(49. Dani škole) Koncert profesora – video

(49. Dani škole) Koncert profesora – video

Koncert profesora Glazbene škole Požega koji se održao 4. ožujka 2019. godine, snimljen je. Zahvalu za audio i video dugujemo nastavniku Damjanu Piroviću.

 1. J. Demersseman: FANTAISIE SUR UN THEME ORIGINAL
                    Marko Rušnov, mag. mus., saksofon
                    Ana Orić, mag. mus., klavir
 2. H. Villa-Lobos: PRELUDE NO. 1
                    Lucija Ticl, mag. mus., gitara
 3. P. I. Čajkovski: ARIJA LENSKOG IZ OPERE “EVGENIJ ONJEGIN”
                    Eva Cigić, mag. mus., flauta
                        Leonardo Marković, mag. mus., klavir
 4. F. Angelis: SUITE IMPASSE (SLIJEPA CESTA) IV. Finale
                    Matej Marjanović, mag. mus., harmonika
 5. H. Arlen: SOMEWHERE OVER THE RAINBOW
                    Ana Ticl, mag. mus., sopran
                        Alen Kovačević, mag. mus., klavir
 6. T. Weiss: A WONDERFULL WORLD
                    Matija Šeremet, mag. mus., truba
                        Alen Kovačević, mag. mus., klavir
 7. J. Hrenić: TEMA I VARIJACIJE u d-molu
                    Tamburaški kvartet Posegana
                    Antun Adžić, mag. mus., bisernica
                    Ivan Karadža, bacc. univ. mus., brač
                    Dominik Škrabal, mag. mus., brač
                    Saša Botički, mag. mus., čelo
 8. M. Schmitt / arr. Filić-Marković: CORRIDO
                    Milan Filić, mag. mus., marimba
                        Leonardo Marković, mag. mus., udaraljke 

Ovdje možete pogledati osam izvedbi naših profesora: