dorbić
3. Bizet: Koračnica iz opere „Carmen“
Sara Šolčić, 5.o, brač
Nastavnik: Paško Dorbić
4 M. Williams: Bijeg
  1. Eva Haliž, 2.o, klavir
    Nastavnik: Leonardo Marković, mag. mus.