Teorijski predmeti

Home / Teorijski predmeti

Teorijski predmeti

 • Solfeggio
  Solfeggio je neizostavan i obavezan predmet u svim razredima glazbene škole. Cilj nastave solfeggia je razvijanje i poticanje intonativnih i ritamskih sposobnosti neophodnih za razumijevanje glazbe i njezinih sastavnica. Osim stjecanja glazbene pismenosti, obuhvaća i osnovnu teoriju glazbe.
 • Harmonija
  Obavezan predmet u svim razredima srednje glazbene škole, obuhvaća znanja o postavi, građi i spajanju akorda te njihovim međusobnim odnosima. Cilj nastave harmonije je slušanjem, analizom, izradom harmonijskih zadataka i njihovim sviranjem na klaviru omogućiti razumijevanje i prakticiranje harmonije.
 • Polifonija
  Učenici trećeg i četvrtog razredu srednje glazbene škole prvi put se susreću s polifonijom. Riječ je o višeglasju oblikovanom od više istodobnih samostalnih melodijskih linija, dionica ili glasova. Cilj nastave polifonije je razvoj i stjecanje sposobnosti za doživljaj i razumijevanje melodije u odnosu spram druge ili nekoliko njih te upoznavanje raznih tehnika skladanja u polifonom stilu.
 • Povijest glazbe
  Povijest glazbe je obvezan predmet za sve učenike srednje glazbene škole. Cilj nastave je upoznavanje glazbeno-stilskih razdoblja umjetničke glazbe, ali i ostalih glazbenih žanrova prošlosti i sadašnjice. Obuhvaća upoznavanje folklorne glazbe, poznavanje glazbala i glazbene literature kroz aktivno slušanje glazbe, te usvajanje glazbene terminologije. U nastavni sadržaj mogu biti uključeni posjeti koncertima, glazbenim institucijama i knjižnicama, predavanjima i izložbama.
 • Glazbeni oblici
  Glazbeni oblici su obvezan predmet za sve učenike trećeg i četvrtog razreda srednje glazbene škole, a s ciljem  osposobljavanje učenika u analizi kompozicija i razumijevanja zakonitosti oblikovanja glazbenih djela. Poznavanje glazbene strukture omogućuje kvalitetnije izvedbe i bolje poznavanje djela s kojima se učenici susreću u praktičnom dijelu nastave (instrument, glas, zborovi, orkestri).
 • Dirigiranje
  Dirigiranje je obvezan predmet za sve učenike trećeg i četvrtog razreda srednje glazbene škole teorijskog smjera, a kao fakultativan predmet mogu ga pohađati i učenici ostalih odjela. Uz usvajanje teorijskih znanja o povijesnom razvoju vještine dirigiranja, učenici savladavaju osnovnu tehniku taktiranja, rada s ansamblom, te prema mogućnostima i afinitetima rad s odabranim školskim ansamblima.
 • Čitanje i sviranje partitura
  Čitanje i sviranje partitura obvezan je predmet za učenike drugog i trećeg razreda srednje glazbene škole teorijskog smjera i priprema za nastavu Dirigiranja koja započinje u trećem razredu. Obuhvaća stjecanje znanja i vještina potrebnih za čitanje, razumijevanje, tumačenje i izvođenje različitih tipova notnog zapisa. Učenicima bi trebao poslužiti kao polazište za samostalno istraživanje nepreglednog bogatstva glazbene literature.

OBRAZOVANJE:

 • Osnovna škola
  Učenici osnovne glazbene škole, uz glavni predmet (instrument) pohađaju i obaveznu nastavu solfeggia i skupnog muziciranja (orkestar, zbor ili komorni sastavi).
 • Pripremno obrazovanje
  U dva razreda pripremnog obrazovanja obavezna je nastava solfeggia i skupnog muziciranja.
 • Srednja škola
  Učenici srednje glazbene škole imaju obavezne zajedničke teorijske predmete: solfeggio, harmonija, povijest glazbe, skupno muziciranje, te polifoniju i glazbene oblike u 3. i 4. razredu.

Detaljnije o obrazovanju možete pročitati OVDJE.