Prijemni ispiti i upisi

Naslovnica / Prijemni ispiti i upisi

Prijemni ispiti za 1. razred OŠ će se održati u srijedu, 12. lipnja 2019. godine.

MATIČNA ŠKOLA:

Plava dvorana Glazbene škole Požega s početkom u:

 • 17:00 sati od A do E*
 • 17:45 sati od F do O*
 • 18:30 sati od P do Ž*

* Prijemni ispiti se odvijaju po abecedi prvog slova prezimena.

Instrumenti koji se mogu u učiti u osnovnoj školi su: klavir, harmonika, gitara, tambure, saksofon, truba, tuba, trombon, klarinet, flauta, rog, udaraljke, violina i violončelo.

PODRUČNI ODJEL PLETERNICA:

Plavi salon OŠ fra Kaje Adžića u Pleternici s početkom u 18:00 sati.

Prijemni ispiti se odvijaju po abecedi prvog slova prezimena.

Instrumenti koji se mogu učiti u PO-Pleternica su: klavir, harmonika, gitara, tambure, saksofon, klarinet, flauta.

PODRUČNI ODJEL KUTJEVO:

OŠ Z. Turkovića u Kutjevu s početkom u 18:00 sati.

Prijemni ispiti se odvijaju po abecedi prvog slova prezimena.

Instrumenti koji se mogu učiti u PO-Kutjevo su klavir, harmonika, gitara, tambure, saksofon, klarinet, flauta.

————————————————————————————————————————————

PRIJAVNICA se može dobiti na prijemnom ili ju možete preuzeti na mrežnoj stranici Škole. Popunjenu prijavnicu je potrebno predati komisiji.

Za prijemni ispit, učenik treba znati otpjevati jednu pjesmu po slobodnom izboru.

Svi zainteresirani mogu se upisati u Glazbenu školu, nakon položenog prijemnog ispita, na jedan od gore navedenih instrumenata. Uz glavni instrument, učenik će pohađati Solfeggio (predmet u okviru kojega se uče note, pjevanje i glazbena teorija) i Zbor ili Orkestar. Nastava se u pravilu odvija dva puta tjedno. Za puhačke i gudačke instrumente Škola ima za posudbu određeni broj instrumenata besplatno.

OBJAVA REZULTATA – 26. lipnja 2019. god. u 9:00 sati na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Škole.

Za učenika koji je položio prijemni ispit, upisi će se održati  27. lipnja 2019. god.:

 • Matična škola – Plava dvorana Glazbene škole Požega od 10:00 do 12:00 sati
 • PO Pleternica – Plavi salon OŠ fra Kaje Adžića u Pleternici od 18:00 do 19:00 sati
 • PO Kutjevo – OŠ Z. Turkovića u Kutjevu od 18:00 do 19:00 sati.

Roditelj treba donijeti fotokopiju rodnog lista i domovnice te potpisati ugovor. Upisnina je 50 kuna.

UPISNICA se može dobiti na upisu ili ju možete preuzeti na mrežnoj stranici Škole. Popunjenu upisnicu je potrebno predati upisnoj komisiji.

Tijekom šk. god. roditelj plaća participaciju za opremu i materijalne troškove u 10 rata  po 150 kuna.

Podjela svjedodžbi i upisi u idući razred će se održati u četvrtak, 27. lipnja 2019. godine.

MATIČNA ŠKOLA:

U Glazbenoj školi Požega od 10:00 do 12:00 sati.:

 • 1. OŠ – Plava dvorana
 • 2. OŠ – učionica br. 202
 • 3. OŠ – učionica br. 201
 • 4. OŠ – učionica br. 203
 • 5. OŠ – učionica br. 204
 • 6. OŠ – učionica br. 309
 • 2. PR – učionica br. 104
 • 2., 3. i 4. SŠ – Zelena dvorana
PODRUČNI ODJEL PLETERNICA:

Plavi salon OŠ fra Kaje Adžića u Pleternici:

 • 09:00 – 1. OŠ
 • 10:00 – 2. i 4. OŠ
 • 11:00 – 3., 5. i 6. OŠ
PODRUČNI ODJEL KUTJEVO:

OŠ Z. Turkovića u Kutjevu s početkom u 18:00 sati.

———————————————————————————————————–

Upisnica se može dobiti na upisu ili ju možete preuzeti na mrežnoj stranici Škole. Popunjenu upisnicu je potrebno predati upisnoj komisiji.

Upisnica 2019. OGŠ

Upisnica 2019. SGŠ

Ugovor o participaciji je potrebno potpisati u dva primjerka od kojih svaka ugovorna strana zadržava po jedan.

Upisnina je 50 kuna. Tijekom šk. god. roditelj plaća participaciju za opremu i materijalne troškove u 10 rata  po 150 kuna.

Datum i uvjete objavit će se kada Ministar donese Odluku o upisu.

Učenici koji upisuju  1. pripremni razred, trebaju se prijaviti  sa svojim OIB-om do ……….., radnim danom od 8 do 15 sati u tajništvo Glazbene škole Požega radi unošenja u sustav.

Nakon toga trebaju se prijaviti u aplikaciju do ………………. .

Ugovor o participaciji roditelj/skrbnik potpisuje u tajništvu škole kod donošenja upisnice.

Datum i uvjeti objavit će se kada Ministar donese Odluku o upisu.

Učenici koji upisuju 1. razred srednje škole trebaju se prijaviti u aplikaciju do ……………… .

Potvrdu upisa nakon KONAČNE LJESTVICE PORETKA za pripremni razred i srednju školu s popunjenom i potpisanom upisnicom s mrežne stranice (www.upisi.hr) treba donijeti …………………. u tajništvo Škole.

Ugovor o participaciji roditelj/skrbnik potpisuje u tajništvu Škole kod donošenja upisnice.

Predškolsko glazbeno obrazovanje mogu pohađati djeca koja u školskoj godini 2019./2020. kreću u prvi ili drugi razred osnovne općeobrazovne škole.

Upisi su do 30. lipnja 2019. svaki radni dan od 7 do 15 sati u tajništvu Glazbene škole Požega, V. Babukića 27, tel. 273 630.

Nastava se odvija jednom tjedno (60 min.). Program je namijenjen pripremi učenika za upis u prvi razred osnovne glazbene škole. Polaznici nastupaju na svim važnijim događajima škole (Dan škole, Božićni koncert, Završni koncert).