Vallis aurea cantat

Naslovnica / Vallis aurea cantat

O natjecanju

Natjecanje je namijenjeno svim dječjim zborovima, bez obzira koju vrstu ili stil glazbe pjevaju – klasičnu, duhovnu, folklornu ili popularnu glazbu. Natjecati se mogu svi amaterski, crkveni i školski zborovi te folklorna društva, dječje klape i drugi ansambli čiji su pjevači u dobi od sedam do petnaest godina.

Natjecanje traje jedan dan (subota), što sudionicima omogućuje da se nakon završetka manifestacije mogu vratiti kući. Zborovima i zborovođama, koji žele prenoćiti, stoje na raspolaganju  razne  mogućnosti. Natjecanje i smještaj sudionika za vrijeme natjecanja bit će u zgradi Glazbene škole.

Kategorije su određene žanrovski i svaka ima dvije vrste. Svaki zbor može se natjecati u dvjema kategorijama. Pjevači moraju biti u dobi od najmanje sedam, a najviše petnaest godina. Broj zborova za natjecanje je ograničen.

Organizatori: Hrvatska udruga zborovođa i Glazbena škola Požega

Hrvatski zborski portal: http://www.huz.com.hr/vac2019.htm

Voditeljica projekta:
Branka Horvat, prof. mentor

Propozicije natjecanja

Kategorija A1 – klasična glazba
 • 6 do 8 minuta programa
 • 3-5 skladbi
 • program treba biti sastavljen od skladbi različitoga karaktera i stila
 • skladbe trebaju biti jednoglasne ili dvoglasne
 • jedna skladba treba biti pjevana a cappella, ostale mogu biti pjevane uz pratnju klavira
 • najmanji broj pjevača je 8
Kategorija A2 – klasična glazba
 • 8 do 10 minuta programa
 • 3-4 skladbi
 • program treba biti sastavljen od skladbi različitoga karaktera i stila
 • skladbe trebaju biti najmanje troglasne
 • skladbe trebaju biti pjevane a cappella, jedna može uz pratnju klavira
 • najmanji broj pjevača je 8
Kategorija B1 – duhovna glazba
 • 6 do 8 minuta programa
 • 3-5 skladbi
 •  program treba biti sastavljen od skladbi sakralne tematike temeljenih na idiomu ozbiljne glazbe različitoga karaktera i stila
 • skladbe trebaju biti jednoglasne ili dvoglasne
 • skladbe mogu biti pjevane a cappella ili uz pratnju klavira
 • najmanji broj pjevača je 8
Kategorija B2 – duhovna glazba
 • 8 do 10 minuta programa
 • 3-4 skladbi
 • program treba biti sastavljen od skladbi sakralne tematike temeljenih na idiomu ozbiljne glazbe različitoga karaktera i stila
 • skladbe trebaju biti najmanje troglasne
 • jedna skladba treba biti pjevane a cappella, ostale mogu biti uz pratnju klavira
 • najmanji broj pjevača je 8
Kategorija C1 – folklorna glazba
 • 6 do 8 minuta programa
 • 3-5 skladbi/obrada
 • program treba biti sastavljen od skladbi/obrada temeljenih na glazbenim idiomima hrvatske ili strane folklorne glazbe
 • skladbe/obrade trebaju biti jednoglasne ili dvoglasne
 • jedna skladba/obrada treba biti pjevana a cappella, ostale mogu biti uz pratnju originalnih glazbala
 • najmanji broj pjevača je 4
Kategorija C2 – folklorna glazba
 • 8 do 10 minuta programa
 • 3-4 skladbi/obrada
 • program treba biti sastavljen od skladbi/obrada temeljenih na glazbenim idiomima hrvatske ili strane folklorne glazbe
 • skladbe/obrade trebaju biti najmanje troglasne
 • dvije skladbe/obrade trebaju biti pjevane a cappella, ostale mogu biti uz pratnju originalnih glazbala
 • najmanji broj pjevača je 4
Kategorija D1 – popularna glazba
 • 6 do 8 minuta programa
 • 3-5 skladbi/obrada
 • skladbe trebaju biti jednoglasne ili dvoglasne
 • skladbe mogu biti pjevane a cappella ili uz pratnju akustičnih ili elektroničkih glazbala
 • najmanji broj pjevača je 8
Kategorija D2 – popularna glazba
 • 8 do 10 minuta programa
 • 3-4 skladbi/obrada
 • skladbe trebaju biti najmanje troglasne
 • skladbe mogu biti pjevane a cappella ili uz pratnju akustičnih ili elektroničkih glazbala
 • najmanji broj pjevača je 8

Ocjenjivački odbori su tročlani. Elementi za ocjenjivanje su:

 • interpretacija
 •  pjevačko umijeće
 • težina programa
 • opći umjetnički dojam (intonacija, stilistika, dosljednost partituri)

Nastup zbora ocjenjuje se s najviše 30 bodova. Ukupni zbroj bodova svih članova ocjenjivačkoga odbora temelj je za izračunavanje srednjeg
broja bodova. Prema postignutom broju bodova dodjeljuju se odgovarajuće nagrade. Svaka ima deset stupnjeva (I – X). Nagrade nisu
ograničene brojem.

 • Brončana nagrada I – X (1,00 – 10,99 bodova)
 • Srebrna nagrada I – X (11,00 – 20,99 bodova)
 • Zlatna nagrada I – X (21,00 – 30,00 bodova)
 • Velika nagrada (Grand Prix)

Zborovi koji su osvojili zlatnu nagradu i najviše bodova u pojedinoj kategoriji, natječu se za Veliku nagradu izvodeći cijeli ili djelomični
program koji su pjevali u tim kategorijama, ovisno o odluci umjetničkoga savjeta. Umjetnički savjet može prema procjeni dodatno odabrati
zborove dobitnike zlatne nagrade koji će se također moći natjecati za Veliku nagradu. Prošireni ocjenjivački odbor izglasovat će tajnim
glasovanjem pobjednika bez dodjele bodova. Zbor, koji je osvojio Veliku nagradu, može također na idućem natjecanju sudjelovati bez
plaćanja kotizacije.

Ocjenjivački odbor može prema procjeni dodijeliti nagrade dirigenticama/dirigentima i umjetničkim voditeljima/voditeljicama za poseban
umjetnički dojam.

Sudjelovanje na natjecanju u jednoj kategoriji iznosiza za zborove iz Hrvatske 800 kn, a u dvjema 1200 kn. Za zborove izvan
Hrvatske sudjelovanje u jednoj kategoriji iznosi 150 Eura, a u dvjema 200 Eura.

U prijavi za sudjelovanje potrebno je dostaviti sljedeće:

 • ispunjenu prijavnicu za svaku kategoriju (elektroničkom poštom)
 • fotografiju zbora i dirigentice/dirigenta u visokoj rezoluciji, ne kao Word dokument (elektroničkom poštom)
 • kratak životopis zbora i dirigentice/dirigenta u Word formatu, do 100 riječi za svakoga (elektroničkom poštom)
 • četiri primjerka partitura prijavljenih skladbi/obrada (poštom); partitura s više od jednog lista treba biti spojena
 • potvrdu o uplaćenoj kotizaciji za sudjelovanje na Natjecanju (poštom ili elektroničkom poštom)Ostale pojedinosti nalaze se u prijavnici. Umjetnički odbor procjenjuje i odobrava prijavljeni program.

Rok za prijavu je ……uskoro

Hrvatska udruga zborovođa (HUZ) – 10000 Zagreb – Vrbik 11
tel. 098/275961; 01/6198469 faks 01/6198468 info@huz.hr
www.huz.hr