Uvjeti za boravak učenika u školi

Uvjeti za boravak učenika u školi

Djeci čiji roditelji nemaju mogućnost ostaviti ih pod nadzorom kod kuće bit će omogućen boravak u školi za vrijeme njihovog sata, a u sklopu novog radnog vremena škole (do 12 sati). To se odnosi na učenike koji imaju 12 godina i manje te je potrebno najaviti njihov dolazak dan ranije na jedan od sljedećih načina: