Školsko natjecanje

Naslovnica / Školsko natjecanje

O natjecanju

Školsko natjecanje Glazbene škole Požega namijenjeno je svim učenicima koji pohađaju osnovno, pripremno i srednjoškolsko glazbeno obrazovanje u Glazbenoj školi Požega.

Svrha i cilj natjecanja je:

 • otkrivanje posebno nadarenih učenika te njihovo usavršavanje u glazbenoj izvedbi,
 • poticanje kreativnosti učenika u školi,
 • motiviranje učenika na međusobno integriranje, suradnju i razmjenu iskustava unutar škole, te usmjeravanje prema svjetskim kulturološkim spoznajama,
 • poticanje učenika na daljnji rad i usavršavanje tehnike sviranja instrumenta, razvijanje ljubavi prema glazbi, te profesionalno usmjeravanje prema glazbi u budućnosti,
 • poticanje i nagrađivanje vrijednih i talentiranih učenika na razini škole koji pokažu iznimnu razinu sviranja,
 • odabir kandidata koji se prijavljuju na Regionalno natjecanje HDGPP-a ili neko drugo natjecanje predviđeno Godišnjim planom i programom Škole,
 • stručno usavršavanje nastavnika škole putem razmjene pedagoških spoznaja u odgoju i obrazovanju budućih glazbenika.

Natjecanje komornih sastava

Natjecanje solista

listopad

veljača

Komorni sastavi natječu se u dvije kategorije (osim glasovirskih dua):

 • I. kategorija …………….. osnovna glazbena škola
 • II. kategorija …………….. srednja glazbena škola

U disciplini glasovirska dua komorni sastavi natječu se u četiri kategorije:
u godini natjecanja

 • I. kategorija ……………… 10 godina (rođeni 2009. godine) i mlađi
 • II. kategorija ……………… 12 godina (rođeni 2007. godine) i mlađi
 • III. kategorija ……………… 14 godina (rođeni 2005. godine) i mlađi
 • IV. kategorija …………….. 19 godina (rođeni 2000. godine) i mlađi

I. i II. KATEGORIJA
Discipline: GLASOVIR ZA 6 I VIŠE RUKU, DUA, TRIA, KVARTETI, KVINTETI i
KOMORNI SASTAVI 6 – 9 ČLANOVA

 • Najmanje dvije skladbe različitih stilskih razdoblja.
 • Jedna skladba u programu mora biti cikličkog oblika (osim za sastave u kojima sudjeluju pjevači).
 • Cikličke skladbe ne moraju se izvoditi u cijelosti.
 • Skladbe mogu biti izvorne ili transkripcije s naznakom autora transkripcije.

Trajanje programa

 • za I. kategoriju od 5 do 10 minuta
 • za II. kategoriju od 8 do 15 minuta
 • za II. kategoriju od 6 do 15 minuta (samo za sastave u kojima sudjeluju pjevači)

Prijavnica za Školsko natjecanje – Komorni sastavi

 • Prijave se šalju na mail  zovko.lucija@gmail.com s naznakom “Školsko natjecanje” do 30. rujna 2019. god.
 • Školsko natjecanje komornih sastava –  03. listopada 2019. god

Uskoro….

 • Glazbala s tipkama: Klavir, Harmonika;
 • Trzalačka glazbala: Gitara, Tambure;
 • Drvena puhačka glazbala: Flauta, Klarinet, Saksofon;
 • Limena puhačka glazbala: Rog, Truba, Trombon, Tuba;
 • Gudačka glazbala: Violina, Violončelo;
 • Ostalo: Udaraljke, Solo pjevanje, Glazbena teorija.
 • 1. kategorija – 1. i 2. razredi OGŠ
 • 2. kategorija – 3. i 4. razredi OGŠ
 • 3. kategorija – 5. i 6. razredi OGŠ i 1. i  2. PR
 • 4. kategorija – 1. i 2. razredi SGŠ
 • 5. kategorija – 3. i 4. razredi SGŠ

Za svaku kategoriju svakog pojedinog instrumenta program natjecanja i trajanje programa je prema slobodnom izboru ili u skladu s natjecanjem radi kojeg se učenik prijavljuje na školsko natjecanje.

Klavir:

 • Marija Milinković, prof. mentor. – predsjednik
 • Emilija Navratil, prof. – član
 • Helena Lamešić, mag. mus. – član
 • Nikolina Furić, mag. art. – član

Harmonika:

 • Nikolina Furić, mag. art. – predsjednik
 • Matej Marjanović, mag. mus. – član
 • Bruno Mršić – član
 • Marija Milinković, prof. mentor. – član

Gitara:

 • Antun Markulić, mag. mus. – predsjednik
 • Lucija Ticl, mag. mus. – član
 • Stjepan Blažanin – član

Tambure:

 • Marijan Paurić, mag. gl. ped. – predsjednik
 • Saša Botički, prof. mentor. – član
 • Dominik Škrabal, mag. gl. ped. – član

Puhačka drvena glazbala:

 • Nenad Jurčić, mag. ,us. – predsjednik
 • Lucija Zovko Čevapović, prof. mentor. – član
 • Marko Rušnov, mag. mus. – član

Puhačka limena glazbala: 

 • Ivan Luladžić, mag. mus. – predsjednik
 • Matija Šeremet, mag. mus. – član
 • Kristina Banovac, mag. mus. – član

Udaraljke;

 • Nenad Jurčić, mag. ,us. – predsjednik
 • Milan Filić, mag. mus. – član
 • Ivan Luladžić, mag. mus. – član

Solo pjevanje:

 • Ana Ticl, mag mus. – predsjednik
 • Suzana Češnjaj, mag. mus. – član
 • Branka Horvat, prof. mentor – član

Solfeggio:

 • Lidija Džidić Markulić, prof. – predsjednik
 • Monika Sakač Botički, mag. mus. – član
 • Tin Tonković, mag. mus. – član

 

Prijavnica za Školsko natjecanje 2018.-2019

Na Školskom natjecanju natjecateljima se dodjeljuju sljedeće nagrade:

 • 1. nagrada     90,00 – 100 bodova
 • 2. nagrada     80,00 – 89,99 bodova
 • 3. nagrada     70,00 – 70,99 bodova