Video uradak u sklopu nastave na daljinu – Odjel za glazbenu teoriju i pjevanje

Video uradak u sklopu nastave na daljinu – Odjel za glazbenu teoriju i pjevanje

Video je nastao kao rezultat rada profesora i učenika u izolaciji u sklopu predmeta: Čitanje i sviranje partitura, Harmonija i Polifonija, na Odjelu za glazbenu teoriju i pjevanje Glazbene škole Požega. 

Predmeti: Čitanje i sviranje partitura (tenor ključ), Harmonija (harmonizacija bas-soprana na klaviru) i Polifonija (komponiranje polifonog troglasja u stilu barokne trio-sonate).

Mentori:  

Branka Horvat, prof. mentor

Anton Ećimović, mag. mus.

Tin Tonković, mag. mus.

Izrada videa: Tin Tonković, mag. mus.

 

U nastavku pogledajte video. Nadamo se da će vam se svidjeti.