Hari Gusek održao koncert u našoj školi

Hari Gusek održao koncert u našoj školi

Dana 15. prosinca 2021. godine Hari Gusek održao je koncert u našoj Koncertnoj dvorani. Koncert je održan uz pridržavanje svih epidemioloških mjera. U nastavku pogledajte program.

 1. F. Chopin: NOKTURNO u e-molu, op. posth
  NOKTURNO u cis-molu, op. posth
  NOKTURNO u cis-molu op. 27, br. 1
  NOKTURNO u c-molu op. 48, br. 1
  BARKAROLA op. 60
 2.  F. Chopin: ETIDA u f-molu, op. posth
  ETIDA u f-molu op. 10, br. 9
  ETIDA u As-duru, op posth
  ETIDA u As-duru op. 25, br. 1
  ETIDA u c-molu op. 10, br. 12
  POLONEZA u cis-molu op. 26, br. 1
  POLONEZA u As-duru op. 53

Hari Gusek (Zadar, 1952.) klavir je počeo učiti u rodnome gradu, a srednju glazbenu školu završio je u Zagrebu. Muzičku akademiju upisuje u razredu Darka Lukića, a diplomu stječe u razredu Ive Mačeka kod kojega je završio i poslijediplomski studij. Dvije godine usavršavao se na prestižnom Državnom konzervatoriju Petar Iljič Čajkovski u Moskvi u razredu glasovitog pijanista i pedagoga Rudolfa Kehrera. Kao solist, član komornih sastava i solist uz orkestar održao je brojne nastupe u zemlji i inozemstvu. Među njima se ističu solistički recital u Brahmsovoj dvorani bečkog Musikvereigna te koncerti u okviru festivala Večeri na Griču, Glazbene večeri u Sv. Donatu, Ohridsko ljeto i dr. Snimio je niz klavirskih skladbi za Hrvatsku radioteleviziju, te LP za diskografsku kuću Helidon s djelima Chopina, Skrjabina i Ravela. U Beču je snimio djela Chopina i Liszta za tvrtku Bösendorfer, a 2021. godine izdao je kompilacijski nosač zvuka s djelima Bacha, Scarlattija, Schuberta ,Chopina i Skrjabina, zabilježenim na koncertima u Hrvatskom glazbenom zavodu 2002. i 2006. godine. Od 1978. godine predaje klavir na Muzičkoj akademiji Sveučilišta u Zagrebu.