Organizacija škole i djelatnici

Naslovnica / Organizacija škole i djelatnici

Matična škola i područna odjeljenja

Glazbena škola Požega umjetnička je ustanova s dugogodišnjom tradicijom. Ulaskom u vlastiti, suvremeno opremljeni prostor dobila je veliki poticaj za širenje glazbenog obrazovanja i profesionalizma. U matičnoj školi u Požegi odvija se predškolsko, osnovno i srednje glazbeno obrazovanje. Matična škola u Požegi, uz prostore za nastavno i administrativno osoblje te knjižnicu, ima više od 35 učionica za individualnu i grupnu nastavu, tonski studio s režijom te tri izvedbene dvorane. Rad je organiziran u 6 odjela: odjel za klavir i orgulje, gitarski, tamburaški, harmonikaški odjeli, odjel za puhače i udaraljke te odjel za teoriju i pjevanje. Nastavu samo u Matičnoj školi pohađa oko 440 učenika koje podučava oko 50 nastavnika.

Glazbena škola Požega djeluje na području Pleternice od 2011. godine kada se otvara Područno odjeljenje Pleternica. Nastava iz osnovnoškolskog obrazovanja odvija se u prostoru OŠ fra Kaje Adžića, u 4 učionice koje se nalaze u sklopu sportske dvorane. Danas to područno odjeljenje pohađa čak nešto manje od 70 učenika koje podučava 7 nastavnika.

Glazbena škola Požega od 2011. godine djeluje na području Kutjeva kada osniva Područno odjeljenje Kutjevo. Nastava iz osnovnoškolskog obrazovanja odvija se u prostoru OŠ Zdenka Turkovića, u 4 učionice. Danas to područno odjeljenje pohađa oko 55 učenika koje podučava 7 nastavnika.

Djelatnici

Alen Kovačević, mag. mus.

U Glazbenoj školi Požega je zaposlen od 2000. godine. Kao korepetitor s učenicima tamburaškog odjela osvajao je brojne nagrade na državnim i regionalnim natjecanjima. Održao je i nekoliko samostalnih pijanističkih recitala u hrvatskim gradovima. Surađivao je kao solist s tamburaškim orkestrom ”Zlatne žice” pod ravnanjem V. V. Škorvage.

Uz ozbiljnu glazbu bavi se i popularnom glazbom. Do 2014. godine je bio klavirist Big banda Požega. Surađivao s velikim imenima kao što su Ante Gelo, Ivo Gamulin, Tereza Kesovija, Gabi Novak, Radojka Šverko, Massimo i mnogim drugima.

Glazbena naobrazba:

 • Glazbena škola Krešimira Baranovića u Požegi, smjer harmonika
 • Glazbena škola Franje Kuhača u Osijeku, smjer teorija
 • Pedagoški fakultet u Osijeku, smjer Glazbena kultura (2003. godine)
 • Muzička akademija u Zagrebu, smjer klavir u klasi prof. Dalibora Cikojevića (2007. godine)

TAJNICA: Daniela Mandić, dipl. iur.

RAČUNOVOTKINJA: Ivana Čakalić, dipl. oec.

KNJIŽNIČARKA: Ivana Obradović Trupinić, prof. i dipl. knjiž., zamjena Bernarda Mautner, mag. cult.

DOMAR: Domagoj Škrabal

SPREMAČICE:

 • Elizabeta Šimunović
 • Margareta Lovrenčić
 • Andreja Krmpotić
 • Marija Milinković, prof. mentor, klavirpročelnica odjela
 • Rajka Martinčić, nast., klavir
 • Emilija Navratil, prof., klavir
 • Alen Kovačević, mag. mus., klavir, zamjena Valentina Šmitpeter, nast.
 • Miroslav Majić, prof., klavir
 • Ivan Polić, mag. mus., klavir
 • Valentina Krajačić-Mikić, prof., klavir
 • Jana Kolić-Kovačić, mag. mus.,klavir – zamjena Antonia Jagodić, mag. mus.
 • Helena Lamešić, mag. mus., klavir
 • Matea Šeremet, mag. mus., klavir
 • Martina Mikić Kovač, mag. mus., klavir
 • Marija Tonković, mag. mus., klavir, predškolsko gl. obrazovanje
 • Leonardo Marković, mag. mus., klavir – PO Pleternica
 • Antun Markulić, mag. mus., gitara – pročelnik odjela
 • Lucija Ticl, mag. mus., gitara
 • Stjepan Blažanin, učit., gitara
 • Tena Vlašić Pavić, učit., gitara
 • Filip Marinić, univ. bacc. mus., gitara
 • Zlatko Čošić, mag. mus., gitara – PO Pleternica
 • Anamarija Zlatković, učit., gitara – PO Kutjevo
 • Višnja Sekula, mag. mus., violina (vanjski suradnik)
 • Željko Štrbac, prof., violončelo (vanjski suradnik)
 • Nikolina Furić, mag. art., harmonikapročelnica odjela
 • Jasmina Posedi, mag. mus., harmonika
 • Mateja Pranjić, mag. mus., harmonika – zamjena Bruno Mršić
 • Matej Marjanović, mag. mus., harmonika
 • Nenad Jurčić, mag. mus., klarinet i saksofon – pročelnik odjela
 • Ivan Luladžić, mag. mus., trombon, tuba i puh. orkestar
 • Lucija Zovko, prof. mentor, flauta
 • Eva Cigić, mag. mus., flauta – PO Pleternica i PO Kutjevo
 • Kristina Banovac, mag. mus., rog
 • Matija Ciglenečki, mag. mus., klarinet i saksofon – PO Pleternica i PO Kutjevo
 • Matija Šeremet, ma. mus., truba
 • Milan Filić, mag. mus., udaraljke
 • Marko Rušnov, mag. mus., saksofon
 • Marijan Paurić, mag. mus., tambure – pročelnik odjela
 • Saša Botički, mag. mus., tambure
 • Dominik Škrabal, mag. mus., tambure i tamburaški orkestar
 • Valentin Petranović, mag. mus., tambure i mali tamburaški orkestar
 • Tihomir Damjanović, mag. mus., tambure
 • Antun Adžić, mag. mus., tambure
 • Paško Dorbić, mag. mus., tambure i tamburaški orkestar – PO Pleternica
 • Ivan Karadža, bacc. univ. mus., tambure i tamburaški orkestar – PO Kutjevo
 • Lidija Džidić Markulić, prof., solfeggio – pročelnica odjela i voditeljica smjene
 • Branka Horvat, prof. mentor, povijest glazbe i teor. gl. predm. i dirigentica mješovitog zbora
 • Monika Sakač Botički, mag. mus., solfeggio
 • Vesna Flajsig Mirković, prof., solfeggio i dirig. vel. dj. zbora
 • Josipa Šimurda, mag.mus., solfeggio
 • Draženka Hačka, mag. mus., pjevanje
 • Ana Ticl, mag. mus., pjevanje i dirigentica dj. zbora
 • Anton Ećimović, mag. mus., harmonija i polifonija
 • Damjan Pirović, bacc., audio snimanje i obrada tona
 • Tin Tonković, mag. mus., harmonija
 • Rajka Martinčić, predsjednik (Nastavničko vijeće)
 • Branka Horvat (Nastavničko vijeće)
 • Ivan Luladžić (Vijeće zaposlenika)
 • Irena Topalušić (Vijeće roditelja)
 • Ivan Vukoja (Osnivač)
 • Marijana Matijević (Osnivač)
 • Dinko Vojak (Osnivač)

Stručni odjeli

Osnivanjem i početkom rada srednjoškolskog glazbenog obrazovanja šk. god. 1999./2000., formiran je i Odjel za klavir i orgulje. Iako, izvođenje nastave klavira u Glazbenoj školi Požega datira od najranijih početaka, još od davne 1959. godine, otvaranjem tečaja za klavir. Tada je tečaj pohađalo 15 učenika, a broj se povećavao iz godine u godinu. Otvaranjem srednje škole ukupan je broj učenika škole tada bio 182, a 2015. godine samo Odjel za klavir i orgulje sa područnim odjeljenjima u Kutjevu i Pleternici broji 101 učenika. Formiranjem Odjela znatno se povećava i broj nastavnika klavira, tako 2000. godine na Odjelu predaje 6 nastavnika, dok je danas taj broj duplo veći.

Godine 2011. formiraju se područna odjeljenja u Pleternici i Kutjevu, a klavir se pokazao kao najtraženiji instrument. Odjel nastavlja sa svojim uspješnim radom i u tim sredinama, gdje se prepoznaju brojni talentirani učenici.

Odjel je iznjedrio mnoge mlade glazbenike i pijaniste koji su na natjecanjima osvajali brojne međunarodne, županijske i državne nagrade. Veliki broj njih upisao se na Muzičke akademije, a danas su završeni pijanisti i pedagozi klavira. Većina njih predaje i radi u Glazbenoj školi Požega i drugim školama u Hrvatskoj prenoseći stečena znanja budućim mladim glazbenim nadama. Učenici redovito nastupaju na internim i javnim nastupima i reprezentativnim koncertima za razne prigode. Sudjeluju na klavirskim natjecanjima  i smotrama, sudjeluju aktivno na seminarima renomiranih klavirskih pedagoga.

Stručna vijeća, seminari za stručna usavršavanja, izvođenje javnih satova sastavni su i redovni dio rada nastavnika Odjela. Preseljenjem u novu zgradu 2014. godine Odjel dobiva osam samostalnih učionica za izvođenje nastave klavira i korepeticije što dodatno olakšava i unapređuje kvalitetu izvođenja nastave. Pozitivna atmosfera i dobra suradnja vrline su koje krase taj Odjel te ga se nastoji kvalitetnim radom još više unaprijediti.

Klasična gitara stekla je u zadnjih pet desetljeća kod nas veliku popularnost i danas nema glazbene škole u Hrvatskoj u kojoj se ne podučava upravo taj instrument. Gitara se u Požegi počinje podučavati 1966. godine na tečajnoj nastavi pri Narodnom sveučilištu, a nastava se odvijala prema planu i programu koji su tada važili za glazbene škole. Tečaj gitare (1966. – 1970.) koji je pohađalo tek nekoliko učenika vodila je Jasna Gretzer koja je ujedno i prva nastavnica gitare u Požegi. Do te godine učenje gitare nije bilo organizirano već se odvijalo kroz privatne poduke, a bile su amaterske naravi. Uz mali broj učenika i neadekvatan prostor, najveći problem u početku također je bio nedostatak i dostupnost kvalitetnih instrumenata i početnica za gitaru. Tek 1970. godine osnivanjem Osnovne muzičke škole „Krešimir Baranović“ počinje sustavno obrazovanje i podučavanje instrumenta gitare. Važno je napomenuti da ulazak klasične gitare u sustavno glazbeno obrazovanje mladih Požežana se dogodio prije uvođenja gitare u visoko školstvo (Muzička akademija Zagreb, 1974. godine) i da je unatoč maloj, tradicionalnoj sredini gitara zauzela važno mjesto u odgoju generacija učenika.

Razvoj odjela za gitaru tekao je u više faza koje možemo sagledati kroz tri razdoblja. Od svojih prvih početaka rada kao tečajne nastave (1966. – 1970.), kroz djelovanje unutar osnovne glazbene škole (1970. – 1999.) i današnje glazbene škole. Tečajna nastava je bila prethodnica osnivanju osnovne glazbene škole i gitarskog odjeljenja. Uz jednog nastavnika tečaj gitare je imao nešto više od sedam đaka koji su kasnije završili osnovno glazbeno obrazovanje. Razdoblje osnovne glazbene škole bilježi stalne promjene uzrokovane povećanjem broja učenika što je dovelo i do potrebe povećanja nastavnog kadra, često koji put i nestručno zastupljenog zbog nedostatka obrazovanih gitarista s visokom školom. Prosječno je pohađalo 8, kasnije i do18 učenika po školskoj godini, a osnovnu glazbenu školu do 1999. godine je završilo je 66 učenika gitare. Uz stalne djelatnike, nastavu gitare su držali i vanjski suradnici. Ukupno do 1999. godine gitaru je predavalo 6 nastavnika: Jasna Gretzer, Erika Gromilović, Branka Horvat; vanjski suradnici: Darko Totar, Dražen Valenta, Boris Ružojčić. Odjel je u početku raspolagao s 4 instrumenta gitare i posjedovao skromnu pedagošku literaturu (knjige, zbirke i početnice), od 1991. godine kupljene su još 4 gitare namjenjene za nastvu. Unutar odjela osim nastave gitare, održava se nastava komorne glazbe te djeluje veliki i mali gitarski orkestar.

Osnutkom srednje glazbene škole 1999. godine gitarskom odjelu pridružen je još jedan instrument – tambure, tako se ustanovljuje odjel za gitaru i tambure. Tada je učenicima omogućeno pohađanje srednjoškolskog programa gitare. Zahvaljujući većoj popularizaciji i sukladno potrebama odjel stalno povećava broj đaka iz godine u godinu, a gitara se pokazuje kao jedan s najviše upisivanih instrumenta po učenika u cijeloj glazbenoj školi. Do 2009. godine osnovnoj glazbenoj školi gitaru završilo 48 što je ukupno 114 učenika. U srednju glazbenu školu na gitaru je upisano 19 učenika od kojih je do šk. god. 2010./2011. završilo 13. Učenici koji su završili srednju glazbenu školu – program glazbenik gitarist: Luka Vlašić, Ivana Begović, Luka Totar, Romana Matić, Berislav Štimac, Tena Vlašić, Kristijan Kostić, Ivana Koretić, Viktor Berger, Dajana Papić, Hrvoje Pandžić, Stjepan Blažanin, Mateja Matić. I dalje se nedostatak nastavnika gitare pokazuje kao najveći problem odjela kao i stalne promjene nastavnika. Do danas je gitaru predavalo 9 nastavnika kao stalni djelatnici škole ili vanjski suradnici: Jasna Gretzer, Slavko Olujić, Lada Olujić, Darko Siplački, Xhevdet Sahatxhija, Koraljka Josipa Neferović, Berislav Štimac, Saša Meden, Vladimir Jevicki. Trenutno gitaru predaju: Dajana Papić, Anamarija Matković, Erika Gromilović,  Luka Vlašić, Antun Markulić, Željko Romić. Odjel vodi Jasna Gretzer do odlaska u mirovinu 2003.godine , poslije Berislav Štimac, a od 2008. godine Antun Markulić. Potrebno je naglasiti da neki od navedenih nastavnika su i sami bivši učenici ove škole. Školske god. 2009./ 2010. odjel se razdvaja na dva zasebna odjeljena: odjel za tambure i odjel za gitaru.

U svojoj povijesti odjel je ugostio brojne umjetnike i uvažene pedagoge na gitari (neke i svjetskoga glasa što je priskrbilo ekskluzivu ne samo školi već i samom gradu Požegi): Zagrebački gitarski trio; Darka Petrinjaka, Isztvana Römera, Gorana Listeša, Zorana Dukića, Maroja Brčića, Tomislava Vukšića.  Učenici odjela za gitaru aktivno sudjeluju na njihovim seminarima koji se pokazuju kao važan čimbenik u napredku i radu učenika, a također i njihovih nastavnika.

Šk. god. 2018./’19. u školi se uvodi program violine i violončela te se gudački odjel pridružuje gitarističkom.

Odjel za puhače i udaraljke osnovan je šk. god. 1999./2000., kada započinje s radom srednja glazbena škola. Potreba za osnivanjem Odjela nastala je zbog sve većeg interesa učenika, te se Odjel proširio na neke nove instrumente – tubu, trombon, trubu, rog i udaraljke. Instrumenti za koje danas postoje programi su: flauta, klarinet, saksofon, trombon, tuba, truba, rog i udaraljke.

Veliki broj upisanih učenika na Odjel za puhače i udaraljke omogućava stvaranje Puhačkog orkestra koji počinje djelovati po prvi puta u povijesti škole 2003. godine. 2011. godine formiraju se područna odjeljenja u Pleternici i Kutjevu, gdje trenutno flautu pohađa 7 učenika, klarinet 2 učenika i saksofon 2 učenika. Učenici i nastavnici Odjela za puhače i udaraljke gostovali su diljem Hrvatske i nastupali na mnogim koncertima povodom dana škole, dana grada, animacijskim koncertima, blagdanskim koncertima, već tradicionalnom koncertnom tjednu i na humanitarnim koncertima Lige protiv raka. Iz ovog Odjela izrasli su vrsni glazbenici od kojih su se neki nakon školovanja vratili, te danas rade u školi. Cilj nam je u budućnosti razviti još veći interes djece za puhačke instrumente i udaraljke, te proširenje i kompletiranje puhačkog odjela uvođenjem oboe i fagota nakon čega se planira osnivanje simfonijskog puhačkog orkestra.

Prvi puhački instrumenti koji su se 1983.godine počeli predavati bili su klarinet, truba i flauta. Klarinet i trubu predavao je nastavnik Ivan Sitta, a flautu nastavnica Marija Višaticki.

Tambura kao glavni instrument izvodi se od šk. god. 2001./02. u sklopu Odjela za gitaru i tambure. Nastava se ispočetka odvijala grupno, 3 do 6 učenika, a od šk. god. 2007./08. prelazi se na individualan rad. Uvidjevši da učenici nakon osnovnoškolskog obrazovanja nemaju mogućnost daljnjeg napredovanja i usavršavanja na tamburi, godine 2006. predmet ulazi u program srednje škole, a dvije godine poslije i u pripremnu glazbenu naobrazbu. Zbog različite problematike instrumenta i samog učenja tambure, šk. god. 2009./10. dolazi do osnivanja samostalnog Odjela za tambure. 2011. godine formiraju se područna odjeljenja u Pleternici i Kutjevu te dolazi do povećanja broja učenika i nastavnika na Odjelu.

Odjel danas broji 7 nastavnika i 57 učenika u osnovnoj školi, 5 učenika u pripremnim razredima i 17 u srednjoj školi. Kvalitetnim radom nastavnika i talentiranošću učenika Odjel je postigao brojne nagrade i priznanja na županijskim, državnim i međunarodnim natjecanjima.

Harmonika kao instrument uči se od samih početaka glazbene nastave u Požegi. Uz redovnu individualnu nastavu, na Odjelu se njeguje sviranje u komornim sastavima, a neprekinuto djeluje i harmonikaški orkestar. Nastanak i razvoj Odjela veže se uz početak rada srednje glazbene škole. Marljiv rad Odjela rezultirao je brojnim državnim i međunarodnim nagradama. Nastavnici Odjela redovno se usavršavaju na stručnim vijećima i seminarima. Većina današnjih profesora Odjela potekla je iz škole što govori o ljubavi prema glazbi koja se u glazbenoj školi razvija. Osnutkom područnih odjeljenja u Pleternici i Kutjevu 2011. godine, rad Odjela širi se u nove sredine. Nakon preseljenja škole u novu zgradu, Odjel je dobio odlične uvjete za izvođenje individualne nastave te jednu od dvorana za probe orkestra i komornih sastava.

Odjel za glazbenu teoriju i pjevanje formiran je pokretanjem srednjoškolskog glazbenog obrazovanja šk. god. 1999./2000., iako neke njegove sastavnice datiraju od tečajne nastave glazbe davne 1959. godine i samog osnutka Osnovne muzičke škole 1970. godine (pjevački zbor i nastava solfeggia). Rad Odjela obuhvaća različite aktivnosti: predškolsko glazbeno obrazovanje; dječji zbor TintilinićiVeliki dječji zborMješoviti zbor; nastavu solfeggia u osnovnoj školi, pripremnom glazbenom obrazovanju i u srednjoj školi; nastavu teorijskih glazbenih predmeta u srednjoj glazbenoj školi, te  nastavu solo-pjevanja.

Dosadašnja djelatnost Odjela rezultirala je brojnim županijskim, državnim i međunarodnim nagradama koje osvajaju zborovi i učenici solo-pjevanja. Profesori Odjela redovno se usavršavaju na stručnim vijećima, seminarima i školama za zborovođe. Učenici su neizostavni izvođači na internim i javnim nastupima, reprezentativnim koncertima za razne prigode: Dan škole, blagdanskim koncertima, humanitarnom koncertu Županijske Lige za borbu protiv raka i dr.

Osnutkom područnih odjeljenja u Pleternici i Kutjevu 2011. godine, rad Odjela širi se u nove sredine. Nakon preseljenja škole u novu zgradu, Odjel je na raspolaganje dobio 4 prostrane učionice za izvođenje nastave teorijskih glazbenih predmeta i solo-pjevanja te jednu od dvorana za probe zborova. Odjel odlikuje inovativni pristup nastavi srednje glazbene škole. Od veljače 2015. godine izvodi fakultativnu nastavu predmeta audio snimanje i obrada tona. Nastava se odvija u tonskom studiju i učionici uz studio namijenjenoj teorijskoj nastavi istog predmeta. Učenici za ovaj predmet pokazuju izrazito veliki interes, prepoznajući primjenjivost naučenog u budućem bavljenju glazbom. Od samog početka Odjela, svi profesori odlično surađuju, čemu svjedoče zajednički koncerti zborova i zajedničke produkcije učenika solo-pjevanja.

Pročelnici stručnih odjela i voditelji PO