Prijemni ispiti i upisi

Naslovnica / Prijemni ispiti i upisi

Prijemni ispiti za 1. razred OŠ će se održati u srijedu, 12. lipnja 2019. godine.

MATIČNA ŠKOLA:

Plava dvorana Glazbene škole Požega s početkom u:

 • 17:00 sati od A do E*
 • 17:45 sati od F do O*
 • 18:30 sati od P do Ž*

* Prijemni ispiti se odvijaju po abecedi prvog slova prezimena.

Instrumenti koji se mogu u učiti u osnovnoj školi su: klavir, harmonika, gitara, tambure, saksofon, truba, tuba, trombon, klarinet, flauta, rog, udaraljke, violina i violončelo.

PODRUČNI ODJEL PLETERNICA:

Plavi salon OŠ fra Kaje Adžića u Pleternici s početkom u 18:00 sati.

Prijemni ispiti se odvijaju po abecedi prvog slova prezimena.

Instrumenti koji se mogu učiti u PO-Pleternica su: klavir, harmonika, gitara, tambure, saksofon, klarinet, flauta.

PODRUČNI ODJEL KUTJEVO:

OŠ Z. Turkovića u Kutjevu s početkom u 18:00 sati.

Prijemni ispiti se odvijaju po abecedi prvog slova prezimena.

Instrumenti koji se mogu učiti u PO-Kutjevo su klavir, harmonika, gitara, tambure, saksofon, klarinet, flauta.

————————————————————————————————————————————

PRIJAVNICA se može dobiti na prijemnom ili ju možete preuzeti na mrežnoj stranici Škole. Popunjenu prijavnicu je potrebno predati komisiji.

Za prijemni ispit, učenik treba znati otpjevati jednu pjesmu po slobodnom izboru.

Svi zainteresirani mogu se upisati u Glazbenu školu, nakon položenog prijemnog ispita, na jedan od gore navedenih instrumenata. Uz glavni instrument, učenik će pohađati Solfeggio (predmet u okviru kojega se uče note, pjevanje i glazbena teorija) i Zbor ili Orkestar. Nastava se u pravilu odvija dva puta tjedno. Za puhačke i gudačke instrumente Škola ima za posudbu određeni broj instrumenata besplatno.

OBJAVA REZULTATA – 26. lipnja 2019. god. u 9:00 sati na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Škole.

Za učenika koji je položio prijemni ispit, upisi će se održati  27. lipnja 2019. god.:

 • Matična škola – Plava dvorana Glazbene škole Požega od 10:00 do 12:00 sati
 • PO Pleternica – Plavi salon OŠ fra Kaje Adžića u Pleternici od 09:00 do 10:00 sati
 • PO Kutjevo – OŠ Z. Turkovića u Kutjevu od 18:00 do 19:00 sati.

Roditelj treba donijeti fotokopiju rodnog lista i domovnice te potpisati ugovor. Upisnina je 50 kuna.

UPISNICA se može dobiti na upisu ili ju možete preuzeti na mrežnoj stranici Škole. Popunjenu upisnicu je potrebno predati upisnoj komisiji.

Tijekom šk. god. roditelj plaća participaciju za opremu i materijalne troškove u 10 rata  po 150,00 kuna.

Podjela svjedodžbi i upisi u idući razred će se održati u četvrtak, 27. lipnja 2019. godine.

MATIČNA ŠKOLA:

U Glazbenoj školi Požega od 10:00 do 12:00 sati.:

 • 1. OŠ – Plava dvorana
 • 2. OŠ – učionica br. 202
 • 3. OŠ – učionica br. 201
 • 4. OŠ – učionica br. 203
 • 5. OŠ – učionica br. 204
 • 6. OŠ – učionica br. 309
 • 2. PR – učionica br. 104
 • 2., 3. i 4. SŠ – Zelena dvorana
PODRUČNI ODJEL PLETERNICA:

Plavi salon OŠ fra Kaje Adžića u Pleternici:

 • 09:00 – 1. OŠ
 • 10:00 – 2. i 4. OŠ
 • 11:00 – 3., 5. i 6. OŠ
PODRUČNI ODJEL KUTJEVO:

OŠ Z. Turkovića u Kutjevu s početkom u 18:00 sati.

———————————————————————————————————–

Upisnica se može dobiti na upisu ili ju možete preuzeti na mrežnoj stranici Škole. Popunjenu upisnicu je potrebno predati upisnoj komisiji.

Upisnica 2019. OGŠ

Upisnica 2019. SGŠ

Ugovor o participaciji je potrebno potpisati u dva primjerka od kojih svaka ugovorna strana zadržava po jedan.

Upisnina je 50 kuna. Tijekom šk. god. roditelj plaća participaciju za opremu i materijalne troškove u 10 rata  po 150 kuna.

ODLUKA o raspisivanju natječaja za upis u 1. razred pripremne naobrazbe i u 1. razred srednje glazbene škole

Za upis u I. PRIPREMNI razred ( I.PR) – dvogodišnji program, koji upisuju učenici, koji nisu pohađali i završili osnovnu glazbenu školu, uvjet je položena prijamna audicija, koja obuhvaća ispit sluha, glazbenog pamćenja i ritma.

LJETNI UPISNI ROK

Učenici koji upisuju  I. pripremni razred trebaju se prijaviti u Glazbenoj školi Požega sa svojim OIB-om  radnim danom od 8 do 15 sati u tajništvo Škole do 19. lipnja 2019. Nakon toga trebaju se prijaviti u aplikaciju, a obrazovni program prijavljuju do 30.6.2019. za polaganje prijamnog ispita u navedenom datumu.

Prijamni ispit za I. razred pripremne naobrazbe je 2. srpnja 2019. u 10 sati.

JESENSKI UPISNI ROK

Učenici koji upisuju  1. pripremni razred trebaju se prijaviti 21.8. 2019. od 8 do 14 sati u Glazbenu školu Požega, sa svojim OIB-om u tajništvo radi unošenja u sustav. Nakon toga trebaju unijeti obrazovni program u sustav do 22.8.2019. do 12 sati.

Prijamni ispit za I. razred pripremne naobrazbe je 23. kolovoza 2019. u 9 sati.

NAKNADNI ROK

Učenici koji upisuju  1. pripremni razred trebaju se prijaviti u Glazbenu školu Požega, sa svojim OIB-om u tajništvo radi unošenja u sustav 2.9.2019. od 8 do 14 sati  i nakon toga trebaju unijeti obrazovni program u sustav do 3.9.2019. do 14 sati.

Prijamni ispit za I. razred pripremne naobrazbe je 4. rujna 2019. u 9 sati. 

——————————————————————————————————————————————–

Bodovni prag – prema elementima i kriterijima vrednovanja programa glazbene umjetnosti za upis u pripremno obrazovanje i program srednje škole.

Natjecanja iz znanja koja se boduju pri upisu: matematika.

Prijavnice s mrežne stranice NISpuSŠ (www.upisi.hr) učenici koji upisuju pripremni razred trebaju donijeti u Glazbenu školu Požega za ljetni rok od 10.- 12. 7. 2019., za jesenski rok od 27.-28. 8. 2019.

Upis učenik potvrđuje potpisima na obrascu upisnica s mrežne stranice NISpuSŠ (www.upisi.hr) vlastoručno i potpisom roditelja/skrbnika koji je dužan dostaviti u Glazbenu školu Požega u tajništvo za ljetni upisni rok 15. 7. 2019. od 12-15 sati i 16. 7. 2019. od 8-12 sati, za jesenski upisni rok 30. 8. 2019. od 12-15 sati. a za naknadni rok, na temelju pisanog zahtjeva učenika i odobrenja upisnog povjerenstva, 6. 9. 2019. od 12-15 sati.

Pri upisu u 1. razred pripremnog obrazovanja kandidati uz upisnicu moraju priložiti kopiju domovnice i rodnog lista.

Ugovor o participaciji roditelj/skrbnik potpisuje u tajništvu škole kod donošenja upisnice.

Učenici tijekom školske godine plaćaju participaciju za opremu i školske programe  u 11 rata, prva rata 50,00 kuna prilikom upisa i 10 rata po 150,00 kuna tijekom školske godine 2019./2020. Učenici koji upisuju drugi program i učenici koji dolaze izvan zemalja EU plaćaju godišnju školarinu 14.000,00 kn odjednom ili u 10 rata po 1.400,00 kn.

ODLUKA o raspisivanju natječaja za upis u 1. razred pripremne naobrazbe i u 1. razred srednje glazbene škole

Za upis u I. razred srednje glazbene škole (I.S) – četverogodišnji program, učenici trebaju imati uspješno završeno osnovno glazbeno obrazovanje ili II. razred pripremne naobrazbe, položen prijemni ispit, koji obuhvaća ispit iz temeljnog  predmeta  (instrumenta ili pjevanja) i solfeggia, a za struku glazbenik teorijskog smjera solfeggio i ispit iz klavira.

Strani jezici u programu srednje škole: Engleski I i Talijanski II. Provjera znanja Engleskog jezika za učenike kojima nije bio 1. jezik u OŠ, na pisani zahtjev učenika, bit će u Gimnaziji Požega za Ljetni upisni rok 4.7.2019. u 8 sati, za Jesenski upisni rok 23.8.2019. u 8 sati, a za Naknadni rok 4.9.2019. u 8 sati.

Dodatni predmet bodovanja, koji određuje škola: Povijest.

LJETNI UPISNI ROK

Učenici koji upisuju  I. razred srednje škole trebaju se prijaviti u sustav u matičnoj osnovnoj školi, a obrazovni program prijavljuju do 30.6.2019. za polaganje prijamnog ispita u navedenim datumima.

Prijamni ispit za I. razred srednje glazbene škole je:

 • solfeggio ( pismeni ) 3. srpnja 2019. u 9 sati
 • ispit iz instrumenta  3. srpnja 2019.  u 12 sati
 •  solfeggio ( usmeni )  4. srpnja 2019. u 10 sati

JESENSKI UPISNI ROK

Učenici koji upisuju  1. razred srednje škole trebaju se prijaviti u sustav i unijeti obrazovni program do 22.08.2019. do 12 sati.

Prijamni ispit za I. razred srednje glazbene škole je:

 • solfeggio ( pismeni ) 23. kolovoza 2019. u 9 sati
 • ispit iz instrumenta  23. kolovoza 2019.  u 11 sati
 • solfeggio ( usmeni )  23. kolovoza 2019. u 12 sati

NAKNADNI ROK

Učenici koji upisuju  1. razred srednje škole trebaju se prijaviti u sustav 2.9. 2019. od 8 do 14 sati  i unijeti obrazovni program u sustav do 3.9.2019. do 14 sati.

Prijamni ispit za I. razred srednje glazbene škole je:

 • solfeggio ( pismeni ) 4. rujna 2019. u 9 sati
 • ispit iz instrumenta  4. rujna 2019.  u 11 sati
 • solfeggio ( usmeni )  4. rujna 2019. u 12 sati

 

Bodovni prag – prema elementima i kriterijima vrednovanja programa glazbene umjetnosti za upis u pripremno obrazovanje i program srednje škole.

Natjecanja iz znanja koja se boduju pri upisu: informatika računalstvo (Info kup).

Prijavnice s mrežne stranice NISpuSŠ (www.upisi.hr) učenici koji upisuju srednju školu u općeobrazovnu školu koju su pohađali, za ljetni rok od 10.- 12. 7. 2019., za jesenski rok od 27.-28. 8. 2019.

Upis učenik potvrđuje potpisima na obrascu upisnica s mrežne stranice NISpuSŠ (www.upisi.hr) vlastoručno i potpisom roditelja/skrbnika koji je dužan dostaviti u Glazbenu školu Požega  u tajništvo za ljetni upisni rok 15. 7. 2019. od 12-15 sati i 16. 7. 2019. od 8-12 sati, za jesenski upisni rok 30. 8. 2019. od 12-15 sati. a za naknadni rok, na temelju pisanog zahtjeva učenika i odobrenja upisnog povjerenstva, 6. 9. 2019. od 12-15 sati.

Pri upisu u 1. razred srednje škole kandidati uz upisnicu moraju priložiti kopiju domovnice i rodnog lista.

Ugovor o participaciji roditelj/skrbnik potpisuje u tajništvu škole kod donošenja upisnice.

Učenici tijekom školske godine plaćaju participaciju za opremu i školske programe  u 11 rata, prva rata 50,00 kuna prilikom upisa i 10 rata po 150,00 kuna tijekom školske godine 2019./2020. Učenici koji upisuju drugi program i učenici koji dolaze izvan zemalja EU plaćaju godišnju školarinu 14.000,00 kn odjednom ili u 10 rata po 1.400,00 kn.

Predškolsko glazbeno obrazovanje mogu pohađati djeca koja u školskoj godini 2019./2020. kreću u prvi ili drugi razred osnovne općeobrazovne škole.

Upisi su do 30. lipnja 2019. svaki radni dan od 7 do 15 sati u tajništvu Glazbene škole Požega, V. Babukića 27, tel. 273 630.

Nastava se odvija jednom tjedno (60 min.). Program je namijenjen pripremi učenika za upis u prvi razred osnovne glazbene škole. Polaznici nastupaju na svim važnijim događajima škole (Dan škole, Božićni koncert, Završni koncert).

Tijekom šk. god. roditelj plaća participaciju u 10 rata po 100,00 kuna.