FOTO VIJESTI – Nastup našeg Mješovitog zbora na Svečanoj 30. promociji diplomanata Veleučilišta u Požegi

FOTO VIJESTI – Nastup našeg Mješovitog zbora na Svečanoj 30. promociji diplomanata Veleučilišta u Požegi