Obavijest o promjeni bankovnog računa naše škole

Obavijest o promjeni bankovnog računa naše škole

S obzirom da smo ušli u Županijsku riznicu i da imamo novi podračun, molimo vas da sve buduće uplate participacije vršite na novi račun. Novi račun je: HR75 2500 0091 5011 5208 6