Podjela svjedodžbi i upisi u viši razred

Podjela svjedodžbi i upisi u viši razred

Ponedjeljak, 28. lipnja 2021. godine.
Potrebno je doći u vrijeme predviđeno za razred koji će učenik pohađati u šk. god. 2021./2022.

MATIČNA ŠKOLA

Glazbena škola Požega
Za svaki razred u osnovnoj školi upisi su podijeljeni u 3 dijela (prema prvom slovu prezimena):
 • 1.o – (A – F) 12:00 – 13:00 – Plava dvorana (zadnji kat)
 • 1.o – (G – NJ) 13:00 – 14:00 – Plava dvorana (zadnji kat)
 • 1.o – (O – Ž) 14:00 – 15:00 – Plava dvorana (zadnji kat)
 • 2.o – (A – F) 12:00 – 13:00 – Učionica br. 201 (2. kat)
 • 2.o – (G – NJ) 13:00 – 14:00 – Učionica br. 201 (2. kat)
 • 2.o – (O – Ž) 14:00 – 15:00 – Učionica br. 201 (2. kat)
 • 3.o – (A – F) 12:00 – 13:00 – Učionica br. 204  (2. kat)
 • 3.o – (G – NJ) 13:00 – 14:00 – Učionica br. 204  (2. kat)
 • 3.o – (O – Ž) 14:00 – 15:00 – Učionica br. 204  (2. kat)
 • 4.o – (A – F) 12:00 – 13:00 – Zbornica (1. kat)
 • 4.o – (G – NJ) 13:00 – 14:00 – Zbornica (1. kat)
 • 4.o – (O – Ž) 14:00 – 15:00 – Zbornica (1. kat)
 • 5.o – (A – F) 12:00 – 13:00 – Učionica br. 301 (zadnji kat)
 • 5.o – (G – NJ) 13:00 – 14:00 – Učionica br. 301 (zadnji kat)
 • 5.o – (O – Ž) 14:00 – 15:00 – Učionica br. 301 (zadnji kat)
 • 6.o – (A – F) 12:00 – 13:00 – Učionica br. 002 (suteren)
 • 6.o – (G – NJ) 13:00 – 14:00 – Učionica br. 002 (suteren)
 • 6.o – (O – Ž) 14:00 – 15:00 – Učionica br. 002 (suteren)
 • 2.PR – 12:00 – 12:45 – Učionica br. 104 (1. kat)
 • 2.S – 12:00 – 12:45 – Zelena dvorana (suteren)
 • 3.S – 13:00 – 13:45 – Zelena dvorana (suteren)
 • 4.S – 14:00 – 14:45 – Zelena dvorana (suteren)

PO PLETERNICA

OŠ fra K. Adžića, Pleternica
 • 9:00 – 10:00 – 1.o.
 • 10:00 – 11:00 – 2.o.
 • 11:00 – 12:000 – 3.o.
 • 12:00 – 12:30 – 4.o.
 • 12:30 – 13:00 – 5.o.
 • 13:00 – 13:30 – 6.o.

PO KUTJEVO

OŠ Z. Turkovića, Kutjevo

 • 17:00 – 17:30 – 1.o
 • 17.30 – 18.00 – 2. i 3.o
 • 18:00 – 18:30 – 4. i 5.o
 • 18:30 – 19:00 – 6.o

SVEČANA PODJELA SVJEDODŽBI ZA UČENIKE ZAVRŠNIH RAZREDA OSNOVNE GLAZBENE ŠKOLE I PRIPREMNOG OBRAZOVANJA

MATIČNA ŠKOLA – Plava dvorana (ponedjeljak, 28. lipnja 2021. godine.) – prema prvom slovu prezimena:

 • 10:00 – 6.o (A – M)
 • 10:30 – 6.o (N – Ž) i 2. PR svi.

PO PLETERNICA – OŠ fra K. Adžića, Pleternica – 13:30 sati.

PO KUTJEVO – OŠ Z. Turkovića, Kutjevo – 19:00 sati.

DOKUMENTACIJA ZA UPIS

 • Upisnica
 • Fotokopija rodnoga lista i domovnice – samo za 1. razred.
 • Ugovor o participaciji – preuzima se i potpisuje na upisu.
 • Privola
 • Učenici koji žele pohađati izbornu ili fakultativnu nastavu u šk. god. 2021./2022. na upis moraju donijeti popunjenu molbu: MOLBA – Izborni i fakultativna nastava – 2021. U slučaju da niste u mogućnosti ispisati molbu, dobit ćete ju na upisu.