Međunarodno natjecanje tamburaša

Naslovnica / Međunarodno natjecanje tamburaša

O natjecanju

1. Natjecanje je otvoreno za mlade tamburaše iz Hrvatske i inozemstva.
Bit će održano u Požegi za bisernicu/prim 26. ožujka 2018., za brač/basprim 27. ožujka 2018. i za komorne sastave 27. ožujka 2018.

2. Natjecanje solista uz pratnju klavira odvija se u sedam kategorija klasične (K) glazbe i sedam kategorija folklorne (F)
glazbe u umjetničkoj obradi u disciplinama bisernica/prim i brač/basprim:

Propozicije natjecanja

Klasična glazba / Folklorna glazba

 • I. K kategorija – solisti 11 godina i mlađi – 3 do 5 min. programa po sl. izboru
 • II. K kategorija – solisti 13 godina i mlađi – 5 do 8 min. programa po sl. izboru
 • III. K kategorija – solisti 15 godina i mlađi – 8 do 12 min. programa po sl. izboru
 • IV. K kategorija – solisti 17 godina i mlađi – 12 do 15 min. programa po sl. izboru
 • V. K kategorija – solisti 19 godina i mlađi – 15 do 20 min. programa po sl. izboru
 • VI. K kategorija – solisti 21 godina i mlađi– 15 do 20 min. programa po sl. izboru
 • VII. K kategorija – solisti 25 godina i mlađi – 20 do 30 min. programa po sl. izboru

Svaki natjecatelj mora izvesti najmanje dvije različite skladbe (cikličko djelo izvodi se u cijelosti ili pojedini stavak i još jedna
ili više skladbi ovisno o minutaži i kategoriji) u kategoriji za koju se prijavljuje. Natjecatelj može nastupiti u jednoj ili obje
kategorije u starosnoj dobi koja je propisana.

Natjecanje komornih sastava tambura odvija se u tri kategorije klasične (K) glazbe i tri kategorije folklorne (F) glazbe u
umjetničkoj obradi disciplini duo, trio, kvartet, kvintet, sekstet, septet, oktet i nonet:

Klasična glazba / Folklorna glazba

 • I. K K kategorija – komorni sastavi 15 godina i mlađi – 6 do 10 minuta programa po slobodnom izboru
 • II. K K kategorija – komorni sastavi 19 godina i mlađi – 10 do 15 minuta programa po slobodnom izboru
 • III. K K kategorija – komorni sastavi 25 godine i mlađi – 15 do 20 minuta programa po slobodnom izboru

Svaki komorni sastav mora izvesti najmanje dvije različite skladbe (cikličko djelo izvodi se u cijelosti ili pojedini stavak, i još
jedna ili više skladbi ovisno o minutaži i kategoriji) u kategoriji za koju se prijavljuje. Natjecatelj može nastupiti u jednoj ili
obje kategorije u starosnoj dobi koja je propisana. Natjecatelj može biti član samo jednog komornog sastava.

U svakoj kategoriji Ocjenjivački sud dodjeljuje nagrade prema broju bodova koji se dobije izračunom srednje vrijednosti
bodova svih članova Ocjenjivačkog suda, koje su djeljive.
Sustav bodovanja:

 • Prva nagrada 90 – 100 bodov
 • Druga nagrada 80 – 89,99 bodova
 • Treća nagrada 70 – 79,99 bodova

Svaki natjecatelj, nastavnik i korepetitor dobit će Diplomu s upisanim bodovima i nagradom ili priznanjem za sudjelovanje.

Posebne nagrade za svaku kategoriju:

 • 1. mjesto – Zlatna medalja
 • 2. mjesto – Srebrna medalja
 • 3. mjesto – Brončana medalja

Velika nagrada ( Grand Prix ) natječu se 3 najbolje ocjenjena natjecatelja iz klasičnih i folklornih kategorija, posebno solisti bisernica/prim, posebno solisti brač/basprim, posebno komorni sastavi.
Izvodi se jedna skladba, po osobnom odabiru iz programa u natjecateljskom dijelu kategorije u kojoj su pobijedili.

 • Prijave za natjecanje moraju stići on-line popunjenom prijavnicom preuzetom s web stranice Glazbene škole Požega i
  poslanom na e mail: glazbena-skola@po.ht.hr do 12. 3. 2018. godine. Slanjem prijave natjecatelji izjavljuju
  da se slažu sa svim pravilima natjecanja. Nepotpune se prijave neće razmatrati, kao i one koje ne sadrže tražene
  dokumente.
 • Svi natjecatelji dužni su uplatiti kotizaciju za natjecanje, u iznosu od 30 eura za solistu i 40 eura za komorni sastav,
  ili protuvrijednost u kunama po srednjem tečaju Hrvatske narodne banke na dan uplate.
  Kotizacija se plaća na žiro račun Glazbene škole Požega HR8523860021120013799, model 99 poziv na broj odobrenja
  napisati datum uplate (npr.12032018), pod opis plaćanja navesti MNT solist ili komorni sastav.
  Potvrdu o uplati poslati skeniranu s prijavom do 12. 3. 2018. godine.
 • Redoslijed natjecatelja odredit će se abecednim redom počevši od slova izvučenog na kraju prijava, te će biti objavljen u
  knjižici natjecanja i na web stranici Glazbene škole Požega.
 • Svi natjecatelji obvezni su prisustvovati svečanoj dodjeli nagrada, a najbolje ocjenjeni u svakoj kategoriji nastupiti
  na natjecanju za veliku nagradu (Grand Prix). U suprotnom gube pravo na dodijeljenu nagradu.
 • Organizator zadržava sva prava snimanja i fotografiranja tijekom natjecanja i završnog koncerta nagrađenih.
 • Žiri od pet (5) članova bit će sastavljen od priznatih pedagoga ili glazbenika.
 • Aktivni i pasivni sudionici natjecanja sami pokrivaju troškove putovanja i smještaja. Organizator natjecanja
  ponuditi će sudionicima nekoliko mogućnosti za smještaj, ali ne odgovara za njihov izbor.

Galerija slika