Rezultati prijemnih ispita za upis u 1. razred OGŠ – jesenski rok

Rezultati prijemnih ispita za upis u 1. razred OGŠ – jesenski rok

U nastavku pogledajte rezultate prijemnih ispita za upis u 1. razred osnovne škole.

MATIČNA ŠKOLA:

R. BR. IME I PREZIME INSTRUMENT BODOVI OCJENA
1. Angelica Legac Gitara 300 5
2. Šimun Botički Udaraljke 300 5
3. Vedran Božičković Klavir 300 5
4. Karla Raguž Violina 300 5
5. Marta Pranjić Flauta 296 5
6. Leon Galović Gitara 267 4

PODRUČNO ODJELJENJE PLETERNICA:

R. BR. IME I PREZIME INSTRUMENT BODOVI OCJENA
1. Mia Vuković Gitara 289 5

Za učenike koji su položili prijemni ispit, upis će se održati u petak, 11. rujna 2020. god.:

  • Matična škola: u tajništvo škole, od 09:00 do 14:00 sati.
  • Područno odjeljenje Pleternica: u športskoj dvorani OŠ fra K. Adžića (1. kat), od 17:00 do 17:30 sati.

 DOKUMENTACIJA ZA UPIS:

  • upisnica – preuzima se na prijemnom ispitu (može se preuzeti s mrežne stranice Škole) – prethodno ju je potrebno ispuniti,
  • fotokopija rodnoga lista,
  • fotokopija domovnice,
  • Ugovor o participaciji – preuzima se i potpisuje na upisu.