Raspored za Školsko natjecanje solista

Raspored za Školsko natjecanje solista

UČIONICA 203 i 204

PONEDJELJAK, 4.2.2019.: 

  • SOLFEGGIO   18:15-19:30 sati

 

PLAVA DVORANA:

PONEDJELJAK, 4.2.2019.:

  • GITARA   14:00-14:15 sati
  • ROG   14:15-15:00 sati
  • PJEVANJE   15:00-17:00 sati ……. 15:00-16:00 sati   PJEVANJE, 4. kategorija

                                                                  16:00-17:00 sati   PJEVANJE, 5. kategorija

 

UTORAK, 5.2.2019.:

  • KLAVIR   14:00-16:00 sati

 

PETAK, 8.2.2019.:

  • TAMBURE   10:00-13:30 sati …….. 10:00-10:50 sati   BISERNICA, 1.-4. kategorije

                                                                   10:50-12:10 sati   BISERNICA, 5. kategorija

                                                                   12:10-13:30 sati   BRAČ, 1.-4. kategorije