Obavijest – odgađanje projekata

Obavijest – odgađanje projekata

Zbog epidemiološke situacije vezane za korona virus odgađaju se sljedeći projekti:

  • Međunarodno natjecanje tamburaša
  •  Vallis aurea cantat
  •  Dani otvorenih vrata

Novi termini projekata nalaze se u nastavku teksta.
Međunarodno natjecanje tamburaša održat će se 11., 12. i 13. svibnja 2O2O. godine.
Prijave će biti otvorene do 27. travnja 2O2O. godine.
Potrebno je ponovo se prijaviti u roku u kojem će uplaćena kotizacija vrijediti. Ako se
odustane od natjecanja, potrebno je javiti se voditelju zbog povrata kotizacije na mail:
mnt.gsp@gmail.com

Vallis Aurea Cantat održat će se 23. svibnja 2020. godine. Sve upute nalaze se na mrežnom
mjestu HUZ-a na: http://www.huz.hrlvac2019.htm

Dani otvorenih vrata održat će se 18. travnja 2020. godine. Nije potrebno ponovo se
prijavljivati.

Sve promjene možete pratiti na našem mrežnom mjestu u rubrikama Projekti i Novosti.
U slučaju promjena, bit ćete obaviješteni.